Májový průjezd Prahou - prolog Posedlostí

úterý 8. května 2007
navštíveny: Gibiánova vila, Císařský mlýn, Maniny, Vltavské nábřeží, Zbraslav, Cikánka, Maškův mlýn, Ořech, Krteň, Sobín - 70 km

Pozvánka
Úterý 8.5. bychom měli zase trávit u Karla IV., ale my na just ne. Budeme Karla jen míjet, protože od rána nás čeká Májový průjezd Prahou. Sraz je v 10 hodin na metru Dejvická, konkrétně Domov důchodců v Šolínově ulici - zatím zvenku. Dejte si na nosič mávátko (povolená barva je trikolóra) a budeme cestou mávat mávat mávat.

Jaký výjezd to byl

    Navzdory hrozivé předpovědi počasí se nás na startu Májového průjezdu Prahou sešlo osmnáct. Hned na začátku jsme aktuálně do programu zařadili návštěvu Brada Pitta ukrytého v rákosí, a tak jsme si poprvé v životě dostatečně užili zájmu a blesků do té doby nudících se paparazziů. Sjeli jsme do Troje, do nejnižšího bodu naší cesty a začali stoupat - zatím jen proti proudu Vltavy. Po prvním ranním pivu na dohled automatu Svět jsem musela účastníkům důrazně připomenout básničku "Nežli sedneš na kolo, rozhlédni se okolo, máš-li svoje saky paky, rukavice, helmu taky a kompjůtr v držáku, peněženku, ty č...ku!". Bilance - dvě zapomenuté helmy a jedny rukavice, přičemž kompjůtry jsme radši vůbec nesundávali, a peněženku použil jen Pavel, jištěn zezadu dvěma rodinnými bodyguardy, byla totiž varující. Za zaznamenání též stojí provedení Manin po letech konečně zacvičených na místě k tomu příslušném a hlavně vedení cyklostezky. Naposled jsme se potkali s autem paparazziů v Bubenči a na další auto tentokrát válečných veteránů jsme natrefili až na Klárově před Vlajkou. Dejte Stáně do ruky mávátko a bude celou cestu mávat, mávat, mávat - ovšem kromě míst k tomu určených, t.j. mostu 1. máje a Závodu míru ve Zbraslavi. Z Braníka už jsme jeli o závod s přeháňkami, vyfasovali jsme na to dokonce od sličné hostesky i závodní čísla. Za prvních třicet kilometrů jsme nastoupali úctyhodných 12 metrů, zbylých dvě stě metrů na nejvyšší bod v Praze na Zličíně jsme si nechali na odpolední siestu. Ale nakonec si i zapřísáhlé nevrchařky pochvalovaly mramorové lomy, opuštěné údolí, cikánky, mlýny i dálnici, výhledy i krátký odskok mimo Prahu za J. Š. Baarem naštěstí ne na Chodsko, ale jen do Ořechu. Průjezd Prahou jsme zakončili v Mekce cyklistů Na hrázi věčnosti v Sobíně, kam za námi na závěr pěšky dorazil Brad Kopp až z půlté Stezky.


1) Zdravíme Brada Pitta a Angelinu Jolie                                                          4) Připomněli jsme slavnou tradici Manin
2) Císařský mlýn už je skoro dostavěný                                                            5) Teď tu vede cyklostezka
3) Gde Pak to vlastně Su? Pod Libeňským zámečkem                                     6) Karlín zezadu


Gibiánova vila, Charlese de Gaulla 22 - Rodinný dům pro Richarda Gibiána, obchodníka s polygrafickou technikou, projektoval architekt Jaromír Krejcar v roce 1927. Architekt navrhl dům s rovnou střechou – terasou se sluneční lázní a s moderní železobetonovou konstrukcí. V té době byla rovná střecha velmi neobvyklá a realizovaný projekt byl v tomto místě naprostou raritou. Krejcar navrhl i zařízení interiérů nábytkem. Dům byl během druhé světové války zabaven ve prospěch Velkoněmecké říše, po válce vrácen. V roce 1950 byla však nad ním vyhlášena národní správa, vila byla rozdělena na šest bytů a postupně devastována. Po roce 2000 byla vila rekonstruovaná pro účely krátkodobějšího luxusního bydlení pro významné osobnosti. Rekonstrukce ale nebyla citlivá, došlo k nenávratným a nenahraditelným ztrátám. V roce 2007 hostila vila hvězdný pár Angelinu Jolie a Brada Pitta.

Císařský mlýn – S Královskou oborou sousedí Císařský mlýn s pilou, založený na sklonku 16. století. V roce 1584 ho koupili čeští stavové a darovali svému panovníkovi císaři Rudolfu II jako poděkování za to, že přesídlil s císařským dvorem do Prahy. Na jeho příkaz zde započaly veliké stavební úpravy. Mimo hlavní budovu byla vystavěna kamenná arkádová chodba s 22 oblouky a ochozem. Hlavní funkcí byla výstavní galerie uměleckých předmětů. Také měla být zřízena stáj pro losa, kterého Rudolf II. hodlal chovat. Přestavba byla hotova v roce 1590. Císařský mlýn patřil ke skvostům rudolfinského stavitelství. V dalších letech byla v mlýně zřízena brusírna a leštírna diamantů, v níž pracoval Ottavio Miseroni (známý obraz Karla Škréty). Asi nejtajemnější stavbou byla ve skále vyhloubená grotta válcového půdorysu, skrytá pohledům zvenčí. Měla podobu krápníkové jeskyně s rybníčkem a byla unikátním architektonickým dílem v manýristickém slohu. Tato grotta byla též nazývána Rudolfovou lázní, neboť podle legendy se zde císař rád koupával, často prý v doprovodu svých dvorních dam. Ještě za Rudolfa II. byla též vystavěna brána datovaná k roku 1606 a původně označená i císařským monogramem R. Když byla v roce 1804 císařská obora otevřena veřejnosti, musel se majitel mlýna zavázat, že v letních měsících umožní přístup veřejnosti do grotty. Ve 30. letech 19. století byla podélná budova rozdělena příčkami a vedle mlýna vznikla velká papírna, v níž byl v provozu údajně první papírenský stroj v českých zemích. V roce 1862 se tady začal vyrábět první cigaretový papír v tehdejším Rakousku. Postupem času začal Císařský mlýn chátrat. Objekt dosluhoval v 70. letech 20. století jako provizorní obydlí nejnižších cenových kategorií. V roce 1989 došlo k asanaci mlýnského prostoru, dnes jsou z bývalého Císařského mlýna trosky. Z mlýna zbyly kromě vstupní brány a z císařské grotty s věžičkou jen základy zdí. Na počátku 21. století byl objekt zrekonstruován na rezidenční bydlení, s tím, že historické prvky zůstaly zachovány.

Maniny - je prostor v ohybu Vltavy. Dnes je to místo zastavěné domy a ulicemi, ale ještě na začátku 20. století tu bylo postaveno velké cvičiště, které mělo značky pro 8 000 cvičenců a tribuny pro 100 000 diváků. V roce 1921 se tu konala 1. dělnická spartakiáda. Dnes již toto místo připomíná pouze ulice Na Maninách. Při regulaci Vltavy ve 20. letech 20. století bylo nové koryto vedeno středem Manin. Část původního území Manin byla zatopena a část ne. Ta se ocitla na pravém břehu Vltavy.

1) U Čechova mostu - dejte mi do ruky mávátko...                                           4) Další dešťová přestávka na krásné stezce do Zbraslavi
2) Mávátka se k tomuhle kýči dokonale hodí                                                     5) Nový úsek cyklostezky do Zbraslavi
3) Pod železničním mostem;                                                                             6) Přes Berounku

Fotoalbum výjezdu...

lom Cikánka - Vápencový lom v levostranném bočním údolíu Radotínského údolí. Těžba typických červených devonských vápenců – tzv. Sliveneckých mramorů – v těchto místech probíhala snad již od 13. století a byla až do roku 1923 v rukou řádu křížovníků s červenou hvězdou. Cikánka se tak řadí k místům s nejdelší souvislou těžbou dekoračního kamene na světě. Ze zdejších vápenců pochází řada významných pražských objektů, mimo jiné náhrobky biskupů v katedrále sv. Víta, většina náhrobků na Starém židovském hřbitově, výzdoba Národního divadla i některých stanic metra.

Cikánka - Dnes se jako Cikánka označuje skupina osmi domů v kotlině sevřené skalami zhruba v polovině údolí. Známý hostinec Na Cikánce stával půl kilometru pod dnešní osadou.

Maškův mlýn - Nejzachovalejší mlýn v Radotínském údolí. Čtyři samostatné budovy uzavírají čtvercový dvůr na levém břehu Radotínského potoka pod jeho soutokem s Mlýnským potokem. Nejstarší západní budova pochází z poloviny 17. století. V severním průčelí této budovy kamenný portál, nad ním nika se sochou sv. Jana Nepomuckého. K západní straně přistavěna novější mlýnice Ve mlýně údajně perfektně zachované a dodnes provozuschopné mlýnské zařízení.

J. Š. Baar, Ořech - Nejvýznamnější památkou je římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele, poprvé doložený roku 1352. Zde také v letech 1895–1897 a 1909–1919 působil jako farář spisovatel Jindřich Šimon Baar.

Krteň - Ves je zmiňována v roce 1434 jako majetek českých králů, kteří byli i patrony zdejšího kostela. V husitských dobách se Krteň stala majetkem svatovítské kapituly. V době po třicetileté válce pravděpodobně zanikla i celá ves Z osady zůstal do dnešních dob jen osamělý kostelík s dosud používaným hřbitovem na vyvýšeném místě. Kostel dodnes tvoří působivou dominantu krajiny.

1) Osada Cikánka v Radotínském údolí                                                         4) Projeli jsme se i po dálnici;
2) Maškův mlýn                                                                                              5) Krteň - kostel tvoří působivou dominantu krajiny
3) Na faře v Ořechu působil J. Š. Baar                                                           6) Všechny cesty končí Na hrázi věčnosti
« NAHORU

TOPlist