17. Vždyť přece létat je snadné

neděle 4. 10. 2009
navštíveny: Pražský Semerink, Schodová 4, pobočka MKP Cibulka, Hilgertův dvojdům, usedlost Cibulka, bydlení Cibulka, Vidoule, obytný areál U Kříže, kostel sv. Vavřince, Butovické hradiště, Hemrovy skály, lom u Prokopského údolí, lom Vysoká, Jezírko v Prokopském údolí

Pozvánka
Sraz v 11:40 na nádraží Praha-Smíchov, ale pozor!!! Severní nástupiště. Půjdete po lávce od Smíchovského nádraží do Radlic zhruba do poloviny a pak slétnete nebo sestoupíte po schodech do zdánlivě opuštěného kolejiště. Jak jsme se přesvědčili na Stezce, při cestě vlakem neuvěřitelně vyhládne, o žízni ani nemluvě, proto svačinu a pití s sebou.

Jaká vycházka byla

    Nedělní posedlostní vycházku "Vždyť přece létat je snadné..." jsem pojala spíš jako Literární výlet Zuzany Brikcius Vlachové. V beznadějně opuštěném kolejišti smíchovského severního nástupiště jsme o existenci vlaku pochybovali úplně stejně jako Eduard Bass ve svém feuilletonu z roku 1924. Ale zatímco on se mohl kochat jízdou mexickou krajinou přes dvě hodiny, nás vyplivl vlak za slabých čtrnáct minut a ještě nás do výhledů prudil průvodčí s nějakými skupinovými slevami. Na zastávce Cibulka jsme se vyfotili historicky už podruhé a poprvé jsme Nadě povolili bouchnout šampus. Měla zřejmě narozeniny - ale jak to máme poznat, když střílí pokaždé? Prošli jsme okolo domu, kam se z Kampy přestěhovala Jindřiška Smetanová a zabočili na schody. A nebyly to ledajaké schody, ve Schodové 4 se totiž nachází druhý nejslavnější balkon v Čechách - hned po tom staroměstském. Tady z prvního patra procítěně hřímal Kodet: "Proletáři všech zemi, vyližte mi prdel!". Ale zpátky z filmu ke knihám. V nejmenší automatizované pobočce na světě jsem přečetla nepřítomným knihovnicím hold Jindřišky Smetanové "Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů". Usedlost Cibulka - stav nezměněn, bohužel i Miladu jsme po třech letech pozdravili zase jen na dálku. Mezi exkluzivními obytnými soubory Cibulka a U Kříže jsme otestovali jednak alternativní bydlení v jeskyni pod Vidoulí (zelení by měli radost, žádná spotřeba elektřiny, i tu polévku si mladý bezdomovec vařil na opalovaných kabelech) a druhak hned vedle trochu přerostlou salaš (zhruba o tři patra) místního bači. V mezihospodě U Bůčka by získal inspiraci nejen Hitchcock: Slavík hravě pozřel kachnu.
    A pak už si konečně vycházka zasloužila svůj název. Na Butovickém hradišti jsem jakékoliv pokusy o předčasnou dezerci rázně uťala čtením stejnojmenné povídky Ivana Vyskočila na pokračování. Posluchači byli celí napjatí, zda se Leopold Drum ztratí v nekonečných chodbách a ostatně jediná úniková cesta z povinné četby byla vzduchem. Až do konce s dechem jsme balancovali na hraně vysoko nad Prokopským údolím a každý úžasný výhled zdravili šampaňským. A že jich bylo! Existence či neexistence kostelíka sv. Prokopa a tajného krytu K116 nás zdaleka tak netrápila jako to, že se Leopold vydal na cestu "až na konec". Na Vysokou, na skálu impozantně se tyčící nad modelovou železnicí, se nakonec díky pravidelným odstřelům Bohemie vyšplhali i ti, tedy já, které jímá závrať i při pohledu z prvního patra. Vždyť přece létat je tak snadné... To, že jsme nezamávali rukama a nezačali nabírat výšku, připisuji jen tomu, že místo nekonečného modra nad námi visely těžké olověné mraky. Tak ještě Jezírko zeshora - k hraně jsme se pro jistotu připlížili a poslední letošní zahradní restaurace (i když nikdy neříkej nikdy). U dlouhé tabule jsme si prostřeli poslední večeři Páně, tedy rozhodně poslední hermelín pro naši dietářku a vzhůru dolů, kde už nám určitě v pondělí nějakej blbec či vystřízlivění přistřihne křídla.

Vždyť přece létat je snadné...

1) Prázdný nádraží na nás dýchá samotou                                             4) Proletáři všech zemí, vyližte mi prdel! Kolikrát Kodet slogan ve Schodové
                                                                                                                      zařval, než se záběr povedl?
2) Výhledy z vlaku, když neopruzoval průvodčí                                       5) Tolik lidí se do pobočky MKP rozhodně nevejde
3) Jindřiška Smetanová už nebydlí na Kampě, ale tady                           6) Funkcionalistický dvojdomek Ludvíka Hilgerta

Mexico - Eduard Bass 1924...

Před Cibulkami 10 – Sem se z Kampy přestěhovala Jindřiška Smetanová. Po roce 1968 přišla o místo v televizi, stala se z ní dělnice. J.S. v jednom rozhovoru vypráví: „Měla jsem děti, které studovaly, muže, který musel opustit UMPRUM, a tak jsem si řekla, že se nedám. Nebudu smutná ženská, která se někde s někým schází a nadává na režim. Řekla jsem si, že není tak zle, že vždycky najdu zajímavé lidi. A také jsem je našla - v zahradnictví pod Petřínem, stejně jako později na stavbě sídliště na Poštovce. Zpočátku na mě zedníci koukali jako na exota. Ale nakonec jsem si ty mužské získala. Měla jsem na starosti kantýnu a jednou mi přivezli k obědu obrovské plechy se šunkafleky. Neměla jsem, čím je nabírat, a tak mi dědek Bezchleba půjčil novou zednickou lžíci. Vyvařila jsem ji a s kamennou tváří servírovala. Tleskali mi jako na Národním divadle, od té doby jsem už nebyla intelektuálský podivín, ale jejich člověk. Také jsem se s nimi radovala, jak nám stavba přibývá. Dneska, když s někým jedu okolo Poštovky, říkám: „Povstaňte. To je mých šest roků!“

Schodová 4 – Tady bydlela rodina Kodeta a Donutila ve filmu Pelíšky. V prvním patře je balkón, odkud zaznělo proslulé „Proletáři všech zemí, vyližte mi prdel!“

Pobočka MKP Cibulka, Musílkova - Úryvek z povídky J.S. Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů: Jak se tak přiblížil Měsíc knihy, napadlo mne vyslovit sice nevzletné, ale o to osobnější poděkování všem knihovnicím vůbec – a knihovnicím v docela malých místních půjčovnách zvlášť. Ty věrné vestálky literatury totiž plní své poslání stejně oddaně v prostorách velkých sídlišť, jako v úplně zastrčených bývalých krámcích, rozsetých v uličkách nejstarší zástavby. A protože lidský kontakt mezi knížkou a čtenářem je právě v oněch drobných půjčovnách nejcitlivější, chodí se tam, kde uprostřed polic sedí za stolkem bytost, která svou klientelu zná jako rodinný lékař. My prostě překročíme práh, knihovnice se na nás podívá a hned ví, co by nám podle stavu naší mysli měla naordinovat. Svůj příděl knih si domů odnášíme v objemných kabelách, a jelikož končina, kde žijem, je kopcovitá, mnozí čtenáři jsou vybaveni i pojízdnou „šestsetdvojkou“. Sem můžete přijít s jakkoli usmoleným osudem a máte jistotu, že v hovorech, jež tu plynou, nejen pookřejete, ale najdete možná i nečekanou inspiraci. Seděla jsem jednou takhle nad štůskem literatury, kterým „naše knihovnice“ přiživovala můj sen o Řecku. Měl spoustu překážek. Jednu pěticifernou a vyjádřenou v korunách, ale ještě další, které jsem nacházela v nedostatku vlastního odhodlání. Jak jsem tak hloubala nad stránkami o Schliemannových vykopávkách, zavadilo mi o sluch slovo „katamaran“. Vyřkl je asi sedmdesátiletý pán, který zrovna naší knihovnici vysvětloval, jak si to tichomořské plavidlo podle vlastního projektu staví někde na chatě. Barvitě líčil, že hodlá vyplout z bulharského pobřeží, protáhne se Dardanelami, prozkoumá Krétu a přistane v Marseille. Když se odporoučel, měla jsem pocit, že jsem se v Košířích setkala s Odysseem. „Ten člověk to myslí vážně?“ – zeptala jsem se knihovnice. „O tom nepochybujte“ – prohlásila. „Jsem si tím jista skoro tak jako vaší cestou do Řecka“ – pravila prorocky a pak už jen dodala, že bych měla ve vlastním zájmu použít poněkud obvyklejšího prostředku. Zauvažovala jsem tenkrát, že nám dává vlastně mnohem víc a že jsme jí vlastně všichni tak trochu dlužni. „To pusťte z hlavy“ – ohradila se. „Už to za vás vyrovnal jeden pan inženýr. Chodil sem léta letoucí, rád četl a taky si se mnou rád o knížkách povídal. Jenže pak nějak víc a víc zapomínal a už tak často nedocházel. Když jednou dlouho nevracel knížky, musela jsem mu, ač nerada, napsat upomínku. Namísto něj přišel syn; hned jsem věděla proč. Když jsme tak spolu vyřizovali tu smutnou administrativu, řekl mi, že tatínek na mě v poslední vůli pamatoval a ze čtenářské vděčnosti že mi odkázal honební revír na Křivoklátsku.“ „Takže vy máte revír?“ – zírala jsem. „Nemám“ – zavrtěla hlavou. „Ten pán prostě k stáru kromě jiných věcí zapomněl, že už dávno o ten revír přišel. Ale pro mě to není podstatné. Já považuju za poctu i to, že mi čtenář odkáže neexistující revír. Takže co?“ Vlastně nic. Jenom snad tolik, že jsem o rok později v Egejském moři vylovila mušličku a uražené ucho velmi soudobého džbánu pro jednu knihovnici v jedné místní knihovně, protože ona živila literaturou nejen můj řecký sen, ale i mnoho dalších čtenářských snů z okolních ulic.

Hilgertův dvojdům, U Tenisu 3 a 5 – Funkcionalistická stavba Ludvíka Hilgerta z roku 1929. Hilgertovými potomky jsou známí vodní slalomáři, mistři světa.

1) Usedlost Cibulka i Čínský pavilon stále chátrají                                            4) Vidouli lemují pískovcové lomy
2) Park se ale místy i upravuje - Diana se shlíží v nově upraveném jezírku     5) Místní bača si k ovcím postavil třípatrovou salaš
3) Bydlení Cibulka                                                                                             6) Areál U Kříže je stavbou roku – právem!

Fotoalbum vycházky

Cibulka - Svou nynější podobu empírového zámečku získala v první třetině 19. století. V roce 1817 se novým majitelem stal pasovský kníže-biskup Leopold Thun-Hohenstein, který se rozhodl pro radikální přestavbu celého areálu. Po jeho smrti však Cibulka vyhořela, postupně začala chátrat a upadla v zapomnění. V přilehlém, romanticky upraveném areálu se nachází řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století. V současné době je usedlost využívána jako černá skládka a nachází se v žalostném stavu. Díky své přístupnosti se stala útočištěm squatterů. Samotný komplex budov je majetkem soukromé firmy. Praha 5 vlastní pouze přilehlý areál, který začala v minulých letech konečně revitalizovat. Tento záměr, vrátit Cibulce původní podobu anglického parku, byl však kvůli protestu občanského sdružení Cibulka pozastaven. Sdružení protestovalo proti vykácení lesoparku v okolí usedlosti. V současné době je tedy budoucnost zámečku, jakož i přilehlého lesoparku, opět nejasná.

Bydlení Cibulka – Bylo postavenod roku 1999 – 2001. Obytný soubor tvoří čtyři domy, dva čtyřpodlažní a dva pětipodlažní. Zajímavostí je komín bývalé továrny, který byl ponechán jako dominanta obytného souboru. Proti této stavbě též protestovalo občanské sdružení Cibulka, které v roce 2000 dokonce dosáhlo toho, že soud zrušil rozhodnutí Magistrátu povolující tuto stavbu Jeho námitky: Objekty s 5 - 6 podlažími jsou předimenzované, v jejich okolí stojí pouze rodinné domy obklopené zelení. Narušují pohledově jak souvislou zeleň lesoparku, tak morfologickou hranu tabulové hory Vidoule. Zhorší dopravní situaci - výstavbou komplexu dojde k velkému nárůstů dopravního zatížení lokality a zhoršení životního prostředí místních obyvatel.

1) V restauraci U Bučka měli i kachnu                                                         4) Z památkově chráněného Horova mlýna zbyly jen obvodové zdi
2) Ha ty svatý Vavřinečku, stojíš na pěkném kopečku                                 5) Na hraně Butovického hradiště
3) Hemrovy skály byly v minulém životě sopka                                             6) Kostelík sv. Prokopa údajně vadil těžbě

Vidoule - Jeden z nejvyšších pražských kopců, 371 metrů n. m. - výrazná stolová hora. Zejména severní svahy Vidoule jsou bohatým vodním zdrojem s množstvím pramenů. Z tohoto pramenného horizontu čerpal vodu i historický vodovod do jinonického zámku na východním úbočí hory. V minulosti celý okraj plošiny Vidoule lemovaly pískovcové lomy, takže pískovce zde, zejména na severní straně, vystupují v podobě skalních stěn.

Obytný areál U Kříže - Naprojektoval architektonické studio GAMA - Prager, Janeček, Stýblo. Prager je autorem Ústavu makromolekulární chemie, Nové scény, Federálního shromáždění, Stýblo naprojektoval velín na Štvanici. Stavba byla realizována v letech 1996 – 1998. Areál 485 bytů tvoří 13 budov soustředěných kolem kruhového náměstí a ulice lemované dvojitou alejí. Stavba roku 1999, postaveno za cca 1 miliardu.

1) Kostelíček sv. Prokopa už nestojí, tak tu aspoň instalovali kříž                   4) Dohlédli jsme až na druhý břeh
2) Podzim, kvůli němu jsme totiž tady                                                             5) Stačí pár šampaňských a závrať je pryč
3) K Vysoké musíme sejít dolů                                                                         6) Vysoká - lepší místo k nácviku létání se jen tak nenajde

Kostel sv. Vavřince - Kostel stojí na návrší nad Butovicemi. Je to malá svatyně původně románská, asi ze 12. století. Prostá polokruhová apsida byla v roce 1894 přístavbou na straně západní zvětšena téměř o polovinu původní délky.

Butovické hradiště - Hradiště se rozkládá na mohutném ostrohu nad hlubokými kaňony Prokopského a Dalejského potoka. Rozloha hradiště je přes devět hektarů. Stopy nejstaršího osídlení pocházejí z období asi 4000 let před Kr. V pozdní době kamenné 2400 až 2300 let před Kr. zde vzniklo výšinné sídliště. Ve slovanské hradištní kultuře dochází k druhému největšímu rozkvětu osídlení. V té době byly také vybudovány dva příčné valy. Obvodové valy byly budovány z opukových kvádrů, což svědčí o rozvinutých dopravních prostředcích obyvatel. Opuka se totiž vyskytuje nejblíže na Vidouli, vzdálené nejméně 3 km. Na základě nálezů keramiky lze datovat osídlení na butovickém ostrohu do 9. století.

Hemrovy skály – Vznikly asi před 430 mil. let, když vyvřely na mořské dno a vytvořily podmořskou sopku, jejíž vrchol dosahoval pravděpodobně až k hladině. Na dně tehdejšího moře se vytvořil hřeben dlouhý kolem 5 km a vysoký 200 – 300 m nad mořské dno.

1) Před několika hodinami jsme tudy jeli vláčkem                                           4) I v lomu zaznamenali, že je podzim
2) ...a povídky „Vždyť přece létat je snadné“ je konec                                     5) K Jezírku jsme se raději připlížili
3) Vidět nejdřív Vysokou z profilu, tak nás tam nikdo nedostal                       6) Svatý Jan Křtitel káže vodu, my ostatní pijeme pivo

Sv. Prokop - Na východní straně Dalejská lada sousedí s bývalým vápencovým lomem, kde byla v 60. letech ukončena těžba vápence. Na druhé straně bývalého lomu na nejvyšším bodě stál známý poutní kostel sv. Prokopa, postavený v roce 1712, který však v důsledku těžby vápence byl v šedesátých letech 20. století zbourán. V důsledku těžby zanikla také Prokopská jeskyně, spojovaná podle pověsti se světcem sv. Prokopem a místem archeologických nálezů z pravěké doby. K 950. výročí jeho úmrtí a na památku zaniklého kostele sv. Prokopa byl v roce 2003 na skále 23 metrů nad údolní komunikací vztyčen kříž.

Objekt K 116...

Vysoká - Jméno získala podle skály tyčící se nad Prokopským údolí. Jde o skalní stěnu bývalého vápencového lomu, jejíž střední část se v roce 1939 sesula. Jedná se zřejmě o největší známý sesuv půdy na území města od historických dob.

Jezírko - Vzniklo těžbou vápence a kuriózně zcela náhle. V roce 1912 při lámání kamene vytryskl silný pramen a rychle naplňoval kotlinu. Dokonce tak rychle, že dělníci museli nářadí nechat na místě. V roce 1916 byl podniknut pokus vodu vyčerpat, ale zcela neúspěšně. Na jaře 2007 provedli sportovní potápěči jeho průzkum. Ukázalo se, že jezírko je hluboké nejvíce 3,5 m, i když v literatuře byla vždy uváděna hloubka 10 m a více. Průzkumem nebylo zjištěno, že by Jezírko mělo nějaký přirozený přítok nebo odtok, voda se do něj dostává pouze průsakem z okolních vápencových hornin. 

« NAHORU

TOPlist