25. Poněkud klikatá pouť ze zahraničního obchodu až do kriminálu

neděle 7. 11. 2010
navštíveny: Koospol, vokovické a veleslavínské usedlosti, veleslavínský zámeček, vodovodní domek, schody do nebe, obytný soubor Hvězda, pomník Otta Wichterleho, restaurace U české koruny, libocký hřbitov, Šestákova usedlost, Obora Hvězda, Světluška, Evangelický hřbitov, Bílá hora, ruzyňské usedlosti, ruzyňská věznice, Kubrův statek

Pozvánka
Sraz je už v 10:30 hodin na stanici tramvaje 26, 20 Nad Džbánem (dříve Koospol, aby bylo jasno). Pouť bude totiž nejen klikatá, ale zřejmě až do tmy. Místo čelovek si vezměte lampióny!

Jaká vycházka byla

    Naši nedělní klikatou pouť jsme v nevlídném počasí zahájili u podniku zahraničního obchodu Koospolu. Jenže z něj udělali banku Citibank - to není žádnej žert. A loupež století už vůbec ne. Ale tu za nás provedli jiní, a tak jsme se raději věnovali detektivnímu pátrání po rozdílech mezi kapličkami ve Vokovicích a Veleslavíně. Okolo zrušeného veleslavínského kina, kde místo uvaděčky baby Lexové teď vládne náš dvorní opravář kol pan Kozák, jsme dorazili ke schodům do nebe. A vystoupali rovnou ke hvězdám. Zatímco černou hvězdu nad hlavou jsme s lítostí opustili ve Stodolní, tahle rudá Miluničova na nás zírala z cárů mlhy. Slovutný vědec Wichterle polykal kontaktní čočky, my jsme U Holečků polkli řízek a něco piv a koukali z hospody na počasí. Naštěstí se trochu vypičasilo, přestalo aspoň usilovně chc..pršet a mohli jsme zase vyrazit On the road.
    Na starém libockém hřbitově jsme v márnici objevili tajného evangelíka Kubra a na zvonkách dvě stě let starého Šestákova statku Annu Šestákovou. Brankou v ohradní zdi jsme pronikli do obory, a ač jsme kroužili pouhých sto metrů okolo nejslavnější Hvězdy, zůstala nespatřena. Museli jsme se spokojit se Světluškou a pětihvězdičkovým šampaňským. Naši promovaní inženýři toužili přeměřit nejmenší hřbitov v Praze, ale dvoumetrový Velký bratr se neuvolil posloužit jako zednický metr, a tak spor o rozměr 10 versus 14 zůstal nevyřešen. Čekala nás Bílá hora. Byl pozdní večer, sedmý listopad, předvečer 390. výročí bitvy - to se musí oslavit. Věnce, kytky, pentle, svíce obstarala župa podbělohorská, my jsme přispěli svou troškou do mlýna rozzářenými lampióny. Průvod smutečních hostů se vydal z Bílé hory do Ruzyně k vazební věznici a k rychtáři Kubrovi. Ale otevřel si moc drahou hospodu, a tak jsme náš tábor rozložili v Bastiónu. Musím se přiznat, v neděli ráno jsem byla malověrná a počítala, kolik objednaných přeřízků si budu muset zabalit domů. Takže tímto chci poděkovat svým věrným dvaceti pěti Moravanům, kteří vytáhli na bitevní pole v dešti a podzimní plískanici a neváhali následovat svou velitelku až do hrobu národa a poté i do krimu. Jedno jim mohu svatosvatě slíbit. Příště to bude rozhodně lepší, nepoženeme se do žádné bitevní vřavy, ale půjdeme hezky zvolna o žebrácké holi.

1) Koospol - i takhle dokázali stavět v sedmdesátých letech                    4) Veleslavínská kaplička - to si nespletete stejně jako Vokovice a Veleslavín
2) Kaplička ve starých Vokovicích                                                            5) Vodovodní domek z roku 1555
3) Veleslavínský zámeček                                                                         6) Nejslavnější veleslavínský rodák

Koospol, Evropská 178 – V srpnu 1974 vyhořel Veletržní palác a tím o své sídlo přišlo několik podniků zahraničního obchodu. Aby mohly co nejdříve fungovat, dostalo se jim různých výhod, které v souhrnu obohatily pražskou architekturu o velmi zajímavá díla (Motokov na Pankráci, Kovo v Holešovicích a zdejší Koospol). V husté zástavě se musely nové budovy natahovat do výšky, tady si stavba mohla dovolit přepych rozložení. Šestipatrová stavba čtvercového půdorysu o straně 60 metrů se jakoby vznášela nad podnoží a terénem. Na východním konci je obchodní pavilón, v němž dříve v něm sídlila prodejna Tuzexu, později Citibank, proslavená největší bankovní loupeží v historii českého státu. Lupiči v roce 2002 přepadli pancéřový vůz bezpečnostní agentury Group 4, který převážel 153 miliónů korun ze Citibank a s lupem i autem beze stopy zmizeli. Letos 20. září policie oznámila, že lupiče vypátrala. Jsou to uvěznění členové Berdychova gangu. Většinu peněz už stačili utratit.

Vokovické usedlosti - Původním středem vesnice byl rozsáhlý vrchnostenský dvůr, u něhož se nacházelo několik hospodářských usedlostí. První zmínka pochází až z roku 1370, majitelem Vokovického dvora je Svatovítská kapitula. Všechny dvory na návsi čp. 1, 14, 16, 17 a 18 pocházejí z 18. století, v 19. století byly upravovány a mají klasicistní nebo novorenesanční fasádu. U čp. 18 stojí zajímavá novogotická brána z 2. poloviny 19. století. Kolem roku 1800 je uprostřed návsi postavena kaplička, na kterou se vyzvánělo v případě mimořádných událostí. V roce 2006 byla kompletně opravena.

Veleslavínský zámeček, Veleslavínská 30 - Byl postaven v rozmezí let 1730-50. Autorem návrhu by mohl být i samotný K. I. Dientzenhofer, který v té době pracoval pro stavební úřad Pražského hradu, jenž zámek nechal vystavět. Za první republiky zde bylo nervové sanatorium, ve kterém pobývala Charlotta Masaryková. Po druhé světové válce hned vedle kouřící tepelné teplárny byla v zámečku pneumologická (pro nelékaře plicní) klinika.

Veleslavínské usedlosti – čp. 14, 17, 26. Existence Veleslavína je prokázána na konci 10. století, až do husitství byla majetkem Břevnovského kláštera. Ke zbytku hospodářské usedlosti čp. 14 je pravoúhle napojena budova čp. 26, která dříve zřejmě byla sýpka patřící k čp. 14. Ve středu bývalé návsi stojí malá zvonička z přelomu 18. a 19. století. Statek čp. 17 dotváří prostředí staré zástavby před veleslavínským zámkem.

Vodovodní domek, U Sadu - V roce 2001 byl v parčíku zrekonstruován kamenný domeček, který sloužil pro potřeby nejdelší větve vodovodu z libocké štoly Královka. „Domeček vystavěl zedník Jásek v r. 1555 ku čištění vody a rour hradního vodovodu“, jak bývalo na objektu napsáno. Délka celého Královského vodovodu od Královky až ke starému paláci byla 6 km a zásobovala Pražský hrad vodou až do doby mezi oběma světovými válkami. Pro potřeby Královské zahrady a Bažantnice vznikl za Rudolfa II. ještě užitkový hradní vodovod. Z Libockého rybníka proudila voda otevřenou stokou zvanou Císařská strouha po vrstevnici až k veleslavínskému zámečku. Dle pamětníků jezdil kolem strouhy prezident Masaryk na koni za chotí do nervového sanatoria ve Veleslavíně a trasu měl v oblibě i po Charlottině smrti. Střešovičtí kluci za ním běhali co nejdál - jak vypráví místní rodák pan Jágr. Jednou tuto nepsanou soutěž vyhrál on a dostal od presidenta pětikorunu s doporučením, aby se již vrátil k rodičům.

Pomník Daniela Adama z Veleslavína, U Sadu (1546-1599) – Bohuslav Balbín o něm napsal: „ Cokoliv ušlechtilého a učeného za císaře Rudolfa II. bylo vytištěno v Čechách, toho byl Veleslavín buď spisovatelem, překladatelem, spolupracovníkem nebo měl zásluhu na vytištění“. Byl synem majitele statku ve Veleslavíně Štěpána Adama. Sedm let přednášel na pražské univerzitě. Poté, co se oženil s Annou Melantrichovou, dcerou slavného tiskaře, musel univerzitu opustit, neboť v té době se na profesory vztahoval celibát. Po smrti svého tchána převzal tiskárnu a přivedl ji na vysokou úroveň. Pomník byl odhalen roku 1902 u příležitosti 303 letého výročí jeho úmrtí.

Cykloservis Kozák, Nad Stanicí 1 - V budově bývalého kina Veleslavín sídlí náš dvorní opravář kol pan Kozák. Nevyžádaná reklama - má číslo 774 555 787.

1) Schody do nebe                                                                                            4) Strom života - pocta Ottu Wichterlemu
2) Hele Zdeňku, ty schody jsou ale příliš dlouhý                                               5) Zeyerův domek
3) Rudá Hvězda nad hlavou a v mlze                                                                6) Schubertova vila

Obytný soubor Hvězda – Urbanistická struktura Petřin je přísně pravoúhlá s velkými vnitrobloky mezi domy. Na počátku 90. let bylo rozhodnuto, že volné území původně určené pro kulturní centrum, bude zastavěno dalšími byty. Nakonec vyhrál projekt Vlado Miluniče, který k Petřinám přistoupil značně netradičně. Vycházel z toho, že jako jeden z nedostatků sídlišť je hodnocen nadbytek volného prostoru, který jakoby nepatří nikomu. Proto navrhl domy, které jsou záměrně nakoso k existujícím domům, stejně záměrně zvolil i relativně úzké ulice mezi novými domy a navrhl je i převýšené oproti původnímu sídlišti. Domům dal rozmanitě zalamované půdorysy, vysoké střechy s několika patry vikýřů a proměnlivým počtem pater. Domy byly opatřeny množstvím lodžií, balkonů různých tvarů a různých podpůrných konstrukcí. K podtržení své tvarově bohaté architektury použil ostré barvy od červené přes žlutou až k modrozelené. K souboru úplně nových staveb přibyl i objekt zcela přestavěné budovy továrny Laboratorních přístrojů, kde jsou kanceláře a v několika dalších nastavěných patrech byty s výhledem na Říp. Hvězda je jeden z mála ucelených obytných souborů vzniklých podle jasného urbanistického konceptu jako doplněk existující zástavby. Ve své velkorysosti ale nemá žádného pokračovatele.

Ústav makromolekulární chemie, Heyrovského náměstí 2 - V první polovině padesátých let utekl české architektuře technologický pokrok ve stavebních materiálech a konstrukcích. Na konci padesátých let ale byly do české architektury vneseny nové, architekty inspirované a prosazené objevy. Prim v tom hrál zřejmě Karel Prager. Právě tato budova, postavená v letech 1958-1965 je příkladem toho, co Prager dokázal nejen vymyslet ve svém projektu, ale doslova vybojovat při realizaci. Tady byla poprvé použita nová kompozice nízké podnože a na ní kolmé vysoké desky i moderní závěsová stěna. Na fasádě se střídaly plochy bezbarvého skla a plochy modrozeleného kovu, protkané hliníkovým rastrem. Aby tento plášť bylo možno použít, bylo nutno na jeho výrobu iniciovat vznik továrny v Boleticích. Mnohé, co na budově bylo použito poprvé, bylo následně bezmyšlenkovitě, tupě používáno až do omrzení. Nejvíc snad ony závěsové „boletické“ panely, které se staly morem české architektury sedmdesátých let. Stavba byla rekonstruována v devadesátých letech, byl změněn i její obvodový plášť. Původní konstrukce nebyla použitelná, a tak byla nahražena jinou, která má robusnější kovové části a také temnější barevnost.

Pomník Otto Wichterle, Heyrovského náměstí – V roce 2005 byla před budovou Ústavu makromolekulární chemie odhalena moderní plastika, připomínající košatý „strom poznání“ s vlajícími větvemi. Nápis na bronzové spodní desce vysvětluje: „Otto Wichterle (1913-1998). Čísla jeho patentů jsou zapsána v koruně této sochy“. Je věnován objeviteli silikonového vlákna, vynálezci měkkých kontaktních čoček a spoluzakladateli Ústavu makromolekulární chemie. Autorem pomníku je Michal Gabriel, člen Tvrdohlavých. S podobou pomníku byla spokojena i dr. Linda Wichterlová, manželka zesnulého vědce, jež si výslovně nepřála, aby budoucí pomník znázorňoval postavu. Žák profesora Wichterleho Jiří Michálek, který s ním v laboratoři strávil 15 let, vzpomíná: „Profesor Wichterle neustále pospíchal a mnoho kontaktních čoček za svého života snědl. Kontaktní čočka vypraná v destilované vodě se totiž musí ještě převést do fyziologického roztoku, aby se mohla aplikovat na oko. A Wichterle pokusné čočky, aby urychlil proces a mohl je co nejdříve vyzkoušet, převáděl do fyziologického roztoku v ústech, protože sliny fyziologický roztok nahrazují. Často šokoval okolojdoucí tím, že vyndal něco úst, vložil to do oka, z druhého oka zase něco vyjmul a vsunul do úst. Často jsem jezdíval s Wichterlem z laboratoře v Dejvicích na Petřiny. Profesor řídil, u vojenské nemocnice byl na silnicí hrbol. Takže kolikrát jsme tam drncli a pan profesor se na mě otočil a řekl: tak jsem je zase spolkl."

Restaurace U české koruny, Libocká 6 – Poblíž libocké brány, u severního vstupu do obory Hvězda se nachází zahradní restaurace. Její dnešní název je odvozen od zdejšího dlouholetého restauratéra Václava Holečka, který ji vedl od dvacátých let 20. století. Díky dobré poloze u vstupu do hojně navštěvované obory se v restauraci zastavovalo značné množství hostů.

Zeyerova vila, Libocká 16/261 – Jednopatrový domek z druhé poloviny 19. století s částečně dochovanými dobovými interiéry. V roce 1878 se sem nastěhoval Julius Zeyer se svojí matkou. Právě tady vytvořil cyklus epických básní Vyšehrad. V Liboci ale Zeyer dlouho nepobyl. Po smrti své matky se dostal do finanční tísně a vilu prodal spisovatelce Anně Lauermannové-Mikschové, známé pod přijatým jménem Felix Téver. Paní byla dávnou ctitelkou Zeyerova díla a úcta ji provázela i ve vile. Po její smrti získal dům Jiří Karásek ze Lvovic, který zde často pobýval a tvořil. Ke Hvězdě ho vázala nejen zdejší zvláštní atmosféra, ale dostal se obory i posmrtně. Budova renesanční hájenky vedle letohrádku Hvězda sloužila jako kuchyně pro přípravu jídel pro císařskou rodinu, poté jako hospodářské zázemí letohrádku. V letech 2000-2004 byla opravena a vznikl zde depozitář bohaté knihovny Jiřího Karáska ze Lvovic společně s expozicí tohoto básníka a sběratele. Karáskova kolekce obsahuje 38 000 uměleckých děl, 48 000 svazků a 20 000 archivních dokladů.

Schubertova vila, Libocká 9 – Architekt Zdenko Schubert von Solden navrhl libockou vilu pro svého bratra advokáta. Vila patří do skupiny pražských vil vycházejících z tradice renesanční a antické architektury, které byly postaveny na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Schubertův dům charakterizuje malebná asymetričnost, umocněná typickou věží. Ovšem vyhlídková věž stíněná vysokými stromy obory Hvězda a hlavní průčelí s lodžií orientované na severovýchod postrádají praktické opodstatnění. V držení se vystřídala celá řada vlastníků. Nyní je dům neobydlen a ve velmi špatném technickém stavu.

1) Slavnou vilu architekta Línka zezadu viděl jen Provázek, nám chyběl žebřík     4) Nová Liboc
2) Starý libocký hřbitov                                                                                            5) Šestákův statek je vzorně opraven
3) Libocký rybník                                                                                                       6) Obnovený rybník v oboře Hvězda

Fotoalbum vycházky...

Libocký hřbitov, Libocká – Původní hřbitov Liboce byl u kostela sv. Fabiana a Šebestiána, který byl roku 1842 zrušen. Dnes na jeho místě stojí nový kostel. Nový hřbitov byl založen při severní ohradní zdi obory Hvězda. Dodnes se zachovala jen ohradní zeď a malá márnice spolu s železným křížem na podstavci. Několik náhrobků je uloženo kolem zdi a v márnici.

Rodinný dům, Libocká 29a/178 - Dům projektoval architekt Jan Línek. Dům výhodně využívá svažitost terénu – polosuterén se vstupními prostory je přístupný přímo z ulice, zatímco přízemí a první patro se široce otevírají do zahrady a k oboře Hvězda. Dům byl postaven pro Čechošvýcary – doktora přírodních věd a malířku s již odrostlými dětmi.

Nová Liboc - Obytný komplex se rozkládá na břehu Libockého rybníka a kromě moderní architektury nabídl svým obyvatelům především výhled na kostel sv. Šebestiána na pozadí obory Hvězda. Projekt sestává z devíti bytových domů a čtyřech viladomů. Výstavba probíhala ve dvou etapách a obytný soubor byl dokončen v roce 2007.

Šestákova usedlost, Rybničná 1 – Uzavřený hospodářský dvůr se dvěma proti sobě stojícími branami vznikl zřejmě na počátku 19. století. Od roku 1840 patřil Václavu Šestákovi z místní zemědělské rodiny. Po něm dostala jméno Šestákova skála na jedné straně průrvy Džbánu. Druhá větší a vyšší skála získala jméno po libockém statkáři s větším statkem a většími pozemky - Kozákova skála. Kozákovi a Šestákovi totiž po desetiletí obhospodařovali pozemky v oblasti pravěkého šáreckého hradiště. Ovšem zatímco Šestákův statek vzkvétá a byla tu otevřena restaurace, Kozákův rozsáhlý hospodářský dvůr, téměř zámeček v Libocké ulici, byl zbaven památkové ochrany a v osmdesátých letech demolován.

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Libocká – Byl postaven roku 1842 na místě původního kostela, který byl zbořen, protože již nevyhovoval velikostí a byl temný a vlhký.

Obora Hvězda - Voda vyvěrající z pramenů v podzemí obory ústí do potůčku Světlušky a ten ústí do mokřadu na dolní louce ve Hvězdě a také do obnoveného rybníka. Obnova tohoto rybníka se uskutečnila v letech 2004-2005.

1) Studna Světluška, možná od Plečnika                                                      4) Gočárův a Suchardův návrh Hrobu národa na Bílé hoře
2) Listopadová obora Hvězda                                                                        5) Bílkův návrh mohyly
3) Toleranční hřbitov                                                                                      6) Konečná realizace mohyly v roce 1920

Světluška, Hvězda – Stojí ukrytá pouhých 200 metrů od letohrádku Hvězda. Zdejší voda měla vždycky velký význam. Pod zemí byly vyraženy už někdy na přelomu 16. až 17. století štoly, v nichž se jímala pitná voda z propustných vrstev pískovců. Z obory vedl podzemní vodovod dokonce až na Pražský hrad, přičemž jeho zásadním prvkem byla studna Světluška pocházející z rudolfinské doby. Kdysi měla šestiboký tvar - nepochybně odvozený od Hvězdy, ale ve třicátých letech minulého století byla přestavěna do nynějšího válce z režného zdiva s kruhovými okny. Podle těchto atributů architekt Zdeněk Lukeš usuzuje na možné autorství Josipa Plečnika, jenž v té době působil jako architekt prezidenta Masaryka na Hradě a obora v té době pod správu Pražského hradu patřila. Původ názvu Světluška vysvětluje historik Michal Flegl: "Světluškou byla nazývána úžlabina pouze několik desítek metrů vzdálená od věže, hned za ohradní zdí obory Hvězda. V průběhu bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1620 byl v této roklince obklíčen oddíl legendárních Moravanů. Neodpovídá ovšem historické skutečnosti, že by zde Moravané zemřeli do posledního muže. Ve skutečnosti se tito žoldnéři, většinou německé národnosti, vzdali i se zraněným velitelem a později vstoupili do služeb vítězů. Nicméně legenda vedla k tomu, že ve druhé polovině 19. století, v době romantického vlastenectví, začali obyvatelé z okolí v předvečer bělohorské bitvy zapalovat svíčky a lucerničky na paměť bělohorských bojovníků. Tak vznikl název "Světluška". V území je několik lůmků a štol, některé z nich vznikly při hledání pramenů pro Pražský hrad. Na jižní a západní straně obory je řada míst, kde se v minulosti těžil stavební kámen, případně písek, naposledy to bylo v době první republiky. Materiál byl využíván pro stavební účely a také pro vysypávání cest v oboře. Vytěžené prostory byly zaváženy zejména stavebním odpadem, ten sem byl dovážen právě i z Pražského hradu.

Evangelický hřbitov, Huberova – Hřbitov má rozměry pouze 16,5 x 10 metrů. Nazývá se toleranční, protože vznikl po vydání tolerančního patentu z roku 1781, jímž Josef II. povolil i jiná vyznání než katolická. Díky němu se mohli k protestantské církvi přihlásit i dosud tajní evangelíci. Jedním z nich byl i Jan Kubr. Když v roce 1783 zemřel, měl být pohřben na katolickém hřbitově v Liboci. Proti tomu se však zvedla silná vlna odporu a lidé s holemi zastavili pohřební průvod a přerušili zvonění. Pohřeb byl zmařen, muselo zasáhnout vojsko a rakev střežená vojáky byla pohřbena až druhý den. Aby se již něco takového neopakovalo, vznikl v roce 1784 hřbitov nový, evangelický. Poslední pohřeb se tu konal v roce 1945. Hřbitov vstoupil do širšího povědomí v roce 1848. Pražští studenti chtěli uctít na Bílé hoře památku padlých bojovníků, ale rakouské úřady shromáždění nepovolily. Studenti tedy využili toleranční hřbitov, kde jim nemohlo být bráněno v pokládání věnců, ve skutečnosti určených pro bělohorské padlé. Na shromáždění na hřbitově tehdy promluvil bouřlivák J. V. Frič. Zchátralý hřbitov obnovila v roce 2000 Městská část Prahy 6 společně s evangelíky ze Střešovic. Přestože po vyhlášení tolerančního patentu vzniklo na území Prahy mnoho evangelických hřbitovů, tento jediný se dochoval.

Bílá hora – Bitva na Bílé hoře se odehrála 8. listopadu 1620, jsme tu v předvečer 390. výročí. Po krátkém dvouhodinovém boji zde skončil téměř stoletý zápas českých stavů proti centralizačním snahám habsburského dvora. Na české straně padlo dva tisíce mužů oproti pěti stovkám obětí protivníka. Čas od času se během stavebních prací na bělohorské planině ještě dnes najdou kosterní pozůstatky těchto bojovníků. Jeden z hromadných hrobů byl odkryt v roce 1974, když na pláni před oboru Hvězda budovali vojenské stanové spartakiádní městečko pro ubytování cvičenců. Malý, jednoduchý památník byl odhalen k 300. výročí bitvy. Podnět k pomníku dali na počátku 20. století sokolové, konkrétně Jan Kolátor, starosta župy Podbělohorské. Poté se začaly scházet první skromné příspěvky na zamýšlenou mohylu. Projekt bělohorské mohyly zaujal Stanislava Suchardu, který v té době již proslul svou prací na pomníku Františka Palackého. Společně s Josefem Gočárem předložil svůj návrh na monumentální památník v roce 1908. Dílo mělo vyhlížet jako otevřené nádvoří, v jehož středu se otevírá nepřikrytý hrob. Zdvihá se na mírně stoupající plateau, jež je ohraničeno dvaceti sedmi žulovými hranoly připomínající 27 popravených pánů. Ve středu nádvoří leží žena (nepochybně opět slečna Slepičková), symbol poraženého národa. Do svahu se vřezává schodiště, na němž stojí dvě truchlící ženy. Monstrózní dílo se však nesetkalo s příznivým ohlasem. Od projektu se distancoval i Jan Kolátor s tím, že umělci pracovali na vlastní vrub a že sokolové navíc shromáždili jen 3 200 korun, zatímco realizace „hrobu národa“ by si vyžádala nejméně 200 000. Ve stejné době se objevil ještě jeden projekt, který na Suchardovu vizi hrobu národa také kriticky reagoval, totiž návrh Národního pomníku na Bílé hoře od sochaře Františka Bílka. Projekt neméně monumentální zahrnující chrám zapuštěný do skalního pahorku. „Nesmíme připustit, že by naše vlast mohla být jednou v hrobě“, a tak na vrchol chrámu vystupovaly po řadě stupňů sochy Pokora a Čistota. Stařec s velebným gestem ukazoval na hlavní skupinu v centru pomníku, kde byli všichni od Cyrila a Metoděje, přes Václava a Karla IV. Ačkoliv Bílkův projekt převyšoval po všech stránkách návrh Suchardův a Gočárův, měl s nimi společnou jednu podstatnou věc - náklady na jeho realizaci se odhadoval rovněž na 200 000 korun. A tak Kolátorovi nezbylo než opět prohlašovat, že jejich župa na provedení nepomýšlí. Bílek zhotovil jen sádrový model 1:10, který byl za povodně 2002 uložen v depozitáři pod Trojským zámkem a kam pronikl ničivý živel. Přesto se podařilo sádrový model opravit a nyní by měl být ve znovu otevřené Bílkově vile vystaven (ale není). Nakonec tedy před devadesáti lety, 7. listopadu 1920 župa Podbělohorská odevzdala národu tuto skromnou mohylu.

1) Je 7. listopad                                                                                                4) Průvod do kriminálu
2) 7. listopad na Bílé hoře                                                                                 5) Na dvoře Kubrova statku
3) Ruzyňské usedlosti                                                                                      6) Dušičkový večer v Bastile

Ruzyňské usedlosti – Ves Ruzyně je poprvé zmíněna v zakládající listině Břevnovského kláštera z roku 993, která je ovšem pozdějším falsem. A tak nejstarší zpráva o ruzyňské tvrzi a dvoru pochází z počátku 15. století. Na ruzyňském Starém náměstí se dochovalo několik pozoruhodných usedlostí, které jsou památkově chráněny od roku 1964. Jsou to čp. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 a 18, všechny doloženy už v 16. století. Toto historické jádro někdejší vesnice patří dnes v Praze k nejzachovalejším souborům lidové architektury, a proto byla Ruzyně v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací.

Věznice Ruzyně, Staré náměstí 3 - V místech ruzyňské vazební věznice začal v první polovině 19. století fungovat cukrovar. Ten však po necelých sto letech ukončil v roce 1921 svou činnost. V roce 1935 byl přestavěn na Zemskou donucovací pracovnu. Z původního areálu zůstala stát pouze cukrovarský komín, který se stal základem pro stavbu dodnes funkčního vodojemu. Dřík komínu obklopuje osm železobetonových pilířů, které nesou osmibokou nádrž zakončenou lucernou s prosklenými okny, ze které vyčnívá vrchol komínu. Nejde tedy o strážní věž, jak se někde mzlně uvádí. V předválečném období měla donucovací pracovna kapacitu cca 200 káranců. Po únoru 1948 a přístavbě nové budovy se zvýšila kapacita na 838 míst.

Kubrův statek, Staré náměstí 9/15 – Nejvýznamnější a nejstarší památka lidové architektury na území Ruzyně. Je to barokní objekt s dřevěnou pavlačí a zděnou bránou, na níž je z vnitřní strany vyrytý letopočet 1731 a také sluneční hodiny. Původní majitelé statku, místní rod Kubrů, drželi statky nejen v Ruzyni, ale i v nedalekých Stodůlkách a rychtář Vavřinec Kubr založil známý zájezdní hostinec Bílý beránek. Kubrovi byli v 18. století ruzyňskými rychtáři a také tajnými evangelíky. Roku 1749 udal libocký farář pražskému purkrabství, že Jan a Anna Kubrovi z čp. 15 a rychtář Martin Kubr z hospody čp. 20 nejsou pravověrní. Jan Kubr byl za nevíru mrskán před kostelem v Řepích a přinucen k veřejnému vyznání katolictví. Roku 1752 v tomto statku najatý tesař objevil za trámem zakázanou knihu, kvůli níž byli majitelé několikrát vyšetřováni. K evangelické víře se mohli Kubrovi přihlásit až po vydání tolerančního patentu v roce 1781.

« NAHORU

TOPlist