31a. Pražské posedlosti - detašované pracoviště Ústí nad Labem

víkend 14. - 16. 10. 2011
navštíveny
: Bertino údolí, Wolfrumova vila, Deset pater do komunistického nebe, palác Zdar, Zmizelé ústecké tramvaje, kostel Nanebevstoupení Panny Marie, lanovka na Větruš, Podlešínský vodopád, Vrkoč, Masarykovo zdymadlo, Střekov, Činoherní studio, Mariánský most, pivovar Na rychtě, Erbenova vyhlídka, Winnarova vládní vila, Nešverova vila, Gočárova budova měšťanky, S-domy, Hvězda, Pietschmannova vila, bytový vilový dům, Městské sady, památník holocaustu, palácové vily na ulici Winstona Churchilla, kostel apoštola Pavla, Smetanovy sady, Městské muzeum, Městské divadlo, bývalá budova KNV, pivovar Na rychtě

Pozvánka
Letošní DD bude v Ústí nad Labem 14. - 16. října. Vy přihlášení a hlavně vy případní další zájemci, představte si, představte si, co všechno zažijeme: rozhledny, vodopády, hradní restauraci na Střekově, nový pivovar Na rychtě, jízdu trolejbusem i lanovkou, slavné vily a hlavně výhledy, výhledy, výhledy. Ústí je úžasně členité, zelené město a má krásné okolí ještě hezčí nežli bazén v Praze 4 - Podolí. Ostatně všichni dobří ústečtí rodáci Honza Lib. JKV a Kužel vám to osobně přímo na místě potvrdí.

Jaká vycházka byla

    O víkendu byl totiž DD HK tentokrát v Ústí nad Labem. Kužel tak dlouho jezdil na kole do Ústí, až ze země vydupal ubytovnu vysoko nad městem. Není divu, že musel tak dlouho hledat, když jediná velkokapacitní ubytovna je opatřena krycím názvem "Inspekce policie MV". V pátek večer ještě udělila velitelka Čtrnáctkářům osobní volno, které vyplnili hlasitou hudbou a ještě hlasitějšími přátelskými pohovory. Ale hned ráno v 9:00 přesně bylo zahájeno dvoudenní pochodové cvičení, které s přípravou na DD nemělo moc společného. Bertiným údolím jsme došli k nepřístupné Wolfrumově vile, kterou nám kouzelným slůvkem otevřela sedmá nejlepší moderátorka v Česku. A pak už přišli ke slovu Ústečáci. Pracně nasbírané informace na www.usti-aussig.net doplňovali vlastními poznatky posbíranými během svého bohatého brožovaného života. Kužel nás udivil, že bydlel ve vrátnici u Berty Schaffnerové, ale časem už jsme se nedivili ničemu, on totiž bydlel a chodil do školy v Ústí skoro všude. Autorem bank v centru je věhlasný ústecký architekt, který měl z toho legraci, když Vávrovi na koleji načůral do pokoje. A ze Střekova házel Honza (můžete dvakrát hádat který) při maturitním večírku lavice dolů ze skály. Ale to jsem předběhla, předtím jsme si prohlédli Brežněvovu prdel, mozaiku Deset pater do komunistického nebe a řešili, jestli je šikmá věž v Ústí stejně šikmá jako ta v Pise nebo o trošku míň. Každopádně který obchoďák se může pochlubit, že z něj startuje lanovka? Žádný. Jenom Forum v Ústí. Naši ctihodní spoluobčané donutili radní svými protesty: "Zkuste to bez sloupů". Naštěstí dráty prošly, a tak jsme se mohli vyvézt na Větruš (Větruši nám Ústečáci zakázali). Ranní mlha se rozplynula a my jsme si mohli užít první z úžasných výhledů v Ústí. Lesy jsme došli k největšímu vodopádu ve Středohoří a na Vrkoč, kde nám všichni dobří rodáci ochotně zapózovali. Labe jsme překonali suchou nohou díky Masarykovu zdymadlu, vychutnali si pozdní oběd v podzemí Střekova a hlavně odpolední kávu a letecké výhledy z hradní terasy. Po cyklistické stezce Praha-Drážďany (že bychom se po ní vydali v rámci Cykločundru?) jsme doputovali až k nové dominantě Ústí - Mariánskému mostu. V hodnocení mostu jsme se s našimi statiky neshodli, v hodnocení pivovaru Na rychtě naštěstí jo. Bylo tam narváno, jak má ve správné hospodě v sobotu večer být  a vzdor tomu, jak jsme ochutnávali střídavě Mazela, Vojtěcha, Ústečanku a řezané si přesně pamatuju, že náladu jsme měli výtečnou.
    Z Erbenovy vyhlídky, prozřetelně zvýšené o patro, jsme měli v neděli po ránu neskutečný pohled na Ústí a mlhou zahalené klikatící se Labe hluboko pod námi. Pak už byly na pořadí dne vily, vily, vily. Ano, tady v pánském pokoji vládní vily se tvořily základy slovutné trasy Čtrnáct. Zde se nad modely a lupénkovou pilkou seznámil Jihočech JKV s Ústečanem Honzou L., kterému teď ale chybí jistota, zda chodil v Balbínce do vily za Ladou nebo za úplně nějakou jinou. Tichá neděle v Klíši pokračovala vlnícími se S-domy, ústeckou Tugendhatkou a poklidnými ulicemi, kde jsme si jen těžko představovali Vávru, jak rozhoupává po návratu z Hnáty noční tramvaje. Jako Ježíš jsme se prošli po rybníčku v Městských sadech a představili si u Krasnoarmějce boty proti lásce. JKV se pak pochlubil, že vojenského povýšení se mu dostalo v konspiračním bytě v Hellerově vile nebo to snad bylo u Weinmannů? Každopádně při laminování lodí smrděli Vávra s Libigerem Franzi Petschkovi. Tak ještě neustálé odstraňování soch ve Smetanových sadech a znovuotevřené Městské muzeum, kde se s námi a Ústím rozloučil pravý zahradní trpaslík Ferdinanda Maresche. Hezkou závěrečnou tečku jsme si udělali v teď už nedělně poklidném pivovaru Na rychtě. Když budete mít chvilku času, pusťte si Vávrovo Šumné Ústí z roku 2002 (mimochodem doprovodná píseň Jokohama je od Intimního života - loňský Slamník, vzpomínáte?). V závěru na zvídavou otázku "A bylo Ústí šumné?" odpovídá žasnoucí architekt:"Více ano, než ne." Ale my účastnící DD skoro deset let poté zcela spontánně na stejný dotaz vyhrkneme "Určitě ano a ne že né!"

1) Bertino údolí, v 19. století byl vytvořen i umělý vodopád                             4) Zasedací vana KV KSČ, lidově nazývaná Brežněvova prdel
2) Jdeme na návštěvu k Wolfrumovi                                                                5) Deset pater komunistického nebe - druhá největší mozaika na světě
3) V Radiu-Sever jako na zámku                                                                      6) Vzpomínka na zaniklé tramvaje v Bílinské ulici

Ústí nad Labem - V 10. století zde stával přemyslovský hrad, jehož úkolem bylo vybírat clo na obchodní stezce podél Labe. Kolem roku 1260 bylo Ústí povýšeno na královské město Přemyslem Otakarem II., ale po většinu své existence bylo Ústí spíš ospalé městečko v malebné krajině labského údolí. Jeho kouzlu podlehly v 19. století nejvýznamnější osobnosti evropské kultury, jakými byli například Richard Wagner, přírodovědec Alexander Humboldt, malíř Carl Robert Croll či spisovatel Karel May. Ale blízkost ložisek hnědého uhlí a strategická poloha předurčila městu jiný osud. V průběhu 19. století vyrostla z ospalého Ústí přední průmyslová metropole celého mocnářství. Na rozvoji se podílely jak šlechtické rody Nosticové z Trmic, Westphalové z Chlumce, Chotkové z Velkého Března, tak i nové podnikatelské rodiny. Z nich je nutné jmenovat rody Wolfrumů, Ecklemannů, Mareschů, Petschků, Weinmannů a Schichtů. Ve třicátých letech 19. století byly strženy hradby a město se začalo prudce rozvíjet. To dosvědčují čísla o počtu jeho obyvatel. V roce 1830 mělo Ústí nad Labem 1759 obyvatel, v roce 1850 již 4000 a v roce 1900 přes 29 000 obyvatel. V tomto roce byly připojeny k městu obce Krásné Březno a Klíše a počet se zvedl na 37 000. Hospodářskou sílu města dokumentuje i řada významných městských staveb. Městské tramvaje vyjely na své linky poprvé v roce 1899. V roce 1908 v centru města byla postavena budova Městských lázní a kostel sv. Pavla a v následujícím roce 1909 budova městského divadla. Národnostně bylo Ústí většinou německé, v roce 1930 podle sčítání lidu žilo v Ústí necelých 20 % Čechů. Přes hospodářskou krizi pokračoval rozvoj města i ve dvacátých a třicátých letech. Symbolem té doby je například výstavba moderního areálu Masarykovy nemocnice v letech 1926-1937, stavba mostu Edvarda Beneše z roku 1936 nebo stavba zdymadla pod střekovským hradem z let 1923-1935. Za 2. světové války bylo Ústecko součástí říše. Tragédií pro Ústecko se staly nálety americké armády ve dnech 17. a 19. dubna 1945 a útoky sovětských bitevních letadel na Chlumec a Telnici 8. května 1945. V Ústí byla nálety zcela zničena čtvrť Ostrov pod vrchem Větruš a další stovky domů v centru. Poškozen byl také kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nejnižší odhady obětí počítají s 800 mrtvými. O zbytek ničení se postarala komunistická strana, která v sedmdesátých letech 20. století nechala zbořit část náměstí se starým soudem, legendární restauraci a kavárnu Falk a celou spodní stranu Masarykovy (dříve Fučíkovy) třídy s původní zástavbou. Na některých místech byly vybudovány “moderní” obchody, na některých místech dosud zejí nezastavěné proluky. Vyvražděním a vyhnáním Židů za války, odsun Němců po válce ztratilo město podstatnou část své dosavadní historické kontinuity. Díky překotnému vývoji je nejstarším necírkevním památkám maximálně sto let.

Bertino údolí - Romantické a přírodovědně zajímavé území téměř v centru města. Protéká jím Stříbrnický potok. Údolí bylo kdysi součástí samostatné obce Stříbrníky, která svůj název získala díky tomu, že se zde ve středověku kutalo stříbro. V osmdesátých letech 19. století si romantické údolí oblíbila paní Bertha Schaffnerová, manželka Maxe Schaffnera, někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Iniciovala zde myšlenku vytvořit přírodní park. V krásném údolíčku, které se stalo korzem Ústí, se tak objevily lavičky, altánky, odpočívadla, vodopád a hustá síť cestiček.

Vila Wolfrumova, Na Schodech 10 – Vila ústeckého textilního magnáta Carla Friedricha Wolfruma připomíná spíše malý zámek. Nese inspiraci z dob romantického středověku, s trochou gotiky i renesance. Hlavní vstup má podobu vysoké válcové hradní věže, z domu trčí vysunuté arkýře, mohutné opěrné pilíře a k tomu množství věžiček a vikýřů. Stavba vyrostla v letech 1887-1910 jako jeden z prvních honosných paláců v Ústí na tehdy ještě zcela prázdné stráni nad historickým jádrem města a skýtala úchvatné pohledy do labského údolí. Návrh vily pocházel z kanceláře vídeňských architektů Hanse Miksche a Juliana Niedzelskeho. Interiéru dominuje rozlehlá vstupní hala, která je společně s halou v prvním patře nejhonosnějším prostorem vily. Její stěny až po strop pokrývá umělý mramor, má malované klenby, zlacené štuky. Součástí stavby bývaly i dvě vrátnice vymezující obrovskou zahradu kolem sídla. Oba domky pro portýry pojali architekti jako zmenšeninu vlastní vily. Západní vrátnice je blíž palácové vile a je umístěn v ulici Na Schodech. Jižní, kterou se ovšem dnes už k vile nedostanete, se nalézá nedaleko budov severočeské knihovny. Okolo vily nechal Wolfrum vybudovat soukromý park. Po roce 1945 museli Wolfrumovi rozsáhlou vilu jako Němci opustit. Krátce poté ji dostal k dispozici Český rozhlas, který zde sídlí dodnes. Od roku 2005 kulturní památka. Budova bývá přístupná pouze během Evropských dnů kulturního dědictví.

Kulturní dům, Velká Hradební 19 – Kvůli stavbě tohoto domu zbourali v roce 1959 neogotickou vilu Maxe Schaffnera, ředitele ústecké chemičky. Berta to do svého údolí měla blízko.

Bývalé KNV, Mírové náměstí 36 a 37 – Pyšní se druhou největší mozaikou na světě od ústeckého malíře Miroslava Houry z roku 1985. Má 450 metrů čtverečních. Lidově se jí říká Deset pater do komunistického nebe či Nanebevzetí dělnické třídy. První čtyři patra jsou historická – praotec Čech, husité, Masaryk střílí do dělníků, Vítězný únor a Lidové milice a pak již jen šest pater skutečného ráje. Rolba, stavba. Orba, malba. Tažba, ražba. Mozaika vrcholí „zářnými zítřky“ v podobě dětí, letících holubů a slunce. V místě nápisu „Všechna moc patří pracujícímu lid“ byl po době polistopadových dvojdomků osazen jeden bílý domek, možná jako symbol všech povrchovým rypadlem zničených obcí.

Bývalý krajský výbor KSČ, Dlouhá ulice - V osmdesátých letech byla dostavěna zasedací místnost ve tvaru vany, které se lidově říkalo Brežněvova prdel.

Palác Zdar, Mírové náměstí (dříve Tržní) 1 - Autory jsou Jan Jehlík a Ivan Reimann, postaveno v letech 2004 – 2009. Městský dům vyrostl na místě bývalé klasicistní budovy soudu stržené komunisty v roce 1976. Získal jméno Zdar po známé restauraci, která stála na Mírovém náměstí hned vedle soudní budovy, a stihnul ji stejný osud. Každou sobotu po poledni Áda Vinš ze Soukromé vichřice váhal, zda má jít na ústeckou desítku právě do Zdaru nebo do Světa. Svou strukturou a vnitřní podstatou odráží nový objekt sklon k redukci zbytečně exhibujících prvků. Tvarově naopak vychází z expresívních staveb architekta Ericha Mendelsohna, jde o rehabilitaci architektury německého expresionismu na našem území, jejíž vliv je ve městě nepřehlédnutelný. Dům jako zvíře uléhá do náměstí a svou hlavou se opírá o chrám spořitelny, okem hodin se ohlíží zpět.

Česká spořitelna, Mírové náměstí 2 - Bývalá Städtische Sparkasse z roku 1939 od architekta Franze Josefa Arnolda jako jedna z mála přežila nejen americké bomby, ale i socialistické demolice. Je s podivem, že budova, která svým stylem reprezentuje nacistickou architekturu i tyto sochy znázorňující árijský ideál, přetrvaly na rozdíl od mnoha německých domů. Paradoxně byly v roce 1988 zrekonstruovány.

Zmizelé ústecké tramvaje, Bílinská – První tramvaje vyjely v Ústí 1. července 1899. V roce 1938 byla síť městské hromadné dopravy ve svém rozsahu na druhém místě hned za Prahou. Tramvaje zajížděly i do vzdálenějších obcí, jako bylo například výletní centrum Telnice, kam vedla tramvajová linka v letech 1912 – 1954. Éra tramvají skončila v roce 1970. Pomník zmizelým tramvajím je v ulici Bílinská. Nyní v Ústí jezdí autobusy a od roku 1988 také trolejbusy.

Banky - Vývoj regionálního vkusu v 90. letech symbolizují dvě vtěsné blízkosti stojící banky projektované místním architektem Michalem Gabrielem. První - Česká národní banka představuje okouzlení tvarově a barevně bohatým postmodernismem, jak svou zlatou kopulí, tak i členitou fasádou. Na průčelí je umístěno velké kyvadlo, snad aby ukázalo, že čas jsou peníze. Druhá banka - Komerční banka inklinuje ke strohosti a chladu neofunkcionalismu, její římsa s respektem volně přechází do římsy peněžního ústavu České eskomptní banky, postavené v roce 1925 podle návrhu Karla Jarayeho.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bílinská - Existoval už na konci 12. století. Jeho dnešní podoba je dána pozdně gotickou přestavbou na přelomu 15. a 16. století a poté novogotickou přestavbou Josefa Mockera na konci 19. století. Po zásahu bomby v dubnu 1945 se tehdy zřítil roh lodi a narušila se statika věže. Vypadalo to, že závažné poškození věž neustojí. Nakonec ji podepřela konstrukce z masivních kmenů stromů a po čtyřech letech záchranných prací, se podařilo stavbu stabilizovat. Přesto na 65 metrů své výšky se věž vychyluje o více než dva metry od kolmé osy, což je největší vychýlení věže ve střední Evropě. Hlavní gotický oltář je z roku 1498, ale nebyl původně určen pro Ústí, nýbrž německou Pirnu. Ústecký primátor ho získal v roce 1617. Protože neměl dostatečnou hotovost pro radní města Pirny, dodal jim za oltář místo peněz čtyři sudy ústeckého vína. To mělo být správně prodáno a peníze odvedeny do pirenské městské pokladny. Ústecké víno ale mělo příliš dobrou chuť, takže ho pirenští radní nejspíše vypili, jak o tom svědčí dobové vyšetřovací a soudní listiny.

Lanovka na Větruš - 7. prosince 2010 byla slavnostně spuštěna lanovka na Větruši. Jedná se o nejdelší visutou lanovou dráhu v Česku bez samostatně stojících podpěr. Po opravě zámečku Větruše v roce 2005 bylo rozhodnuto i o vybudování lanové dráhy. V roce 2007 byla dokončena dokumentace, roku 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Proti němu se však odvolali někteří občané, nad jejichž pozemky měla lanovka vést, a krajský úřad rozhodnutí zrušil. Město proto původní návrh stáhlo. Druhý projekt zcela bez podpěr proto vypracoval v lednu 2009 brněnský Atelier Chlup, v únoru 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vypsáno výběrové řízení, nejnižší nabídka 105 mil. Kč však byla výrazně vyšší než spočtená plánovaná částka 79 mil. Kč, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Byla znovu podána dvě odvolání proti stavebnímu povolení, ale ta ministerstvo dopravy v prosinci 2009 zamítlo. Dne 8. ledna 2010 bylo vypsáno druhé výběrové řízení, které vyhrála společnost Viamont DSP s cenou přibližně 66 mil. Kč. Celkové náklady však dosáhly původní plánované hodnoty 79 mil. Kč, přičemž dotace z evropského programu činila 61 mil. Kč. V roce 2009 bylo otevřeno obchodní centrum Forum, v rámci nějž vznikla i kruhová věž pro spodní stanici dráhy. Stavba samotné lanovky byla zahájena 26. března 2010. Technologii lanové dráhy vyrobili Švýcaři, kabiny Rakušani, českým subdodavatelem technologie je chrudimská firma Michálek. Od června 2010 probíhala výstavba horní stanice poblíž zámečku Větruše, v průběhu září bylo zavěšeno nosné i tažné lano, v říjnu dorazily do Ústí obě kabiny a 22. října 2010 se uskutečnila jedna z prvních zkušebních jízd. Ve dnech 26. a 27. října proběhla zatěžkávací zkouška pomocí sudů piva Zlatopramen. Slavnostní zahájení zkušebního provozu se uskutečnilo 7. prosince 2010. Délka lanové dráhy činí 330 m, převýšení je 50 metrů. Doba jízdy je dvě minuty. Lanovka je v provozu celoročně a denně od 8 do 22 hodin.

1) Šikmá věž Nanebevzetí P. Marie po bombardování odchýlena o 2 metry   4) Cestu k Podlešínskému vodopádu postavili v rámci vojenského cvičení
                                                                                                                              v roce 1916
2) Lanovka na Větruše startuje z obchoďáku Forum                                       5) Všichni dobří ústečtí rodáci na Vrkoči
3) Krásně opravená Výletní Větruše a ještě krásnější výhled z ní                   6) Přes Masarykovo zdymadlo suchou nohou

Větruš – Byla postavena koncem 19. století nad městem jako výletní restaurace. Postupem času se stala oblíbeným výletním místem a společenským centrem. Po 2. světové válce často měnila majitele a začala postupně chátrat. V roce 2001 Větruši koupilo město a po náročné rekonstrukci byla v roce 2005 znovu otevřena. Stavba má také 30 metrů vysokou věž, která slouží jako rozhledna. Vstupné 10 Kč.

Mariánská skála – Barokní kaple postavená na paměť odvrácení moru v roce 1688 byla zbourána v roce 1976. Za války měl na skále vyrůst nacistický vládní „Olymp“. Ústecký projekt včetně jeho půdorysu byl nalezen ve stuttgartské monografii o Bonatzovi, což je autor onoho projektu z roku 1941. V místě plánované stavby je dnes prázdno, skála je totiž v současnosti pouze kulisou, zbyla jen díra po stále pracujícím kamenolomu.

Stezka Větruše – Vrkoč – Vede po současné zelené značce. Stezka byla vytvořena na přelomu 19. a 20. století turistickým spolkem Gebirgsverein. V rámci obnovy stezky v roce 2006 byla na Větruši na mohylu památníku umístěna zrekonstruovaná pamětní deska Karlu Eichlerovi, zakladateli tohoto spolku a spoluzakladateli Větruše.

Podlešínský vodopád – 12 metrů vysoký vodopád na Podlešínském potoce, nejvyšší v Českém středohoří. V zimě vodopád namrzá a je vyhledáván horolezci holdujícím ledovcovému lezení.

Vrkoč – Skalní čedičový útvar s vyhlídkou do labského údolí. Je ukázkou sloupkového rozpadu čediče, který se pro svou podobu s rozčesanými ženskými vlasy nazýva Vrkoč. Od vodopádu na začátku odbočky je na pravém břehu cesty kamenná deska z roku 1916 s nápisem „Na paměť rakouských zákopníků, kteří tuto cestu postavili“. Romantické místo bylo a je nejen cílem Ústečanů, ale přicházela sem i řada hostů. Mezi nimi byl i spisovatel dobrodružných románů Karel May. Ten na Ústecku nějakou dobu pracoval jako redaktor a měl zde své přátele. Někteří z nich se stali hrdiny v jeho příbězích, jeden svůj román napsal během několika týdnů v nedaleké Brné.

Ve Vaňově je vila, kterou v devadesátých letech 19. století postavil slavný ústecký výrobce trpaslíků Ferdinand Maresch (1854 -1940). Mareschova továrna začínala ve čtyřicátých letech 19. století jako dílna na výrobu keramiky. Na začátku 80. let 19. století zrodili první ústečtí trpaslíci. Zahradní trpaslíci se vyráběli průmyslově, ovšem dílo bylo zdobené ruční malbou. Tisíce jich putovaly do západní Evropy a dál přes oceán do USA. Továrna přečkala i druhou světovou válku, ale v roce 1947 výroba skončila. Ústecký trpaslík se stal mezi sběrateli vyhledávanou starožitností. Objekt továrny byl pak spolu s dalšími v Revoluční ulici zdemolován v 80. letech minulého století. Ústečtí trpaslíci u nás upadli v zapomnění. Až u příležitosti 150. výročí narození Ferdinanda Maresche je město Ústí zrehabilitovalo. Rok 2004 dokonce vyhlásilo mezinárodním rokem trpaslíka. Vedle divadla v centru města byla odhalena plastika největšího českého trpaslíka. Shromáždilo se více než tisíc lidí, kteří zablokovali dopravu a zároveň provolávali slávu trpaslíkům a ústecké rodině Mareschů. Ležící trpaslík, který zabírá do délky skoro 3,5 metru, byl později přestěhován do ústecké ZOO a je jednou z atrakcí dodnes. Jeden z trpaslíků vyrobených v ústecké továrně se dostal dokonce na přebal desky exčlena Beatles George Harrisona All Things Must Pass z roku 1970. Toto album bylo Harrisonovo nejúspěšnější, obsahovalo i píseň My Sweet Lord. A v roce trpaslíka v roce 2004 jsme se dočkali i chvíle, kdy primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič předal jako oficiální dar města prezidentu České republiky Václavu Klausovi zahradního trpaslíka.

Masarykovo zdymadlo – Postaveno v letech 1923-1935. Ve své době šlo o největší vodní dílo v Československu. Jeho účelem bylo především splavnit Labe v oblasti střekovských peřejí, které byly často nesjízdné. Kromě splavnění a výroby elektřiny skýtá zdymadlo i zajímavou možnost přechodu Labe suchou nohou. Jez je 111 metrů dlouhý a je třemi pilíři rozdělen do čtyř polí. V každém poli se nachází stavidlo, které je ovládáno elektromotory umístěnými v kryté manipulační lávce. Vzdutím hladiny o 8 metrů vzniklo jezero, táhnoucí se v délce 20 kilometrů až k Lovosicím. Zdymadlo bylo od svého vzniku vybaveno rybím přechodem se stupni vysokými 35 cm. Ten byl však nefunkční, pro některé ryby třeba lososy se stalo zdymadlo konečnou stanicí. Vše bylo napraveno až v roce 2002, kdy byl vybudován nový rybovod.

Malířský koutek – Pod zříceninou Střekova je dochována původní hrázděná architektura a dřevěná zvonička.

Restaurace přímo na hradě Střekov - www.restaurant-kovarna.cz

Střekov – Hrad vybudoval Pešek z Veitmühle na začátku 14. století. Již za vlády Lucemburků často měnil majitele. Rokem 1564 přešel Střekov do držení Václava Popela z Lobkovic a v držení roudnických Lobkoviců je hrad až do dnešních dnů. Výjimku tvořila pouze okupace a komunistické vlády. Hrad zpustl za sedmileté války v roce 1757. Život zůstal jen v přilehlém statku a pivovaru. Už na počátku 19. století se hrad znovu začal těšit zájmu, který s sebou přinesl romantismus. V roce 1810 zde byla hospoda, která přivítala řadu významných hostů. Hrad navštívil například Karel Hynek Mácha. V roce 1842 se ubytoval v nuzně vybaveném pokojíku, ve kterém ustýlali na slámě, německý skladatel Richard Wagner. Za svitu měsíce vychutnával neobyčejnou romantiku této hradní zříceniny. Dokonce pro svou inspiraci neváhal skladatel vzít na sebe bílé prostěradlo a procházet se za úplňku o půlnoci po hradbách. To vše ho inspirovalo k sepsání námětu libreta a prvních hudebních skic ke své opeře Tannhäuser. V roce 1886 byl na hradě obnoven rytířský sál. V létech 1911-1912 majitel hradu Zdeněk Lobkowicz začal provádět stavební rekonstrukce. Hrad byl postupně zpřístupňován a sloužil jako turistická atrakce. Po roce 1948 byl hrad Lobkowiczům zkonfiskován. Dne 3. března 1961 navštívil hrad Střekov president Antonín Novotný. Aby presidentská návštěva mohla před hradem pohodlně parkovat, byl neuváženě zbořen cenný renesanční poplužní dvůr před hradem a na jeho místě zřízeno asfaltové parkoviště. V 70. a 80. letech se na hradě odehrávaly podivné noční rituály. Komunističtí prominenti zde byli při návštěvách Ústí za bujného veselí "pasováni na rytíře hradu Střekova". Nyní hrad opět patří Lobkowiczům.

Hrdinova dřevěná vila, ulice Karla IV. 43 - Za války Dr. Josef Goebbels Straße. Dům si nechali postavit manželé Rudolf a Anna Hrdinovi v roce 1936. Symetricky navržený dům je jedním z nejvýraznějších ústeckých příkladů dřevostavby třicátých let.

Činoherní studio, Varšavská 7 – Poprvé promluvil film 26. dubna 1929 právě tady v Činoherním studiu. Tehdy jeho interiéry sloužily jako kino Alhambra. Pražští diváci museli ještě bezmála čtyři měsíce koukat pouze na němé filmy. Přesto odborná literatura neoprávněně označuje za československou premiéru zvukového filmu tu pražskou 13. srpna. Projekční přístroj, který uměl číst zvuk z filmového pásu, byl světovou novinkou z roku 1929. Ústecká filmová společnost nelitovala investovat do jeho zakoupení tehdy závratných půl miliónu korun. Pro názornost nejdříve kino promítlo němý film ozvučený z gramofonových desek, aby se ukázalo, jak nedokonalé byly všechny dosavadní pokusy naučit film mluvit. Pak se na plátně objevil průmyslník Georg Schicht a k úžasu všech přítomných jeho obraz promluvil. Přednesl projev o významu zvukového filmu, v němž mimo jiné prozíravě viděl i budoucnost reklamy na své výrobky mýdlo Elida či tuk Ceres.

Správní budova Setuzy, Žukovova 27 – „Čistota – půl zdraví“ není žádné přísloví tety Kateřiny, ale náš nejslavnější reklamní slogan vůbec. V minulém století ho vymyslelo reklamní oddělení Schichtovy továrny pro podporu prodeje proslulého mýdla s jelenem. Nažloutlá kostka s reliéfem jelena ve skoku byla v dobách Rakouska-Uherska neodmyslitelnou součástí domácnosti každé čistotymilovné hospodyně. Firma Schicht si ochrannou známku s jelenem nechala zaregistrovat už roku 1891 a jde tak o jednu z nejstarších nepřetržitě užívaných ochranných známek na území Čech. Slavná značka se na mýdle ale používala už dříve. Její zrod je spojen s úplnými počátky firmy, tedy s rokem 1848, kdy Georg Schicht začal vyrábět mýdlo ve sklepě svého rodinného domu v Rynolticích u šéfova Podluží. Ústecká továrna vyrostla v roce 1882 a výroba mýdla pomohla Schichtům vybudovat největší potravinářsko-drogistický podnik v celé Evropě. Další slavné výrobky této firmy byl olej Vegetol, tuk Ceres, pánská voda Pitralon, mýdlo Elida. Firma Schicht proslula zároveň péčí o své zaměstnance. Dokládají to další stavby ve čtvrti Střekov: například kolonie domků pro důležitější zaměstnance podniku nebo dnes už nefungující lázně. Po 2. světové válce byla firma znárodněna a přejmenována na Severočeské tukové závody. Dnes už firma nepoužívá jméno Setuza, protože je spojováno s kontroverzními podnikateli. Aktuální firemní značkou je zkratka STZ.

Tovární haly dnešního podniku ZPA Ekoreg, roh Děčínské a Zeyerovy ulice pamatují ještě přelomový rok 1910, kdy tu zahájila výrobu první továrna na mluvící desky na území Čech. Založil ji ve Střekově osobně bratr vynálezce gramofonu Josef Berliner z Hannoveru jako filiálku berlínského závodu. Bratrovým vynálezem odsud zásoboval celou monarchii. Ve dvacátých letech koupil firmu největší výrobce desek na světě, britská společnost The Gramophone Company a v Ústí se od té doby vyráběla legendární značka His Master´s Voice s typickým obrázkem psíka zmateně naslouchajícího z gramofonové trouby „hlasu svého pána“. Každá deska na sobě měla natištěno Aussig - česky, německy, hebrejsky či arabsky – podle toho, kam deska směřovala. Ústecké desky se prodávaly do celé střední a jihovýchodní Evropy, Palestiny či Maroka. Výroba zanikla v roce 1938.

Mariánský most – S dvacátým stoletím se Ústí rozloučilo radikálně – velkým ocelovým gestem vypínajícím se proti Mariánské skále. Autoři Roman Koucký, Šárka Malá a statik Milan Komínek. V době svého vzniku - v roce 1998 - vyvolával značné vášně, řada Ústečanů ho považovala za symbol nabubřelosti tehdejších představitelů města. Jde o největší jednostranně zavěšený most v České republice. Rozpětí hlavního pole je 123 metrů, 75 metrový pylon se tyčí proti osmdesátimetrové Mariánské skále. Délka mostu včetně ramp je 333 metrů. V roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural Engineering zařazen mezi deset nejkrásnějších staveb posledního desetiletí 20. století. Jde o nejvyšší ocenění, které získala česká stavba od roku 1969, kdy dostal architekt Karel Hubáček Perretovu cenu za vysílač na Ještědu. A zároveň je Mariánský most snad jediná porevoluční architektura, která se stala symbolem města.

1) Malířský koutek v podhradí Střekova                                                           4) Nová promenáda podle Labe
2) Letecký výhled z hradní terasy Střekova                                                     5) Pivovar Na Rychtě vaří Mazela, Vojtěcha a Ústečanku
3) Mariánský most - my chodci jsme tady pány všehomíra                             6) Cesta k Erbenově vyhlídce, zvýšené v roce 2006 o jedno patro

Fotoalbum vycházky...

Kostel sv. Vojtěcha s dominikánským klášterem – Klášter vznikl v roce 1617 a jeho dnešní podoba je výsledkem přestavby Octaviana Broggia v letech 1718-1722. První klášter z let 1617-1650 byl pouze jednokřídlý, v rámci barokní přestavby získal klášter druhé křídlo. Jižní stěna kostela a kláštera v sobě obsahuje městské hradby. Kostel byl za vlády KSČ změněn na sklad a později na výstavní síň. Byl vybílen, přestože nástěnné malby z roku 1928 pocházely údajně od významného architekta Albina Müllera a bylo odvezeno veškeré vnitřní vybavení. Vyřezávané dveře kostela jsou z počátku sedmdesátých let 20. století od Miroslava Houry – autora největší mozaiky ve městě.

Pivovar Na rychtě, Klášterní 9 www.pivovarnarychte.cz - Hotel s pivovarem vznikl přeměnou restaurace na Rychtě, jedné z nejstarších hospod v centru Ústí nad Labem (dříve U Hüblů, později Mikulovská vinárna). Rekonstrukce budovy byla ukončena v říjnu 2010. Vaří zde speciály Mazel 12, polotmavý Vojtěch 12 a Ústečan 14 stupňů. Kromě toho se točí i ústecký Zlatopramen a Březňák z Velkého Března.

Erbenova vyhlídka – 420 m. n. m. První rozhledna zde vznikla už v roce 1889. Původně měla kamennou jen podezdívku, kterou doplňovala dřevěná nástavba. O deset let později ale během bouře tato část spadla a opakovalo se to i v roce 1903. Nakonec v roce 1910 zničil blesk i kamennou podezdívku. Zcela kamenná rozhledna byla postavena v roce 1934 německým Horským spolkem a pojmenovaná po svém předsedovi a tehdejším řediteli České spořitelny Alexandru Erbenovi. Po zvýšení v roce 2006 poskytuje rozhledna prakticky neomezený kruhový výhled. Je z ní vidět podstatná část města Ústí nad Labem, České Středohoří od Bukové po Milešovku, Bořeň a Krušné hory od Jedlání po Nakléřov.

Vila Aloise Winnara, Hanzlíčkova 4 - Ing. Alois Winnar byl od roku 1918 vlastníkem firmy "Severočeská společnost pro vodní stavby", jejíž sídlo se nachází na Masarykově ulici. Jeho firma vynikala prestižními zakázkami, postavila např. vodovod na Sněžku. Jeho vztah ke kvalitní architektuře se projevil i při výběru architekta pro stavbu svého domu. Zvolil evropsky známého architekta Albin Camillo Müllera zvaného Albinmüller. Vila stojí vysoko nad údolím Labe a v době postavení v roce 1932 byla zcela solitérní stavbou. Albinmüller vilu koncipoval jako symetrickou budovu s dvěma arkýři, které mírně předsunul před fasádu a do kterých umístil pánský pokoj a jídelnu se zimní zahradou. Oba arkýře skýtaly skrz obrovská okna fascinující výhled do labské kotliny, na hrad Střekov a na Větruši. Traduje se, že stavebníci při jedné z návštěv v Darmstadtu prý doslova „zaklepali“ na dveře Albina Müllera a požádali ho o postavení domu. Každopádně Winnarova vila je jedním z posledních Albinmüllerových projektů, později se věnoval spíše krajinomalbě a literární činnosti. Po poválečné konfiskaci se stavba stala na čas sídlem pionýrů, později luxusní noclehárnou pro význačné politické hosty, nocoval zde i prezident. Proto si dům vysloužil lidovou přezdívku "vládní vila". Dům není památkově chráněn, přestože je jednou z nejvýznamnějších staveb ve městě. Tato forma ochrany se ho jen zcela absurdně dotkla, kulturní památkou totiž byla v letech 1958-1996 na něm umístěná pamětní deska sovětského generála Kolobova.

Nešněrova vila, Hanzlíčkova 7 - Jedna z mála architektonicky kvalitních staveb, které po roce 1989 vznikly na území města. Zajímavě pojatý obytný dům z roku 2000 má i unikátní umístění nad labským údolím. Architekt Jan Jehlík, někdejší hlavní architekt města, sestavil hmotu domu ze dvou základních geometrických těles – hranolu a krychle. Spodní hranol skýtá obytné prostory a garáž, horní kubická část je dvojpodlažní. Každé podlaží včetně přízemí má vlastní terasu. Nedílnou součástí stavby se stala i symetricky navržená zahrada, vstup k domu je lemován stromořadím. Pozornost architekt věnoval i detailům oplocení.

Dům Žluté ponorky, Stará - Dům není vizuálně ničím zajímavý, vyrostl v době bytové krize v roce 1925 jako nájemní dům se čtyřmi byty. Za války se do domu nastěhovala rodina Edelmannových s desetiletým synem Heinzem. Ten o dvacet let později světově proslul jako výtvarník, který pro Beatles vytvořil legendární animovaný film Žlutá ponorka. Celý projekt řídil z pozice uměleckého šéfa. Nebýt jeho bezbřehé kreslířské fantazie a šíleného pracovního tempa, nejspíš by nejpozoruhodnější z Beatles filmů asi vůbec nevznikl. Navrhl prakticky všechny postavy a dohlížel na tým 200 animátorů, koloristů a kreslířů pozadí. Slavný ústecký rodák v domě bydlel až do roku 1946, kdy byl odsunut, neboť pocházel ze smíšené česko-německé rodiny. Usadil se ve Stuttgartu, vystudoval akademii a stal se uznávaným ilustrátorem a grafikem. Zemřel v roce 2009.

Vila, Balbínova 2 - Všeobecné výstavy byly v 19. století velmi oblíbené. V roce 1891 se uskutečnila Jubilejní výstava v Praze. Většina českých Němců ale účast na ní odmítla a uspořádali si vlastní výstavu v roce 1903 v Ústí nad Labem. Výstaviště vyrostlo v prostoru dnešních Městských sadů a součástí areálu byl i tento dům. Byl hlavní cenou v loterii, kterou organizátoři výstavy uspořádali. Vytiskli tisíce krásných barevných losů v ceně jedné koruny.  Majitelé všech 17 820 prodaných losů se ale dočkali zklamání. Los s číslem připadajícím na hlavní výhru nikdo neměl, zůstal totiž neprodaný na pultě jednoho vídeňského obchodu. Ale organizátorům přišla neudaná hlavní cena vhod. Výstava se totiž potýkala s finanční ztrátou, a tak pořadatelé dům po skončení výstavby prodali za 19 200 korun strojvedoucímu Franzi Föhrymu.

Klíše – Tichá neděle v Klíši

Budova měšťanky, Palachova - Málo známá stavba od Josefa Gočára z roku 1930. Funkcionalistická stavba vyzařuje vůli prvorepublikového lva po vzdělanosti. Budova se měla stát úctyhodným symbolem nového Československa v převážně německy mluvícím Ústí. Budovu právě proto zdobí znak československého lva. V době svého vzniku měla škola 19 tříd a už dva roky po slavnostním zkolaudování ji navštěvovalo víc než 600 žáků. Nová škola nahradila už nedostačující budovu v Solní ulici, která byla v Ústí nad Labem otevřena jako vůbec první česká obecná škola v roce 1919.

Tuberkulózní pavilon, Pasteurova 9 - Byl postaven v roce pro válečné invalidy nakažené tuberou. Pavilon byl součástí ústecké nemocnice až do přelomu století. V posledních letech rychle zchátral, zejména proto, že se počítalo s jeho demolicí. Nyní se připravuje jeho rekonstrukce pro účely Filozofické fakulty. Stavba je dnes součástí nově budovaného areálu Kampusu ústecké univerzity.

České státní reálné gymnázium, České mládeže 8 - České gymnázium vzniklo v Ústí v roce 1920, nejprve ale sídlilo v jedné z částí německého gymnázia. Situaci vyřešilo až postavení této nové budovy v roce 1926. Nyní v budově sídlí Filozofická fakulta ústecké univerzity.

Vladimír Kaiser, Šumné Ústí - V Ústí se dnes nenajde rodina lhostejno zda česká, německá či židovská, která by zde žila nepřetržitě dvě stě let. Dokonce i naprostá většina německých ústeckých krajanů sdružujících se v Mnichově ve spolku Hilfsverain Aussig byly „náplavy“ nežijící v Ústí déle než dvě tři generace. Ústí je do jisté míry perverzní. Kde jinde lze nalézt chemickou továrnu přímo v centru města, mohutný kamenolom těžící znělec Mariánské skály jen pár stovek metrů od hlavního náměstí, hnědouhelný důl, jehož rypadla se zastavila těsně na okraji města. Ústí má jen málo historických památek, ty středověké s klidným svědomím zbořili ve 40. – 70. letech 19. století němečtí grundeři, ty měšťanské z doby c. k. monarchie pak s klidným svědomím zničili američtí letci (zbořit je nechtěli, ale netrefili železnici) a pováleční novousedlíci (bořit je chtěli, „německé“ domy musely ustoupit panelákům). Naštěstí nic se však náplavám ani letcům nepodařilo rozbořit úplně. A tak to co zbylo, i to, co přibylo, dneska tvoří jinde nevídanou směs stavebních slohů a urbanistických koncepcí. Během čtvrthodinky lze v Ústí zhlédnout všechny historizující slohy, secesi, funkcionalismus, sorelu nacistickou i komunistickou, pozdní bruselismus, betonové obludnosti reálného socialismu i postmoderní park či most. Ústí už je v mnohém za vodou a dnešní „náplavy“ jsou jiné než ty dvě vlny městoborců. O tom svědčí četné životní osudy studentů ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Když se nedostali na školu do Prahy či Brna, vzali Ústí jako z nouze ctnost, oplakáváni nejbližšími, do jaké díry to musejí, ale že se jim určitě podaří přestoupit na jinou školu nebo přinejhorším těch pět let přeci nějak uteče. Zakrátko tito nevolníci zjistili, že se v Ústí dá normálně dýchat, že se obyvatelstvo neskládá jen z ekologických mutantů, rasistů, Rómů a sudeťáků, že kolem Ústí je veskrze krásná krajina, bazény plné termální vody, legendární Činoherák, kde ředitelův obrovský pes jménem Baťoh již zaručeně sežral několik herců a ve městě samém jsou studentské hostince podivných názvů jako Hnáta, Werwolf nebo Žumpa, kde se snadno minou peníze na živobytí určené. Z mnoha přespolních se pak stávají zarytí lokální patrioti a trvale bydlící aussigocentristé vylepšující stále ještě pošramocený vzdělanostní profil obyvatel krajského města.

S-domy, Na vlnovce a Mezidomí -  Pavlačové domy na půdorysu písmene S od ústeckých architektů Arnolda a Kroba postavené v roce 1933. S-domy získaly přezdívku díky svému půdorysu, který kopíroval terén ve čtvrti Klíše. Všechny byty (celkem jich bylo 208) v obou domech měly stejnou dispozici. Největší rozmach výstavby komunálních bytů přichází s novým zákonem o stavebním ruchu z 10. dubna 1930. Tento zákon, reagující na bytovou krizi v některých obcích, poskytoval státní podporu stavbám s malými byty pro méně majetné vrstvy obyvatelstva. Za dům s nejmenšími byty byla považována budova, která obsahovala převážně byty o kuchyni a jedné místnosti, s celkovou plochou maximálně 40 m čtverečních. Proto vznikly i tyto domy. Byly tak inspirativní, že iniciovaly v Ústí v tom samém roce konferenci o bydlení. Při stavbě domů byl dále rozvinut princip zahradních měst, který se uplatnil již při urbanistickém založení čtvrti Klíše. Jednotlivé bloky jsou umístěny do řad a obklopuje je volná krajina. Jednalo se o moderní trend, který byl tehdy populární zejména v Německu.

Dům s kavárnou Hvězda alias Cafe Stern, Štefánikova 50 - Dnešními slovy polyfunkční dům si nechali postavit Alfred a Anna Loosovi v roce 1934. V budově, která stojí v centru promyšleně koncipované čtvrti Klíše, je několik bytů, obchody, kavárna a restaurace. Architekt Ludwig navrhl i konzervativnější verzi stavby, která počítala s valbovou střechou. Nakonec byla postavena na svou dobu progresivnější a z našeho pohledu zajímavější budova bez sedlové střechy. Nyní restaurace www.hvezdaul.cz

Bytové domy družstva Vlastní krb, Sládkova a Bezručova - V roce 1928 byl postaveny byty s lodžií, WC, kuchyní se spižírnou. V bytě byla ložnice, dětský pokoj a dva průchozí pokoje – poslední s balkónem. Na fasádě jsou expresivní nárožní balkóny.

1) Winnarova vládní vila v Hanzlíčkově ulici                                                     4) Škola se lvem od Gočára se měla stát symbolem nového Československa
                                                                                                                            v německém Ústí
2) Nešverova vila je hned pod vládní vilou                                                       5) Pavlačové S-domy v ulici Na vlnovce se vlní a vlní
3) Vilovou čtvrtí vede potrubí, to na Hanspaulce neuvidíte                               6) Pietschmannova vila, Štefánikova 14 - ústecká Tugendhatka

Adlerova vila,  Beethovenova 29 – Vila doktora medicíny Hugo Adlera je koncipována nejen jako byt, ale zároveň i jako ordinace s čekárnou. Architekt Herman Müller použil motivy oblíbené v německé architektuře: symetrická průčelní fasáda, výrazně přesahující římsa a rohová okna, která v tomto případě nebyla zpevněna ani režným zdivem, jako to bylo obvyklé ve zdejší produkci. Adler si nový dům příliš neužil, nacisté mu ho zkonfiskovali.

Pietschmannova vila, Štefánikova 14 - Vilu si nechal postavit majitel restaurace na ústeckém hlavním nádraží Adolf Pietschmann se svou sestrou Giselou. Vila patří k nejstylovějším ukázkám funkcionalistické architektury na severu Čech, ne bezdůvodně se jí přezdívá ústecká Tugendhatka. Progresívního pražského architekta Erwina Katonu si Pietschmannovi vybrali proto, že se jim zalíbily dvě jiné vily, které už před tím postavil v jejich ulici. Obě svými plochými střechami a strohými fasádami silně provokovaly tehdejší konzervativní společnost. Sourozenci chtěli dům ještě odvážnější. A architekt jejich přání zcela naplnil. Stavba zaujme dokonale vyváženou skladbou hmot. Hlavní průčelí horizontálně člení dva balkóny probíhající po celé jeho délce. Aby celkový efekt nebyl fádní, rozbil architekt blok domu proskleným nárožím zimní zahrady v přízemí a velkou otevřenou terasou v patře. Pietschmannovi bydleli ve vile do roku 1945. Poté se stal objekt mateřskou školou, kterou je dodnes. V roce 2010 prošel dům ohleduplnou rekonstrukcí.

Vila Klimsch, Slavíčková 31 – Vila je z roku 1931 je od Erwina Katony, stejně jako o rok starší nedaleká vila Pick. Po těchto dvou realizacích dostal Katona zakázku na Pietschmannovu vilu.

U zlaté medaile, Masarykova 200 – V této stylové restauraci proslul jako hostinský Bohumil Němeček, který získal zlatou medaili v boxu na olympiádě v Římě v roce 1960.

Bytový vilový dům, Masarykova 162 – Vyrostl jako součást sídlištní zástavby zahrnující několik obytných v duchu socialistického realismu čili sorely. Architekt Josef Liška se pokusil o něco nevídaného, sladit typový „panelák“ s luxusní předválečnou vilovou architekturou v sousedství. Důvody atypického řešení domu zdůvodnil v technické zprávě projektu. „Zastavovací plán dvoupodlažním typem T13 si vyžádal  dne 10. 3. 1953  pozměnění, neboť nový dům by byl podle zastavovacího plánu příliš drobný a strohý vzhledem ke svému okolí. Proto projektant realizoval dvě garáže pro osobní vozy, které slouží v prvním patře jako terasy, zvýšil úroveň suterénu, že mohl umístit do části suterénu garsoniéru. Vikýř ve frontě do ulice má podpořit snahu o vilový vzhled nájemného typového domu.“ Klenotem domu se stala visutá korunní římsa, rozčleněná kazetami jako v ;antickém chrámu. Dům je originálním příkladem staveb, produkovaným státním projekčním aparátem v 50. letech dvacátého století, kdy se v hromadném bydlení ještě zohledňovalo i „citlivé“ začlenění jednotlivých objektů do okolní zástavby. Proto se dům dostal i do knihy Slavné vily Ústeckého kraje.

Městské sady, pomník Obětem holocaustu, na rohu Palachovy a Sadové - Žulová Davidova hvězda z roku 2005 je od Michala Gabriela, architekta, který navrhl ČNB i Komerční banku v centru. Připomíná památku ústeckých Židů, kteří nepřežili II. světovou válku. Pomník stojí na místě, kde byl v minulosti židovský hřbitov. Z devět tun vážící hvězdy jsou vidět jen tři její cípy. Je na ní zároveň vybroušen začátek židovského vyznání víry.

Obytný dům, roh Londýnské 8 a Moskevské 29 - Je z roku 1956 ve stylu sorela, neorenesance – vzpomínka na Ostravu-Porubu. Dům je příkladem poměrně citlivého začlenění do stávající struktury města.

Obytný dům, Moskevská 50 - Obytný dům naproti sorele postavila Alena Šrámková po svém příchodu od ústeckého Stavoprojektu v polovině 50. let minulého století. Dominantní prvek jinak jednoduše řešeného domu tvoří balkony vystrčené do křižovatky ulic Moskevská a Londýnská. V Praze je Alena Šrámková, např. autorkou domu ČKD na Můstku a nové budovy architektury

Hüblova vila, Rooseveltova 2, dříve Stromovka – Vila velkoobchodníka s textilem Antonína Hübla stojí u paty ústeckých serpentin a vystavuje tak stavbu do veřejného prostoru ze všech stran. Nejexponovanější průčelí zdobí půlkruhová veranda a výrazný štít s keramickou sochou pradleny. Dům zaujímá půdorys v podobě řeckého kříže. Obyvatelé domu mohli relaxovat na terase otočené do zahrady s výhledem do ulice. Architekt Otto Prutscher vycházel z Wagnerovy školy. Proslul jako přední designér nábytku, jako architekt tak činný nebyl, o to jsou jeho stavby vzácnější. V Česku jsou od něj jen dvě vily – v Krnově a tato v Ústí. Po válce byla vila zkonfiskována a po necitlivé obnově fasády v dobách normalizace se dům stal šedým a nevýrazným. Na začátku tohoto století vilu koupil od města Průmstav a rekonstrukci fasády i interiérů provedl velice citlivě.

Hellerova vila, Rooseveltova 4 – Vilu nechal postavit pro svou dceru ústecký obchodník s kávou Franz Heller. Podle tradované legendy si dcera Hilda přála výraznou růžovou barvu fasády, která dům obzvláštňuje dodnes. Vila je méně okázalá, zato všechny ostatní vily předčí originalitou. Jejími nezvyklými křivkami se roku 1926 podepsal do tváře města drážďanský architekt Hans Richter. Vila patří k jeho prvním realizacím, později se přiklonil více k myšlenkám funkcionalismu a vystavěl v severních Čechách několik velmi progresivních objektů. Richter hmotu stavby hravě rozehrál - v přízemí konkávními křivkami a v patře pásovými a rohovými okny. Výrazným prvkem je také silný přesah střechy a visuté okenní římsy. Místnosti uvnitř domu mají zásluhou zprohýbané fasády netradiční půdorysy elipsy. Po válce vila sloužila Filmovému podniku, ale proslýchá se, že první patro vily měla používat ústecká STB jako konspirační byt.

Vila Jacoba Weinmanna, Winstona Churchilla 8 - Byla postavená v roce 1895. Majitel vily Jacob Weinmann patřil mezi nejzámožnější obyvatele Ústí, byl velkoobchodník s uhlím, původně zaměstnavatel Ignaze Petschka. V luxusní vile bylo 18 pokojů, dva kabinety a dvě kuchyně. Na malířské práci si Weinmann najal známého vídeňského malíře Adolf Falkensteina. V roce 1938 se rodina odstěhovala do Velké Británie a o dva roky později začala vilu využívat německá tajná státní policie, po 2. světové válce využíval dům Sbor národní bezpečnosti. Nyní je zde Dům dětí a mládeže.

Vila Franze Petschka, Winstona Churchilla 6 - Palácovou vilu si nechal v letech 1929–31 postavit Franz Petschek hned vedle sídla svého otce Ignaze. Kubus vily se zaoblenými hranami je celý obložen pískovcem. Stavba obtížně stylově zařaditelná (udává se kombinace francouzského klasicismu, novobaroka a secese) je vyprojektovaná ústeckým architektem Paulem Brockardtem. Je otázkou, zda se na návrhu nepodílel též Max Spielmann - architekt, který pracoval pro rodinu Petschků v Praze. Přepychové novostavby si majitelé dlouho neužili. Kvůli židovskému původu musela rodina Franze Petschka sotva sedm let po nastěhování do nového domu emigrovat. Poté zde sídlily nacistické úřady, po roce 1945 vystřídané komunistickými. Od 50. let sloužila jako Krajský dům pionýrů a mládeže. Stavba si přese všechno dodnes uchovala velkou část ze své honosné výzdoby. Dnes je zde školní inspekce.

Palácová vila Ignatze Petschka, Churchillova 4 – Nejbohatší podnikatel meziválečného Československa Ignaz Petschek se narodil v roce 1857 v Kolíně. Nesl příjmení podle nedaleké obce Pečky, kde žil jeho rod po generace. Jeho otec Moses začínal jako podomní obchodník, získaný kapitál rozmnožoval půjčováním okolním rolníkům, tedy byl lichvář. Měl tři syny, Isidora, Julia a Ignaze. Nejmladší Ignaz byl černá ovce rodiny, na rozdíl od bratrů právníků vystudoval jen šest tříd gymnázia. Jako 19letý mladík odešel do Ústí a začal pracovat pro velkoobchodníka s uhlím Jakoba Weinmanna jako obchodní cestující. Čtyři roky stačily Ignazovi na to, aby nasbíral potřebné zkušenosti a kontakty a roku 1880 si založil vlastní firmu Petschek-Aussig. V průběhu následujících patnácti let pak svému bývalému zaměstnavateli přetáhl velkou část klientely. Starý Moses správně odhadl, že v uhlí je bohatství, a koupil synům v roce 1871 první akcie právě založené Mostecké společnosti pro těžbu uhlí. Ignaz Petschek se spojil s kapitálově silnou Anglobankou, a koupil další velký balík akcií severočeských hnědouhelných společností. Hlavní náplní jeho podnikatelské činnosti byl prodej uhlí, přičemž nad konkurencí vítězil novými metodami - rozjel např. komisní prodej uhlí. V uhelné krizi v roce 1900 přišel s nápadem z méně kvalitního uhlí lisovat brikety. Do konce 19. stol. ovládla firma Ignaze Petschka polovinu severočeského hnědouhelného průmyslu. V Mostecké uhelné posílil svůj majetkový podíl po katastrofě roku 1895, kdy se propadla část města Most. Právě Petschkové šířili zveličené zprávy o škodách a stlačili tak cenu akcií těžařské společnosti. Ve 20. letech 20. století se spojili s bratrem Juliem a vytvořili syndikát, který kontroloval polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě. Se stavbou vily začal sotva deset let po založení firmy a po dalších deseti letech dům třikrát zvětšil. Stěny až do stropu obložené pravým mramorem v deseti různých barvách i renesanční ochoz v hale s bohatou řezbářskou výzdobou příchozím dávaly jasnou zprávu o majetku pana domácího. Ignaz Petschek však měl mimořádný vkus a sháněl jen ty nejlepší umělecké kusy. Na druhé straně byl velmi spořivý. Člověk, jenž ovládal obchod s uhlím v polovině Evropy, si nechal dům osadit sérií střešních světlíků, aby nemusel přes den zbytečně svítit. Mezi Ústečany koloval drb, že se v oknech vily v noci míhá světlo z baterky, jak starý pán kontroluje, zda někde nezůstalo svítit. Na druhé straně se stal jedním z největších mecenášů města Ústí nad Labem. Díky jeho podpoře byl v ústecké nemocnici postaven dětský pavilon, pavilon v dělnické ozdravovně v Ryjicích, chlapecký výchovný domov a ozdravovna pro nemocné tuberkulózou na Kabátě. V mecenášství přitom soutěžil se svým původním šéfem a později konkurentem Weinmannem. Povídá se, že když v ústecké synagoze dal Weinmann do církevní sbírky pětistovku, dal Petschek tisícikorunu. Ignaz Petschek zemřel v roce 1934, na jeho pohřeb přijelo tisíce lidí z celé Evropy. Po zabrání Sudet nacisté zkonfiskovali majetek v hodnotě 232 miliónů marek. Konfiskace zařízení v obou rezidencích přinesla tolik umělecké kořisti, že musela být v Berlíně uspořádána samostatná dražba s několikadílným katalogem. Po válce se do vily okamžitě nastěhoval okresní výbor KSČ. Noví páni zbourali prosklenou zimní zahradu s vodotryskem, aby na jejím místě zřídili schůzovní místnost. Ignazovi bratři zůstali v Praze a jměním se mu nemohli rovnat. Zatímco Julius zůstal ve státní správě, Isidor si založil advokátní kancelář. Oba si vystavěli a posléze i jejich děti vily v Bubenči, dnes sídla velvyslanectví Ruska, USA a Číny.

1) Městské sady                                                                                          4) Vila Ignaze Petschka, nejbohatšího podnikatele v předválečné republice
2) Pomník holocaustu byl postaven na místě židovského hřbitova             5) Takhle Smetanovu bustu už neuvidíte, po zlodějích zbyl jen podstavec
3) Vila Franze Petschka, W. Churchilla patřila po válce pionýrům              6) V nově otevřeném muzeu nás vítá zahradní trpaslík z továrny F. Maresche

Letní kino – Ani jediný sloup nepřekáží ve výhledu divákům ústeckého letního kina a přitom nad jejich hlavami visí ocelová střecha velká jako polovina fotbalového hřiště (60 x 35 metrů). Před deštěm schová 3 500 návštěvníků a tvoří tak největší zastřešenou plochu amfiteátru v Česku. V době jejího vzniku existovaly jen dvě podobné stavby na světě – v západním Německu a Austrálii, ovšem ani jedna nedosahovala parametrů ústecké střechy. Autorem unikátní ocelové konstrukce byl mág mezi českými inženýry Josef Zeman (1922-1997), který proslul už odvážnou stavbou Žďákovského mostu na Orlické přehradě. Hlavním nosným prvkem je oblouk z mohutné ocelové trubky. Má rozpětí 80 metrů a pne se do padesátimetrové výšky. Toto přírodní divadlo stojí v bývalé soukromé zahradě Ignaze Petschka, která měla 33 hektarů. Letní kino se v ní začalo rodit v roce 1951. Zde probíhal a dosud probíhá trampský festival Porta založený zde v Ústí v roce 1966 ing. Jiřím Šosvaldem (Jó, tenkrát v Ústí) a Jaroslavem Velínským alias Kapitánem Kidem.

Palácová vila Hanse Weinmanna, Churchillova 3 – Na dovolené v severní Itálii se uhelný magnát Hans Weinmann zamiloval do tamních renesančních paláců. Proto v roce 1930 zadal svému architektu Brockardtovi požadavek, aby se italskou renesancí nechal inspirovat. Dovezl dokonce pár autentických starožitností jako například kamenný krb.  Říká se o něm, že pochází přímo z antických vykopávek v Pompejích. Všechny dveře v salónu v přízemí zdobí obrazy s výjevy italských středověkých měst a zvířecími motivy, vyhotovenými technikou intarzie. Interiéry se dochovaly v překvapivé úplnosti a to včetně koupelen obložených mramorem a vybavených sprchovým koutem se skotskými střiky. Z luxusně vybaveného domu se ale Weinmannova rodina příliš dlouho netěšila. Už osm let po nastěhování museli jako židé uprchnout z Československa. Vilu zabrali nacisté, poté komunisté. Dnes ji užívá Severočeská vědecká knihovna a pečuje o ni s citem.

Vila Ludwiga Wolfruma, Churchillova 2 - Vilu si nechal postavit čtvrtý syn podnikatele Georga Carla Wolfruma, který od roku 1877 vedl rodinnou banku se sídlem v Ústí. Ludwig Wolfrum byl hlavním mecenášem při stavbě evangelického Chrámu apoštola Pavla, který stojí hned proti jeho vile.

Evangelický kostel apoštola Pavla - Je postavený ve stylu neorománském z roku 1906. Je zajímavý především tím, že byl sestaven architektem Juliem Zeissigem jako skládačka z prefabrikovaných segmentů. Pro překlenutí 12,4 metrů široké lodi využil architekt tehdejší technickou novinku - nosníky systému Visintini, pojmenovaném po jeho vynálezci, vídeňském inženýru Franzi Visintinim. Jde o prefabrikovanou železobetonovou příhradovou konstrukci, která byla s úspěchem aplikována na stavby železničních mostů po celé Evropě. V Ústí nad Labem však byla poprvé užita pro nosník klenby.

Sady Bedřicha Smetany - Autory jsou Roman Koucký, Šárka Malá, realizace 1992 – 1996. Po Kouckého úpravách získal park v centru Ústí nad Labem, kterému se v minulosti říkalo Kaiser Josef  Platz či Gottwaldovy sady, výraznou geometrickou formu. Hlavní osu parku tvoří cesta dotvářená netradiční vodní soustavou. Zajímavá je obměna soch na náměstí – Josef II. Byl stržen v roce 1919 a později Němci roztaven do nábojů 2. světové války. Richard Wagner byl zničen v roce 1945, Klement Gottwald sametově odvezen. Bedřich Smetana od Stanislava Hanzíka se vymykal pojetí Zdeňka Nejedlého, byl též odstraněn, ale po roce  1989 se sem vrátil z depozitáře Litoměřické galerie. Co dokázal Nejedlý, dokázali i naši spoluobčané. O víkendu 11. - 12. června 2011 busta ze Smetanových sadů zmizela. Policisté ihned propátrali všechny sběrny kovů na Ústecku, ale marně. Cena zhruba padesátikilové bronzové busty je odhadována na 200 000 Kč, zloději za ni mohli ve sběrně utržit asi 3 500 Kč. Sami Ústečané sochu v sadech trochu opomíjeli. Málokdo z dotázaných uhodl, čí busta ve Smetanových sadech vůbec byla.

Nejrozsáhlejší odstřel, Masarykova, dříve Fučíkova třída - Ohlušující exploze vymazala 23. února 1980 z mapy města celou frontu historické zástavby. Na hlavní ústecké třídě padlo v jeden okamžik 19 domů. Odstřelu tehdy zůstalo „ušetřeno“ jen slavné řeznictví, přezdívané Ústečáky „Masná huba“. Ústí nad Labem se tím zapsalo do dějin největším odstřelem v Československu. Vedení města se k tomuto smutnému NEJ hrdě hlásilo. Rekordem bohužel nesmyslná asanace historického jádra města zdaleka neskončila. Plánu nakonec padlo za oběť více domů, než kolik jich podlehlo masívnímu bombardování na konci druhé světové války.

Městské muzeum, Masarykova 3 - Budova vyrostla v roce 1876 původně jako největší škola ve městě. Zapsala se hlavně proto, že se stala první budovou v Československu připojenou na dálkové vytápění. K tomuto převratnému technickému řešení donutil ústecké radní roku 1922 kolaps školní kotelny. Nejdříve považovali tento návrh za neuskutečnitelný, myšlenka dálkového vytápění patřila ještě na začátku 20. století spíš do oblasti utopické literatury. Její průkopník profesor brněnské techniky Vladimír List se roku 1923 vydal až do New Yorku, aby spatřil technickou novinku na vlastní oči. Nemusel jezdit tak daleko. Od roku 1922 už v Ústí fungovala parní teplárna. Poté, co se podařilo natáhnout parní potrubí z nedaleké elektrárny až do školy a ověřit si, že zařízení funguje, začaly se připojovat další veřejné objekty. V radiátorech tehdy však nekolovala horká voda, ale pára. Teplárna fungovala až do roku 1968. Ústecký teplárenský primát však upadl v zapomnění a odborná veřejnost považuje za nejstarší teplárnu v zemi tu postavenou v Brně  v roce 1930 dle newyorských postřehů profesora Lista. Po škole v budově  sídlila pošta a od 70. let minulého století se sem přestěhovalo muzeum. V souvislosti s připravovanou generální rekonstrukcí pro potřeby muzea byly v roce 1996 ze stavebního archivu "odneseny" původní plány, a již nebyly vráceny, proto je problematické určit autora stavby. V roce 2006 byla budova pro veřejnost uzavřena, slavnostní znovuotevření po celkové rekonstrukci se uskutečnilo 30. června 2011.

Městské divadlo – Ve druhé polovině 19. století začalo Ústí snažit vyrovnat biskupským Litoměřicím nebo lázeňským Teplicím. V roce 1909 bylo veřejnosti slavnostně předáno Městské divadlo v pseudobarokním stylu s kapacitou 878 diváků. Projektoval jej vídeňský architekt Alexander Graf, v té době proslulý divadelními budovami v Moravské Ostravě, Znojmě, Badenu a Vídni. V soutěži se tradiční architekti divadel Felmer a Helmer umístili až na čestném druhém místě. Nebývalý rozkvět zažilo německé divadlo v letech 1920-29 a 1933-41, kdy jej řídil Rakušan Alfred Hütig. Působili zde pěvci evropského formátu. Činnost divadla byla zastavena v roce 1944 a obnovena v roce 1945, kdy získalo toto německé divadlo absurdní název Slovanské divadlo Beneše a Stalina.

Budova bývalého KNV – Byla dokončená v roce 1962 optimistická budova podle projektu Jána Gabriela, Jiřího Fojta a Jiřího Nenadála. Svými křídly na střechách připomíná, že socialismus měl i někdy lidskou tvář. Ze skeletové fasády vystupuje hmota hlavního sálu, kdysi s kovovou plastikou od Evy Kmentové. Na výčnělcích však sedali holubi a káleli na vzácné návštěvy, a tak byla plastika odstraněna.

Spolek pro hutní výrobu – Ředitelství je v neogotické budově z roku 1895. Ředitel dr. Max Schaffner je ústřední postavou třídílné olejomalby na schodišti ředitelství. Autorem malby je Josef Reiner. Roku 1930 toto ředitelství nahradil mrakodrap projektovaný Losowem a Kuhnem. Se svými 44 metry výšky si vydobyl na čtyři roky postavení nejvyšší budovy Československa. Desetipodlažní budova byla v tehdejších parametrech označována za mrakodrap. Stala se symbolem Spolchemie jako jednoho z nejvýznamnějších evropských hráčů na trhu s chemií. Mrakodrap oplýval technickými vymoženostmi, jaké představovala potrubní pošta nebo výtah pater noster, kde každého zajímalo, co se stane, když nevystoupí. Po čtyřech letech přerostly Spolchemii nové budovy v Praze a Zlíně. Dnes jsou vyšší i věžáky na ústeckých sídlištích. Přesto tato budova zůstává v očích znalců architektury jako nejmonumentálnější expresionistická stavba na českém území. Chemické provozy proslavily romány Vladimíra Párala – Soukromá vichřice, Milenci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba. Ze Spolchemie vzešly nejslavnější tuzemské značky vlasové kosmetiky Lybar, hubič hmyzu Biolit či legendární šampón proti vším Ortosan.

Městské lázně, Panská 23, - z roku 1907 – 1908, postavená ve stylu historismu
O stavbě městských lázní uvažovali ústečtí zastupitelé už od roku 1894. Trvalo však dalších čtrnáct let, než byl lázeňský objekt otevřen. Pro stavbu si vybrali představitelé města nakonec vídeňského architekta Petera Paula Branga. Líbily se jim lázně, které Brang navrhl pro Liberec. Součástí lázní, které dodnes slouží veřejnosti, je bazén o rozměrech 19,10 x 7,5 metru. Lázně mají vlastní termální vrt o teplotě 26°C. vstupné 40 Kč na hodinu, 55 Kč na dvě – otevřeno  So 10 – 20 hod, Ne 9 – 19 hod

http://www.usti-aussig.net/stavby  
http://www.usti-aussig.net/stavby/podleLokality« NAHORU


TOPlist