85. VI. Pražská pivočára aneb 10 jarních kilometrů

neděle 31. 3. 2019
navštíveny: pivovar Hostivar 2, Horní Měcholupy, zvonička, Javorová čtvrť, vyhlídkový bod nad Javorovou čtvrtí, Dobrá Voda, Fantův mlýn, Křeslické skalky, restaurace U 2 dubů, dvůr Štít, Milíčovský les a rybník, Milíčovský vrch, Kateřinky, Šeberov, Kovářský rybník, vysokoškolské kolej Volha, pivovar Spojovna

Pozvánka
Sraz v pivovaru Hostivar 2 v Hornoměcholupské 115. Možno přijet vlakem, pivovar je hned u železniční zastávky Horní Měcholupy, nebo dojet busy např. 154, 125 ze Skalky do stanice Boloňská (plus další možnosti). Pivovar je otevřený už od osmi ráno, (ve všední dny dokonce od sedmi – je zde totiž pekárna a golfisté potřebují posnídat). POZOR! Ze soboty na neděli se mění čas. Takže se sejdeme až tak v půl jedenácté (ale letního času!), abychom stihli 1-2 startovací piva a v 11:14 vyrazíme.

Jaká vycházka byla

    I náš Chval už ví, že dvojka vypadá jako labuť. Ne tak účastnice pivočáry. Stály před zavřeným Hostivarem 1 a vůbec jim nepřišlo divné, že pivovar s pekárnou neotevírá v inzerovaných osm, ale až v jedenáct. My jsme mezitím popíjeli pivo u rychlíkové trati s výhledem na golf v H2 - pravda - téměř k nerozeznání podobnému H1. Konečně jsme se sešli a mohli si vysvětlit, že lidi moc chlastaj´, a tak akcionáři Hostivaru postavili další pivovar - jen o kilák vedle. A taky že lidi hrajou moc golf, a tak museli zbourat stometrový plynojem, aby měli kde. A chtějí bydlet v panelákách, proto zbourali celou vesničku Horní Měcholupy. Prošli jsme Javorovou čtvrtí a před námi se objevila výzva - pahorek! Vydrápali jsme se na něj a spatřili moře. Z kontejnerů. Ale při dobré viditelnosti jsou odsud vidět i ztracené obzory. Okolo polozbořené Dobré vody a ještě zbořenějšího Fantova mlýna jsme došli nad lom v Křeslicích. Seshora se nám naskytl první z výhledů na Jižní Město a zezdola pohled na úhlednou skalku. Nedělní oběd U 2 dubů se nakonec vydařil. Ani nám nevynadali, že nás přišlo daleko míň, než objednáno, ještě nás vyslali na další pouť s tekutým myslivcem.

    Dvůr Štít dodával koně dragounům, i když je císař pán neměl rád, protože mu prosrali Bělehrad - a Karpaty taky. Zatímco v Milíčovském lese se proháněl ministr orby, my jsme spatřili jen bahno. Ale z další skládky, dnes honosně nazývané Milíčovský vrch, se před námi objevilo celé barevné Jižní Město. Někde založí skládku hned, v Kateřinkách jim trval val u dálnice přes čtvrt století. Podlezli jsme dálnici a ocitli se u koní a za plotem. Stáj Trojan si oplotila celý Šeberov a nově i kus rybníka. Ale když vozí mrtvého Kočku, tak asi můžou všechno. Přesto se nám podařilo překonat rybník po zavřené lávce a vydat se k cíli. Ještě jsme užasli, v jaké pustině postavila strana a vláda ve své nevyzpytatelné moudrosti koleje pro studenty z Dejvic a už se před námi objevily podivné klacky. Hurá, nejsou to klacky, ale dětské hřiště u pivovaru Spojovna. Prostě lidi moc chlastaj´, a tak akcionáři postavili H3, který si naštěstí s H1 ani H2 splést nemůžeme, protože se k němu nedá ani trefit. Deset jarních kilometrů si vybralo svou daň, zbylo nás deset. My, kteří bereme Pivočáru vážně, jsme si dali Študáka, Kravaťáka, Fešáka, malou dvanáctku a pak ještě jednu malou… a pak jsme netrefili ani na zastávku Volha.

    1) Odlišit pivovar H1 od H2 byl pro některé problém,                                     4) Sedí se tu u golfového hřiště hezky
        jsou si totiž k nerozeznání podobny
    2) I varnu a tanky mají stejné                                                                           5) Na místě golfového hřiště stál 106metrový plynojem
    3) H2 stojí přímo u trati, a tak můžeme sledovat (aspoň na jízdním řádu),     6) Když ho snížili, sloužil plynojem jako sklad
        jak odjíždí jeden vlak za druhým

Pivovar H2, Hornoměcholupská 115 – První pivovar nesoucí jméno Hostivar je vystavěn na hranicích Hostivaře a Horních Měcholup. Právě zde začínala v roce 2014 naše první Pražská pivočára. Na stránkách pivovaru se píše: „Nebylo proto možno nepodlehnout myšlence pojmenování pivovaru právě názvem Hostivar. Letopisci míní, že obec Hostivař – Gostivar, dostala jméno po člověku, který zde „hostům vařil, nebo je chránil“ O Hostivaři se zmiňuje již kronikář Kosmas v Kronice české. O událostech roku 1068 vypravuje, že v tu dobu Jaromír, bratr knížete Vratislava II., přijíždí ku Praze, aby vymohl na bratrovi své právo stát se novým pražským biskupem. „Jaromír zarazil tábor se svými příznivci před Prahou na lukách u vsi Gostivar, odkud vyslal posly své doptati se bratra svého, přijme-li jej v míru,“ píše kronikář. A tak nás napadá - oč lépe by se Jaromírovi a jeho druhům tábořilo a čekalo v lukách u vsi Gostivar, kdyby tu již tehdy stál pivovar s lahodným pivem, kde velmožům spočinouti a své hrdlo svlažiti umožněno by bylo! Co nebylo umožněno tenkrát, povedlo se za tisíc let. Dnes již na prahu Hostivaře pivovar stojí a dobrý Hostivar místním i poutníkům vaří.“ Myšlenka postavit akciový pivovar Hostivar dostala konkrétní podobu na prvním setkání akcionářů v roce 2011. První várka piva byla uvařena v únoru 2013. Čtyři roky od otevření pivovaru ukázaly, že stávající kapacita nestačí. Proto byl v dubnu 2017 otevřen nedaleko na Hornoměcholupské ulici nový pivovar s restaurací a pekárnou, nazvaný H2.

Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565 - Historie golfu v Hostivaři se začala psát už v roce 2002. V první fázi bylo zprovozněno tréninkové centrum, v roce 2006 bylo otevřeno i 9jamkové golfové hřiště. Nazývá se místně stejně jako pivovar „Golf Hostivař”, třebaže leží celý v hornoměcholupském katastru.

Bývalý plynojem v Horních Měcholupech - Plynojem v plynárně v Horních Měcholupech byl největším nadzemním plynojemem v Československu a současně patřil k největším plynojemům tohoto druhu na světě. Byl uveden do provozu v roce 1968 a sloužil na uskladnění 300 000 m3 svítiplynu. Byl postaven v pořadí jako třetí plynojem na území Prahy (po Michli a Vysočanech). Byl vysoký 106 metrů, měl průměr 68 metrů. Hmotnost celé jeho ocelové konstrukce byla 3 184 tun. V roce 1974 byl do Měcholup z tranzitního plynovodu přiveden zemní plyn. Na základě vládního usnesení byla v roce 1974 zahájena náhrada svítiplynu zemním plynem, která byla zde dokončena v roce 1988. Přesto se zde svítiplyn skladoval až do roku 1996. Bylo to pro potřebu západočeských a severočeských plynáren. Poté byl provoz plynojemu zastaven a plynojem rozebrán. Jeho demolice byla sama o sobě významným technickým dílem. Plášť plynojemu byl rozebírán odspodu a pomocí hydraulických zdvihadel postupně spouštěn dolů. Vrchní část plynojemu byla využívána ještě nějaký čas na skladiště a později byla i tato zbývající část rozebrána a odvezena do šrotu mezi roky 2003 -2006. Dnes po něm není ani stopy, na jeho místě vznikla v roce 2014 kolonie rodinných domků Rezidence Golf Hostivař v bezejmenné ulici. Rada městské části doporučila pojmenovat tuto ulici U Plynojemu. S tím však zástupce areálu Rezidence Golf Hostivař projevil zásadní nesouhlas a navrhl pojmenování U Golfu. Tento název byl nakonec schválen, ačkoliv se podobá názvu nedaleké ulice Golfová.

Zastávka Horní Měcholupy - Spory o železniční zastávku trvaly 50 let. Ačkoliv přes Měcholupy vedla už od roku 1871 železnice, vlaková zastávka zde byla zřízena až o padesát let později. První vlak zde zastavil až v roce 1926.

    1) Horní Měcholupy byly až do roku 1978 obyčejná vesnička                     4) Novodobá kaplička jako náhrada za zbořenou
    2) s novogotickým zámečkem                                                                       5) Javorová čtvrť
    3) Místo návsi paneláky, místo zámečku kulturní dům Varta                       6) Na pahorek!

Horní Měcholupy - Jméno vsi se odvozuje od „loupení měchů” - tedy místo, kde byli přepadáváni pocestní a obíráni o svá zavazadla. V roce 1654 jsou ve vsi doložena čtyři jména místních obyvatel. Počet domů i obyvatel postupně narůstal, až v roce 1978 to bylo 240 domů s 800 obyvateli. Původní náves se nacházela mezi současnými ulicemi Milánská, Boloňská a Ravennská Na západní straně návsi byl rybník, nedaleko pomník padlým a zvonička. Východní části návsi dominovala brána do areálu hornoměcholupského statku – dvora. V roce 1978 náves zanikla, neboť bylo zbořeno 29 rodinných domků kolem návsi, vystěhováno140 obyvatel a zahájena výstavba sídliště Horní Měcholupy – Petrovice. Výstavba sídliště trvala od roku 1978 do roku1991. Počet obyvatel vzrostl z původních 800 obyvatel na 10 000.

Hornoměcholupský dvůr - Tzv. zámeček – novogotická hranolová budova stával na severovýchodní straně návsi. Původní tvrz ze 14. století nechal po roce 1880 baron Ludvík Malovec novogotiky přestavět. Věž s novogotickým cimbuřím byla dlouho dominantou Horních Měcholup. V roce 1983 však i ona ustoupila výstavbě sídliště. Před demolici dvora na přelomu 70. a 80. let se uvažovalo, že „zámeček” bude zachován a bude sloužit jako kulturní dům. Nakonec ale vyhráli zástupci demolice a na původním půdorysu „zámečku“ vznikla budova nová. Ta sloužila jako úřad a knihovna, posléze jako kulturní centrum Varta.

Kaplička, Křimická - Po roce 1880 dal majitel měcholupského dvora, krajský hejtman baron Ludvík Malovec z Hradce Králové, postavit na návsi zvoničku s malým zvonem. Vydržela tam necelých sto let - do roku 1978, kdy původní náves i s kapličkou srovnána se zemí. V listopadu 1989 byla vybudována nová zvonička od sochaře Antonína Hepnara. Ta nyní stojí na jiném místě - na rozhraní starých a nových Měcholup. Zvon je původní, pochází z roku 1881.

Javorová čtvrť, Modenská – Postaveno v letech 2014 – 2016. Spolu s byty tu vznikly velké zelené plochy s parkovou úpravou, javorovou alejí, lavičkami a dětskými hřišti.

    1) Nahoře je krásný výhled na kontejnery,                                                 4) Usedlost Dobrá voda je lehce pobořená
    2) na Javorovou čtvrť,                                                                                 5) U Botiče je rušno
    3) na Horní Měcholupy, Jižní město a do dáli                                             6) Fantův mlýn je pobořen zcela

Fotoalbum vycházky...

Vyhlídkový bod, Mantovská - Navážkou přebytečného zemního materiálu vznikla halda, ze které je kruhový výhled do okolí i na novou Javorovou čtvrť.

Fantův mlýn, Dobrá Voda - Zaniklý mlýn stojí proti ústí Dobré vody do Botiče. Nejstarší zprávy o mlýně jsou z 16. století, ale zřejmě vznikl již ve 14. století. Písemně je doložený v roce 1659, nejstarším doloženým majitelem mlýna byl Samuel Fanta Nuselský. V roce 1740 byl mlýn obnoven a přestavěn do podoby, v níž zůstal zachován až do požáru v roce 1960. Od roku 1975 zde byl chov koní s novou obytnou budovou a stájemi. Koncem 90. let minulého století však budovy zpustly, úplnou zkázu objektů poté dokončili bezdomovci. Dnes jsou na místě pouze zbytky obvodových zdí. Původní podoba mlýnu se údajně zachovala na obrazu Oty Bubeníčka a ve filmu Lucerna podle divadelní hry Aloise Jiráska, který se na Fantově mlýně natáčel v roce 1925. Ruiny mlýna nyní vlastní významný český právník JUDr. Aleš Rozehnal.

    1) Výhledy z Křeslických skalek                                                             4) Kapličku postavili s křížkem po funuse, v roce 1948
    2) Lom uprostřed Křeslic je malebný                                                       5) Dvůr Štít dodával rakousko-uherským dragounům koně
    3) Vítá nás hospůdka U 2 dubů                                                               6) Milíčovský rybník už zase odbahňují

Křeslice – První zmínka o vsi je z roku 1324, kdy ji Oldřich z Říčan daroval staroměstskému klášteru sv. Anny. Žije tu zhruba tisíc obyvatel. Byly připojeny k Praze v roce 1974. Křeslice a její starosta Antonín Zápotocký se proslavily bojem proti Vestecké spojce, která by měla propojit brněnskou dálnici D1 a Pražský okruh.

Křeslické skalky - Etážový lom se nachází přímo ve vsi, ve svahu spadajícím k Botiči. Lom byl otevřen ve 30. letech 20. století, těžila se zde prvohorní břidlice. Koncem 20. století byl parkově upraven. Na spodní etáži je malé jezírko, v současnosti vyschlé. Z horní hrany je výhled na Jižní Město.

U 2 dubů, K Čestlicím – Památný dub s obvodem kmene 3,5 metru a výškou 26 metrů je největší z pětice dubů vysazený zřejmě někdy na sklonku 19. století. Dub letní stojí přímo před úřadem v Křeslicích a restaurací "U 2 dubů".

Kaplička, Křeslice – Byla postavena v roce 1948.

Hospodářský dvůr Štít, Ke Štítu 33 - Původní tvrz nad údolím Botiče stála v těchto místech již v 15. století. V následujícím století došlo renesanční přestavbě, poté v baroku byla tvrz rozšířena do dnešních rozměrů. V roce 1822 se stavba přeměnila na hospodářský dvůr a získala současný vzhled. Kolem dvora se tyčí budova se třemi křídly, z nichž jedno je třípatrové se zazděnými okny, protože sloužilo jako sýpka a z východu jej uzavírá kamenná zeď s bránou. Dvůr proslul za Rakousko-Uherska jako centrum chovu a šlechtění koní, právě odtud získávaly koně vojenské pluky dragounů. V roce 1958 byla stavba prohlášena kulturní památkou. V současnosti chátrá.

Milíčovský les - Milíčovský les byl založen v 18. století jako obora s bažantnicí. V 19. století byl známým loveckým revírem, o jehož slávu se postaral Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, mimo jiné zakladatel průhonického parku a rakousko-uherský ministr orby. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou o rozloze 80 hektarů. Památka zahrnuje lesní komplex s přilehlými rybníky mezi sídlištěm Jižní Město a dálnicí D1.

Milíčovský rybník – Vznikl s ostatními rybníky v 18. století. V minulosti byl zhruba dvakrát větší. Vodní poměry v oblasti rybníků se výrazně změnily při stavbě sídliště Jižní Město. Došlo k odvodnění Milíčovského potoka a v důsledku toho klesá hladina rybníka. V současné době se rybník odbahňuje.

    1) Přes další ze tří hrbů                                                                                 4) Pod dálnicí je podchod pro liliputány
    2) Z Milíčovského vrchu je hezký výhled na teď už barevné Jižní Město     5) Okolo Šeberova pasou se tam koně
    3) Protihlukový val vznikl 26 let po otevření dálnice                                       6) Stáj Trojan vlastní i pohřební kočár, ve kterém vezli Kočku

Milíčovský vrch - Milíčovský vrch (309 m. n. m.) je asi 20 metrů vysoký kopec na jihu Jižního Města. Jedná se o rozsáhlou deponii výkopového materiálu ze stavby sídliště a druhého úseku trasy metra C na Háje na konci 70. let. Kopec tvoří val, který odděluje sídliště Háje od Milíčovského lesa.

Kateřinky - Kateřinky jsou součástí městské části Újezdu u Průhonic, ovšem žije v nich asi 85 procent obyvatel, v Újezdu zbylých 15 %. Počet obyvatel se prudce zvýšil v posledních dvou desetiletích díky výstavbě panelového sídliště Kateřinky v roce 1993 a bytových domů Nové Kateřinky v roce 2004. V roce 2004 se přesunul i místní úřad z návsi v Újezdě na Kateřinské náměstí v nové zástavbě.

Historie výstavby protihlukového valu v Kateřinkách - V souvislosti s výstavbou dálnice D1 (otevřena v roce 1974) byla plánována v Kateřinkách výstavba protihlukového valu, který měl chránit bytovou zástavbu před hlukem a exhaláty z automobilové dopravy. Projekt protihlukového valu byl zpracován v roce 1985. O deset let později v roce 1995 byla dokončena studie výstavby valu a zahájena jednání k vydání územního rozhodnutí. V roce 1996 stavěla MČ Praha - Újezd kanalizaci v obci. Městské části v té době došla trpělivost, a tak v rámci této výstavby začala v roce 1997 vyvážet vytěženou zeminu do místa budoucího valu. Státní orgány začaly okamžitě jednat. Tím že Újezd začal stavět protihlukový val bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, porušil zákon. Po volbách a zvolení nového starosty došlo v listopadu 1997 k pozastavení navážky valu a probíhala jednání k legalizaci stavby. Dne 31. 3. 1998 OÚR MHMP odpověděl, že vzhledem k tomu, že on na tuto stavbu žádné územní rozhodnutí nevydával, požádal odbor výstavby MČ Praha 11, aby provedl příslušná opatření k odstranění stavby. V září a listopadu 1998 opakovaně úřad MČ Praha-Újezd žádal o vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu protihlukového valu. A MÚ MČ Praha 11 opakovaně stavební řízení přerušil z důvodu nedoložení dokladů potřebných pro stavební povolení. V květnu 2000 MÚ MČ Praha - Újezd opět požádal o dodatečné povolení terénních úprav podél dálnice a tentokrát se zadařilo - v červnu 2000 MÚ Praha 11 dodatečně povolil terénní úpravy. Ty spočívaly ve vybudování zemního valu v délce 475 metrů v souběhu s dálnicí D1, navazující na stávající val vybudovaný nelegálně v této lokalitě. Součástí zemního valu je podchod, který navázal na stávající podchod pod dálnicí. A tak se dobrá věc podařila. 26 let po dostavění dálnice se občané dočkali povolení postavení protihlukového valu.

Šeberov – Byl připojen k Praze v roce 1974. Žije zde asi 3000 obyvatel.

Stáj Trojan, K Vrbičkám 30 – Jezdecký areál vznikal postupně z bývalého hospodářství od roku 1982. Postupem času začalo přibývat koní vlastních i ostatních patřících jiným majitelům, došlo k výstavbě stájí a jízdárny. Nyní Stáj Trojan nabízí výuku jízdy na koních, vlastní kočáry, které nabízí k filmování či na pohřby. V jejich kočáru vezli na pohřeb v září 2018 Jana Kočku ml.

    1) Stáj Trojan oplotila nejen celý Šeberov, ale i Kovářský rybník                 4) Braun se odstěhoval do Šeberova
    2) Plot nepřekonán, ale přes zavřenou lávku jsme prošli                             5) Z Volhy jezdí každý den chemici do školy do Dejvic, není to na hlavu?
    3) Místo obrovského statku je nová náves, místo druhého modlitebna       6) Před námi se objevily nějaké klacky

Kovářský rybník, Šeberov - Rybník (1,4 ha) ležící přímo v zástavbě Šeberova, po jeho hrázi prochází hlavní silnice. V roce 2016 byl obnoven. Na zamrzlém Kovářském rybníku vyrůstal Tomáš Hertl, nyní útočník San José Sharks. Trénoval zde dlouhé hodiny střelby na bránu. Bydlí totiž v nedaleké ulici K Rozkoši.

Centrum Šeberova – Byl zbourán statek a upravena plocha. Kavárna Špejchar nabízí jen lahvové pivo.

Modlitebna církve bratrské, V Ladech 10 - Moderní kostel se zvonicí vznikl přestavbou jednoho ze statků, který daroval církvi v polovině 90. let 20. století Karel Machala. Kostel byl postaven v letech 2000 – 2001. V roce 2017 byla provedena ještě přístavba.

Koleje Jižní Město, Chemická - Komplex pěti vysokoškolských kolejí byl postaven v rámci výstavby sídliště Jižní Město II. Celková kapacita kolejí je téměř 5 000 studentů. Na začátku 80. let 20. století strana a vláda ve své nevyzpytatelné moudrosti rozhodla, že v pustině na kraji Kunratic vybuduje koleje pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické, která odjakživa sídlí v Dejvicích na Kulaťáku. Kromě chemiků tu jsou ubytování ještě studenti VŠE, jenže součástí komplexu je i budova této vysoké školy, takže ekonomové to mají na výuku cca 2 minuty. Zatímco chemici jezdí každý den - už 37 let - ráno z Kunratic do Dejvic a večer zpět z Dejvic do Kunratic. Koleje jsou pojmenovány po řekách: Blanice a Vltava, Otava, Sázava. A tipněte si, kde bydlí studenti VŠCHT. Ve Volze! Po sametové revoluci se uvažovalo o změně názvu, například na Volyňku nebo Vydru. Ale k hlasování nakonec nedošlo, zřejmě proto, že by Dopravní podnik musel přejmenovat i přilehlou autobusovou zastávku.

    1) Nejsou to klacky, ale dětské hřiště u toužebně očekávaného pivovaru     4) Pivaři všech čtvrtí, spojte se!
    2) Spojovna, které znalci neřeknou jinak než H3                                             5) Všechno měli
    3) I výhled z H3 je podobný výhledu z H2                                                       6) I varny, jak jsme zjistili při odchodu

Spojovna, U Kunratického lesa 1801 - Na rozhraní Kunratic, Chodova a Šeberova založili obyvatelé těchto pražských čtvrtí pivovar s mottem Pivaři všech čtvrtí, spojte se Byl otevřen v květnu 2018. Pivovar leží hned vedle vysokoškolských kolejí Jižní Město, proto má na čepu tři svrchně kvašená piva: světlou jedenáctku Kunratický Študák, pšeničnou dvanáctku Chodovský Kravaťák a anglický stout čtrnáctku Šeberovský Fešák. Kromě toho nabízí výběr toho nejlepšího ze spřátelených pivovarů Hostivar a Trautenberk.

« NAHORU

TOPlist