6. Proměny Smíchova od "A" do "Z"

neděle 13. 12. 2003
navštíveny: Anděl, knihovna ve smíchovské tržnici, Portheimka, Bertramka, Blaženka, Cihlářka, vila Winternitz, Šalamounka, Božínka, Turbová, Kavalírka, Zámečnice (45)

Pozvánka
Vycházka je výjimečně v sobotu a odchod ve 13:14, tak nás nenechte čekat, ať nejsme posraný písmenky od Nouvela jako Zdenek od Plíhala.
    Po ulici kráčí Zdenek
    a je celý od písmenek.
    Vpředu, vzadu, prostě hrůza,
    posrala ho v letu múza.

Jaká vycházka byla

    Už mohu taky dodatečně prozradit to Z ve vycházce Proměny Smíchova od A do Z Nejdříve jsme systematicky mapovali abecedu (Anděl, Bertramka, Cihlářka), ale pak už jsme v nevlídném počasí vzali abecedu hopem a skončili jsme v nevlídné hospodě na Zámečnici. Bylo nás jako deset malých černoušků, naštěstí jsme přibývali, jako poslední se připojila na předposlední usedlosti Alla. A stejně jako nejhezčí usedlost byla vyhodnocena pobočka Městské knihovny ve Smíchovské tržnici.

    1) "A" jako Anděl - Měli jsme štěstí, písmenka při čekání nepopadala,         4) Au Sacré Coeur - Bon soir, mademoiselle Carrefour
        padaly pouze kapky deště
    2) Nejhezčí usedlost jsme navštívili hned na začátku                                   5) "B" jako Bertramka
        – knihovnu ve Smíchovské tržnici
    3) Portheimce přistřihli jedno křídlo                                                               6) Z Blaženky je Modrý zajíc

Anděl - Křižovatka Anděl nese svůj název podle původního nárožního domu u Zlatého Anděla, který získal svoje pojmenování podle fresky zlatého Anděla umístěné ve štítu na jeho fasádě. Jednalo se o jednopatrový dům z 19. století a hostinec. Dům U Zlatého Anděla byl zbořen v roce 1980, nahradil jej betonový nadzemní vestibul metra s velkou florentinskou mozaikou moskevského Rudého náměstí. Další proměny prožila křižovatka na přelomu století. Přímo na křižovatce vyrostla kancelářská budova Zlatý Anděl od francouzského architekta Jeana Nouvela, z jejíž fasády shlíží anděl z Wendersova filmu Nebe nad Berlínem. Původní vestibul metra byl zbořen a nahrazen novým a menším.

Secesní tržnice, náměstí 14. října – Byla postavena v letech 1906 - 1909 Aloisem Čenským. Nosnou konstrukci budovy tvoří ocelové příhradové vazníky a ocelové sloupy, které jsou zároveň nejvýraznějšími dekorativními prvky v interiéru knihovny. Původně byla prodejní hala tržnice přes celou výšku budovy členěna pouze jednotlivými prodejními stánky. Na konci sedmdesátých let 20. století byla tržnice přebudována na nákupní středisko a v rámci těchto socialistických úprav proběhla její zásadní přestavba - rozlehlá hala dostala ještě jeden železobetonový strop, původní ocelové sloupy byly obetonovány železobetonem po celé své výšce včetně hlavic a prostor nově vzniklého prvního patra byl oddělen od konstrukce ocelových historických vazníků podhledem. V listopadu roku 2001 rozhodlo zastupitelstvo Městské části Praha 5, za spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy zřídit v prostoru prvního patra tržnice smíchovskou pobočku Městské knihovny v Praze. Projektant ateliér Atrea obnovil původní prostorové řešení tržnice, tzn. celý prostor v prvním patře demontovat stávající podhled otevřít a opět ho scelit v jednu převýšenou trojlodní halu. Pro knihovnu byla vyčleněna i východní boční loď, vysoký prostor po výšce členily knihovní galerie a využitelná plocha knihovních služeb se tak zvětšila. Knihovna byla otevřena v říjnu 2003.

Portheimka, Štefánikova 12 - Letohrádek Portheimka stojí na pozemcích bývalého kartuziánského kláštera, založeného Janem Lucemburským v roce 1342. Den po smrti Václava IV. v srpnu 1419 vnikl rozvášněný dav do kláštera, vyhnal řeholníky a následujícího dne byly budovy vypáleny. Roku 1722 koupil pozemky „Na Kartouze“ barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, který tu vystavěl podle svých projektů letohrádek pro svou rodinu. Byla to jednopatrová prostá stavba s bohatě zdobeným zahradním průčelím, v jejímž přízemí vyniká sala terrena, v prvním patře pak mramorový oválný sál s nástropní freskou V. V. Reinera Bakchanále. Později byla přistavěna ještě po obou stranách přízemní křídla. Po smrti stavitele v roce 1752 byl letohrádek pro spory mezi dědici prodán. Koupil ho hrabě František Leopold Buquoy, který vybudoval v zahradě, sahající až k Vltavě, oranžérii, fíkovnu a skleníky a pořádal tu četné slavnosti (z té doby pochází název Bukvojka). Jeho dědic letohrádek pronajal a špatně udržované sídlo chátralo. V roce 1828 koupili objekt bratři Porgesové z Portheimu, kteří postavili u Vltavy kartounku a v bývalém letohrádku si zřídili rodinné sídlo. U Porgesů působil jako vychovatel Karel Sabina, libretista Prodané nevěsty a známý policejní konfident. Ve smíchovském letohrádku se seznámil se svou budoucí ženou Josefinou Schonauerovou, která zde pracovala jako komorná. Milostný poměr „na pracovišti“ však nezůstal utajen a dívka byla propuštěna. Sabina zůstal – uměl to nejen s ženami , ale dokázal ovlivnit i zaměstnavatele, před níž se stylizoval do role svedeného muže, jenž podlehl krásné komorné „proti své vůli“. To mu však nebránilo v dalších schůzkách. Jeho drzost neznala mezí. Jednoho dne s tragickou tváří oznámil, že mu zemřela matka a žádal panstvo o zapůjčení kočáru. Byl oslyšen, dojatá paní ho jen prosila, aby ekvipáž vrátil do večera, kdy měla jet do divadla. Namísto pohřbu, který byl čirým výmyslem, si milenci uspořádali výlet. V kočáře se jim tak zalíbilo, že zapomněli na čas a vrátili se až v pozdě v noci. To bylo přespříliš. A když kočí vše vyzradil, musel zhýralý vychovatel okamžitě z domu. Josefině se z dlouholetého vztahu se Sabinou narodila dcera (1844) a syn (1846). Lehkověrný otec děti legitimoval sňatkem až v roce 1849. Josefina si ale příliš nepolepšila – Sabina byl zakrátko zatčen a na léta uvězněn. Město Smíchov odkoupilo od Porghesů část zahrady pro stavbu baziliky sv. Václava a v roce 1884 dalo zbourat jižní křídlo letohrádku. Tím porušili jeho symetrii. Po druhé světové válce byla zahrada otevřena veřejnosti a letohrádek byl upraven pro pořádání výstav.

Park Sacré Coeur - Park se nachází v těsné blízkosti Carrefouru. Přístup je možný z obchoďáku. Stačí vystoupat do prvního patra a na galerii vlevo najít východ na lávku k parku.

Bertramka, Mozartova 2 – Zakladatelkou zdejší vinice se stala Anežka Kobrová, manželka Kryštofa Kobra z Kobersberka, který byl popraven na Staroměstském náměstí v roce 1621. První usedlost byla postavena na konci 17. století z lomové opuky. Usedlost je pojmenována po Františku z Bertramu, který ji nechal upravit na letovisko po vzoru předměstských vil po roce 1743. V roce 1784 ji koupila operní pěvkyně Josefína Dušková se svým chotěm Františkem Xaverem Duškem. Jejich hostem zde byl v letech 1787 a 1791 Wolfgang Amadeus Mozart, který zde dokončoval operu Don Giovanni před její pražskou premiérou. V padesátých letech 20. století byla usedlost přidělena hudebnímu oddělení Národního muzea a v roce 1956 byla usedlost rekonstruována do podoby, kdy zde skladatel pobýval. Stala se památníkem Wolfganga Amadea Mozarta a manželů Duškových. Usedlost tvoří areál, jehož hlavním objektem je obytná budova. Hlavními viditelnými prvky této stavby jsou předsunuté dvojramenné schodiště a lodžie. Naproti je stodola s třípatrovým špýcharem.

Blaženka, U Blaženky 1 - Stojí na viničních pozemcích starší usedlosti Šubrtky. Něžný název Blaženka se začal používat až na konci 19. století a to pro vilu, kterou údajně nechal v letech 1874 - 1876 postavit východočeský statkář Koldínský pro svého syna Aloise. Alois Koldínský to dotáhl na poslance říšského sněmu za Mladočechy a hlavně na starostu Smíchova. Byl zetěm Pavla Švandy ze Semčic a pro jeho divadlo napsal snad právě na Blažence i několik her. Hostem na Blažence býval i básník Jaroslav Vrchlický a zavítal sem opakovaně i prezident Masaryk. V roce 1992 byla budova vrácena původním majitelům a prošla celkovou rekonstrukcí. Dnes slouží jako hotel Blaženka a restaurace "Le Lapin Bleu".


    1) "C" jako Cihlářka                                                                                       4) 13. 12. 2003
    2) "W" jako wila Winternitz                                                                             5) Naše obřadní síň po 21 letech
    3) 25. 11. 1982                                                                                               6) Tady žil Teige


Cihlářka, U Mrázovky 20 - Je původně viniční usedlost. V první polovině 17. století se držitelem této usedlosti stal Jiřík Cihlář – odtud název Cihlářka. V 18. století prošla barokní přestavbou, z níž zůstal v interiéru zachován malovaný trámový strop s motivy rostlin a vinné révy. V roce 1923 byla usedlost přebudována architekty bratry Kavalíry na přepychovou vilu s tehdejším označením Mimosa. Obklopuje ji zahrada, která byla již dříve rozčleněna terasou s prolamovaným zábradlím. Na Cihlářce je nadále patrný viniční původ. Stojí na vyvýšeném místě, nad okolními vilami, odsunutá od silniční čáry. Kolemjdoucí tedy uvidí prakticky jen branku a při ní informační ceduli. Památkově chráněná je Cihlářka od roku 1964.

Vila Winternitz, Na Cihlářce 10 - Byla postavena v konstruktivistickém stylu v letech 1931 - 1932 podle projektu Adolfa Loose a Karla Lhoty. Dům si dal krátce po dokončení střešovické vily postavit advokát Josef Winternitz. Okolnosti, za jakých smíchovská stavba vznikla, nejsou známy, protože majitel zahynul v koncentračním táboře a veškerá dokumentace byla zničena. Objekt byl na počátku války zkonfiskován nacisty, ti ho vzápětí prodali městu, které zde zřídilo mateřskou školu. Mateřská škola zde byla až do roku 1997, kdy byl objekt vrácen v dezolátním stavu restituentům.

Dům Karla Teigeho, U Šalamounky 5 - Dům se dvěma byty a penthousem pro Karla Teigeho, vybudoval architekt Jan Gillar. Obytný a pracovní prostor prochází celou hloubkou stavby. V tomto domě žil v letech 1939 až 1951 Karel Teige, teoretik umění a architektury, výtvarný umělec a vůdčí osobnost meziválečné avantgardy.

    1) V Šalamounce se usídlil Harley Davidson                                               4) Kavalírku by Ringhoffer asi nepoznal
    2) Opuštěná Božínka                                                                                   5) Večerní tečka za Smíchovem před Zámečnicí
    3) A ještě opuštěnější Turbová                                                                   6) A už je to tady "Z" jako Zámečnice

Šalamounka, U Šalamounky 41 - Vinice je doložená už v 15. století, klasicistní usedlost byla postavena na přelomu 18. a 19. století. Roku 1681 ji získal v dražbě Václav Salomon z Friedbergu. Po něm se vinici začalo říkat Salomonka, až se název ustálil na dnešní Šalamounce. Po asanaci v 80. letech 20. století zbylo jen torzo. Zemědělská usedlost, uzavřená kamennými zdmi, je dnes firemní objekt společnosti Harley Davidson.

Měchurka, Jinonická - Byla zemědělská usedlost v dolní třetině Jinonické ulice, sousedila s vilou Božínka cestovatele A. V. Friče. Těsně u silnice bylo přízemní obytné stavení se silnými kamennými zdmi a malými okny, vedle kterého byla typická selská brána. Posledním majitelem byl pan Miler, který provozoval povoznictví s párem koní. Po jeho smrti byla usedlost od sedmdesátých let 20. století opuštěná a rychle chátrala. Měchurka byla srovnána se zemí stejně jako mnoho dalších košířských objektů údajně proto, aby nepůsobily špatným dojmem při přísunu cvičenců a diváků na strahovský stadion při spartakiádě. K definitivní demolici došlo v roce 1989.

Božínka, Jinonická 17 - Vznikla na pozemcích někdejšího vinohradu obestavěním lisu. Roku 1666 se jejím majitelem stal Dominik di Bossi z italské stavitelské rodiny. Podílel se například na stavbě Vlašského špitálu na Malé Straně. Právě počeštěné zkomolení jeho jména dalo vzniknout dnešnímu názvu. Skutečný věhlas Božínce přinesl až výstřední cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič (1882-1944). Podle vlastních plánů nechal roku 1911 postavit vilu, která se stala centrem společenského života, kolem postavil skleníky, ve kterých pěstoval exotické rostliny, převážně kaktusy, s nimiž obchodoval. Frič byl po první válce pověřen diplomatickou misí v Jižní Americe, ale pro neshody s ministrem Benešem byl brzy odvolán. Nicméně v oboru kaktusářství si získal světové jméno. Během války se Frič uzavřel na Božínce a z domu prakticky nevycházel. Nechal si narůst dlouhé vousy a odmítl se oholit, dokud Němci neopustí naší vlast. Frič, který si poradil s indiány i gestapáky, se roku1944 škrábl o hřebík u králíkárny a zemřel na tetanus. Jeho skleníky a unikátní kolekce kaktusů a dalších rostlin zanikly. Jedinečné etnografické sbírky byly rozptýleny po muzeích v Praze, Berlíně, Petrohradě i New Yorku.

Turbová, Jinonická 6 - Usedlost vznikla v 18. století, kdy se majitelem vinice stal rada České komory František Xaver. Turba. Na počátku 20. století nechal stavitel Josef Linhart zbořit jednu ze starých obytných budov a na jejím místě postavil vilu v novobarokním slohu. V letech 1938–1958 měl v zahradní vile usedlosti pronajatý byt a ateliér výtvarník a režisér Jiří Trnka. Zahrada vily byla inspirací i Trnkovi a ve svém zdejším ateliéru vytvořil svá stěžejní díla. Kniha Zahrada, kterou sám napsal i ilustroval, se dočkala filmového zpracování. Přímo v Turbové se také točily exteriéry loutkového filmu Císařův slavík. Poslední majitelka Marta Šafařovičová, která byla již dříve přestěhována do zahradního domku, byla roku 1976 okolnostmi donucena vilu prodat obvodnímu úřadu. Měla zde být zřízena mateřská školka. Rekonstrukce však nikdy neproběhla a družstvo Moděva v hospodářských budovách vyrábělo stany. Po revoluci byla Turbová navrácena potomkovi původních majitelů, který ji obratem odprodal soukromé společnosti. Nyní areál chátrá a v poslední době slouží squatterům.

Kavalírka, Musílkova 7 - Název usedlost na někdejší vinici Na Zámyšli se objevuje prvně roku 1713. Dnešní novoklasicistní vzhled získala až ve druhé polovině 19. století. V roce 1923 koupili Kavalírku Ringhofferové a upravili ji na své letní sídlo. Dnes je v dezolátním stavu.

Zámečnice, Nad Zámečnicí 3 - Zámečnice bývala kdysi jednou z několika viničních usedlostí, které lemovaly historickou cestu podél Motolského potoka ke Karlštejnu. Poté, co byla zbořena Mlynářka, Demartinka, Buďánka, Klimentka i Dolní Ladronka, zůstala Zámečnice jedinou připomínkou této soustavy. První písemná zmínka pochází ovšem až z roku 1713. To už jí tvořil vedle obytné budovy též nevelký hospodářský dvůr s dalšími staveními a pahorkovitá zahrada. V zahradě zůstaly zachovány dvě pískovcové busty, ale jsou poškozené. Klasicistní jednopatrová obytná budova byla přestavěna ještě koncem 19. století a pak znova v roce 1936, kdy byla majetkem lékařské rodiny Rennerů.

« NAHORU

TOPlist