11. Z 21. století za usedlostmi

neděle 10. 10. 2004
navštíveny: Barrandovská tramvajová trať, Horův mlýn, Hansfalkovský dvůr, Prokopské údolí, Jezírko, Děvín, Konvářka, starý židovský hřbitov v Radlicích, Koulka (78)

Pozvánka
Následující neděli 10.10. je další už 11. vycházka po usedlostech. Trať na Barrandov (oceněnou včera Grand prix architektů, což nám Ivan H. přišel neprodleně v jedenáct sdělit) si prohlédnete individuálně, ale za výhledy a usedlostmi vyrazíme z konečné za 14 minut 13 společně.

Jaká vycházka byla

    Tak jsme absolvovali další vycházku. Jestli nás v 21. století čekají takové světlé zítřky, jaké jsme zažili v neděli, tak to bude paráda. V nádherném slunci jsme uvítali na konečné barrandovské trati nové století výstřelem šampaňského a pak už jsme v doprovodu cyklisty prošli údolí, tunel, jezírko, sluneční lázně, židovský hřbitov, podívali se, jak hospodaří tři bratři v hlubočepské usedlosti, pozorovali z ptačí perspektivy cvrkot na Somrákově mostu a hlavně se kochali blízkými i dalekými výhledy z Dívčích hradů. Tu krásu nelze popsat slovy. Neandrtálci ve skále byli zavrhnuti, a tak jsme skončili na smíchovské Bělce, ovšem s velmi ochotnou obsluhou.

    1) Na konečné barrandovské tratě                                                                 4) Horův mlýn nám stále chátrá
    2) 21. století se musí řádně oslavit                                                                5) Vyfotit Prokopské údolí bez cyklisty bylo umění, i sem se jeden vecpal
    3) Barrandovská trať                                                                                      6) To my si to šlapem tím naším údolím

Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov - Jedna z nejnovějších tramvajových tratí v Praze. Spojuje sídliště Barrandov s centrem. Její výstavba probíhala od srpna 2001 do srpna 2004, trať byla zprovozněna v listopadu 2003. Trať, dlouhá 3,5 km, vede od tramvajové smyčky Hlubočepy po dvou estakádách o celkové délce 761 m přes Dalejský potok a Růžičkovou rokli. Nejvyšší výška nad terénem je 31 metrů a celkové převýšení trati je 130 metrů. V době zprovoznění bylo předpokládáno brzké prodloužení o 1,8 km do Holyně. Barrandovská trať má unikátní architektonické ztvárnění stanic. Ty jsou koncipovány jako zastřešené, s ocelovými konstrukcemi, prosklené, s bočními nástupišti. Každá z nich má svoji specifickou barvu. Autorem designu zastávek je architekt Patrik Kotas.

Horův mlýn, Klukovice – Mlýn, někdy nazývaný Dalejský nebo Klukovický, leží u soutoku Prokopského a Dalejského potoka. Už dávno přestal plnit svou funkci a působí jako hospodářská usedlost. Mlýn založil v roce 1588 nejvyšší kancléř Adam II. Z Hradce. Z neznámého důvodu však stavbě bránil tehdejší držitel klukovického dvora Matěj Klukovský, který zbořil základy a rozehnal dělníky. Po smrti Adama z Hradce koupil trosky rozestaveného mlýna Jan Hoffman a dílo v roce 1617 dokončil. Z této renesanční podoby mlýna jsou dodnes dochovány patrová mlýnská budova s původním sgrafitem a několik detailů jako okénko s ostěním. K roku 1684 je doložena raně barokní přestavba. Roku 1825 se stal majitelem mlýna Jan Hora a v držení jeho rodiny zůstal přes 100 let. V roce 1879 byla zřízena stodola, která byla o sto let později přebudována k obytným účelům s výškovým předělem na dvě podlaží. V současnosti Horův mlýn představuje jednopatrový dům s valbovou střechou, špejchar a obytná stodola. Mlýn je od roku 1964 památkově chráněn, bohužel však není příliš udržován.

 

    1) Jezírko v Prokopském údolí                                                                       4) V Hlubočepích mají skály přímo v ulicích
    2) Jezírko si zahrálo v Pelíškách "Rozkaz zněl jasně:                                   5) V Hansfalkovském dvoře žijí tři bratři dvůr
        Nesmí projet muž s koženou brašnou!"
    3) Lom Vysoká                                                                                               6) Hejno vran a jeden cyklista stoupá na Děvín

Fotoalbum vycházky

Jezírko - Vzniklo těžbou vápence a kuriózně zcela náhle. V roce 1912 při lámání kamene vytryskl silný pramen a rychle naplňoval kotlinu. Dokonce tak rychle, že dělníci museli nářadí nechat na místě. V roce 1916 byl podniknut pokus vodu vyčerpat, ale zcela neúspěšně. Na jaře 2007 provedli sportovní potápěči jeho průzkum. Ukázalo se, že jezírko je hluboké nejvíce 3,5 metru, i když v literatuře byla vždy uváděna hloubka 10 metrů a více. Průzkumem nebylo zjištěno, že by Jezírko mělo nějaký přirozený přítok nebo odtok, voda se do něj dostává pouze průsakem z okolních vápencových hornin. Jezírko si zahrálo mj. i v Pelíškách, kdy příslušník bezpečnosti popisuje žákům historku, když měli střežit hranici a přitom zastřelili diverzanta: "Rozkaz zněl jasně: nesmí projet muž s koženou brašnou!"

Vysoká - Jméno získala podle skály tyčící se nad Prokopským údolí. Jde o skalní stěnu bývalého vápencového lomu, jejíž střední část se v roce 1939 sesula. Jedná se zřejmě o největší známý sesuv půdy na území města od historických dob.

Pražský Semmering – Dva kamenné viadukty, které v sedmdesátých letech 19. století přemostily Dalejské údolí, získaly jméno „pražský Semmering“. Přírodní scenérie může aspoň vzdálené připomenut horské sedlo mezi Dolními Rakousy a Štýrskem, jímž vede první evropská vysokohorská železnice. Ve své době obloukové viadukty provázely vzrušené protesty, protože při stavbě padl za oběť věhlasný smíchovský hostinec U zlatého jelena. Tento viadukt je 21 metrů vysoký, druhý téměř 20 metrů. Trať na délce zhruba dvacet kilometrů překonává výškový rozdíl téměř 180 metrů se stoupáním místy až 16 promile. V červenci 1872 byla zahájena nákladní doprava, v říjnu téhož roku přibyly i dva páry osobních vlaků.

Hansfalkovský dvůr, Hlubočepská 35 – Hlubočepy se staly ke konci 15. století společným majetkem Starého a Nového Města. Po nezdařeném povstání roku 1547, za které byla nejvíce potrestána města, byly Hlubočepy oběma pražským městům zabaveny a v roce 1552 je koupil staroměstský měšťan Hanuš Falk. Právě on založil tvrz, která byla později po přestavění na dvůr, nazvána jeho jménem. Poté noví majitelé jezuité přestavěli v roce 1669 tvrz v zámeček. Po zrušení řádu se stal zámeček součástí majetku hrabat Desfours a ti jej nechali kolem poloviny 19. století klasicistně přestavět. Nyní tvoří Hansfalkovský dvůr komplex budov kolem nepravidelného dvora s branou z 19. století. Obytná budova barokního původu s nádvorními pavlačemi a zasklenými arkádami je klasicistně upravena. V interiéru zámečku je zachována domácí kaple ze 17. století. Po druhé světové válce patřil zámeček Státnímu statku hl. města Prahy, dnes patří soukromníkům, Třem bratrům.

    1) Na Děvíně                                                                                                 4) Opravdu, fakt
    2) Somrákovo dílo - naprojektoval věčný plamen, i první cyklostezku           5) Krása na pravoboku
    3) Tu krásu nelze popsat slovy, je to královna všech měst                             6) Vodárenská věž v zádech

Hrad Děvín - Hrad je patrný pouze z reliéfu krajiny a specifické vegetace. Hrad blokové dispozice, který pravděpodobně postavil před rokem 1338 Štěpán z Tetína, zpustnul zřejmě ještě ve 14. století. Počátkem 16. století sloužila zřícenina jako cvičný cíl pro nová pražská děla. Velké zbytky zdí jsou ještě na kresbě z roku 1689 a v 19. století byl ze zbytků hradu těžen kámen.

Ctirad – Přírodní památka. Kromě vzácných rostlin a zkamenělin nabízí Ctirad mimořádné výhledy na Prahu.

    1) Scházíme ke Ctiradu                                                                               4) Usedlost Koulka mezi dopravními tepnami
    2) Konvářka                                                                                                 5) Koulka s balkonem
    3) Zastrčený židovský hřbitov mezi vilkami                                                 6) Nakonec jsme skončili mezi automaty Ve skále

Konvářka, Na Konvářce 24 - Už v 15. století zde byla vinice Kantorka. Jejím tehdejším majitelem byl Jan ze Žatce zvaný Kantor. V roce 1507 získala Kantorku a sousední vinici Knoflíčku Dorota Konvová, odtud pochází název usedlosti Konvářka. Znak ve štítku obytné budovy připomíná další majitele usedlosti Křížovníky s červenou hvězdou. Na místě původní usedlosti dnes stojí patrová vila s mansardovou střechou přestavěná architektem Kořínkem, na počátku 20. století a je tvaroslovně zjednodušenou podobou původního vzhledu. Stáje a hospodářské budovy byly přestavěny na byty a ateliéry.

Židovský hřbitov, U Starého židovského hřbitova – Byl založen roku 1788 na návrší nad Radlickým údolím. Dochovalo se zde asi 600 náhrobních kamenů barokního, klasicistního a moderního typu. Nejmladší náhrobní kámen pochází z roku 1937. Pohřben je zde například smíchovský rabín dr. Samuel Beck (1841–1899). Na většině náhrobků jsou německé verše typické pro asimilované Židy konce 19. století.

Koulka, Křížova 37 – I Koulka byla původně viniční, později hospodářská usedlost. Původ jména, které se začalo užívat v roce 1801, není znám. Kolem roku 1760 vznikla barokní dvoupatrová usedlost, která získala klasicistní vzhled přestavbami ve 20. a 70 letech 19. století. Zahrada bývala velmi členitá, okrášlená drobnými stavbičkami, terén rozdělovalo mnoho schodů a terásek. V roce 1939 byly zbořeny hospodářské budovy a zůstala jen hlavní budova s bohatě členěným průčelím a balkonem s kovaným zábradlím. V květnu 1945 byla značná část zdi rozebrána na barikády, po válce byl stržen zbytek zdí i s bránou. V 70. letech prošla Koulka rekonstrukcí, nyní je částečně obývána, částečně v ní jsou kanceláře. V zahradě ještě najdeme zbytky umělé jeskyně, ovšem opravdu značně sešlé.

 

« NAHORU

TOPlist