14. Z Vlachovky na Vlachovku

neděle 12. 2. 2005
navštíveny: Vlachovka, Vavrouška, Velká skála, Pustá vinice, Havránka (100), Trójský dvůr, Císařský mlýn, Na Slamníku (103)

Pozvánka
A na 14. vycházku po usedlostech by měli zbystřit opravdu všichni. Název Z Vlachovky na Vlachovku dává tušit, že budu, ač nerada, středem pozornosti. Sejdeme se opravdu na Vlachovce výjimečně v sobotu 12. února 2005. Přijďte si, kdy chcete, ale odcházet budeme přesně ve 14 a půjdeme na Slamník - nepřátelé usedlostí mohou dorazit až tam v 17 hodin. Když jsem v Austrii po několika pivech předestřela, že se na Slamníku budu zařazovat z velikosti XL do L, nastala chvíle nechápavého mlčení -                                       asi takhle, ale Vy zastřízliva a v uklidňujícím šeru svých monitorů jistě pochopíte, že se nechystám radikálně zhubnout.

Jaká vycházka byla

    Před desítkami let mi do posudku napsali "má kladný vztah ke zřízení, v kolektivu oblíbená" a v sobotu to vypadalo, že ty komunisti měli snad pravdu. Ale po pořádku. Nepromokavé jádro Čtrnáctky a Turasu se postupně přitrousilo na Vlachovku v Libni, někteří stihli jen exkurzi na sál a už jsem je hnala do deště za usedlostmi. Policejní Vlachovku i Vavroušku (Kocábku) jsme ještě absolvovali s deštníky nad hlavou, ale když jsme doklouzali na Pustou vinici, byli jsme obdarováni výhledem na Prahu a darovaných deštníků už nebylo, Martine, třeba. Oslavili jsme 100. navštívenou usedlost šampaňským s jahodami, Maruška (Ivanka) pro ně došla i v únoru. A pak nás čekala sladká tečka uprostřed oslavy a Císařského ostrova. Mladí Tiší si dlouhé čekání na nás zkrátili natrháním lučních papírových květů a postavením přístřešku pro nečekané hody. Na Slamníku jsem čekání na oslavu vyplnila několika pivy, ale přesto kvíz v záři reflektorů zasunu někam ke vzpomínkám na recitaci před nastoupenou třídou. Zato předvolební sjezd modrých ptáků se mi moc líbil (škoda jen, že to mnozí z vás nemyslí opravdu upřímně). A pak už jsem byla zavalena dary (viz výše) a obklopena kamarády, mojí oblíbenou hudbou a oblíbenými hudebníky.

    1) Marně vyhlížíme Pepíčka Zímu, nepřišel, nepřišel                                   4) Ve Vavroušce ve věži se usídlil Kocáb
    2) Zase nám lhali, je tu jen prázdný sál                                                         5) Kocáb-ka je sice náramná, ale radši se před povodní
                                                                                                                                zachráníme na Velké skále
    3) V usedlosti Vlachovka se usídlila policie                                                   6) Mladí muži objevují svět a Prahu

Vlachovka, Zenklova 217 – Josef Chvoj restauraci na tomto místě zakoupil od hraběte Josefa Porgese roku 1880. Zakoupená budova postupně přestala vyhovovat potřebám hospody, a tak jeho syn nechal v roce 1928 postavit současný dům. V roce 1960 restauraci rodině sebrali komunisté. Po roce 1989 ji dostala rodina Chvojova zpět. Restaurace má sál s kapacitou 200 míst, odkud se vysílal pořad „Sejdeme se na Vlachovce“. V přilehlé zahradě vznikl kemp s chatkami z velkých sudů, který si získal oblibu zejména u východoněmeckých turistů.

Vlachovka, Zenklova 225 – Nejpozději v 17. století zde byly založena vinice a roku 1720 viniční domek. Za francouzské okupace 1740 byla celá usedlost společně s vinicí zničena. Usedlost byla obnovena v roce 1775. V polovině 19. století byla postavena klasicistní dvoukřídlá budova, završená trojúhelníkovým štítem. Stojí v zahradě, kde jsou ještě patrné pozůstatky viničních staveb a je částečně obklopena zdí se starou branou a volutami. Roku 1860 usedlost koupil Josef Porges z Portheimu, na konci 19. století už patřila statkáři Josefu Chvojovi. Po první světové válce zde byla zřízena pivnice a restaurace, pak zde byla umístěno oddělení Veřejné bezpečnosti, nyní tu sídlí Policie Prahy 8. Pozdně klasicistní budova z poloviny 19. století, se dvěma křídly, jejíž celá fasáda pásově rustikována a patro navíc člení toskánské pilastry. Východní průčelí opatřeno balkonem, jižní do zahrady se sloupovým portikem.

Vavrouška, Pod Havránkou 21 – Usedlost z první poloviny 19. století. Už v roce 1840 se usedlost skládala ze dvou objektů, z obytného stavení a malé stodůlky, která později také začala sloužit jako obydlí. Až do roku 1908 byla Vavrouška součástí trojského velkostatku, dnes je v soukromých rukou. A jsou to ruce Michaela Kocába. Přistavěná věžička je jeho nahrávací studio.

    1) My zatím na kluzkém buližníku                                                              4) Pod námi Troja a 100. usedlost
    2) a ledovce bojujeme o přežití                                                                   5) Šerpa už vytahuje láhve a Maruška jahody
    3) Už jsme na Pusté vinici navyhlídce                                                         6) Tomu se říká dar s křížkem po dešti

Fotoalbum vycházky

Havránka, Pod Havránkou 15 – Havránka byla původně poddanský grunt, kolem roku 1600 je znám jeho držitel Martin Havránek, po němž bezpochyby získala pozdější usedlost jméno. Postupně zde vznikla usedlost s vinicí. Hned vedle původního dvora vyrostla ke konci 19. století novorenesanční vila se dvěma štíty a bohatou fasádou. Původní stará usedlost byla zbořena. Po dokončení vily v roce 1903 ji koupil Svatopluk Čech a až do své smrti v roce 1908 sem každoročně zavítal na letní byt. Vila je dodnes obývána. Stará vinice Havránka dlouho odolávala zániku, ale nakonec zanikla v první polovině 20. století.

    1) 100. navštívená usedlost Havránka                                                         4) Trojský dvůr - dvůr k podpírání
    2) Míjíme i vilu Věry Chytilové                                                                       5) Uprostřed Císařského ostrova na nás čekal řevnický poklad
    3) Trojský dvůr s náznaky oprav                                                                   6) Jahody úže byly, teď v únoru ještě něco lučních květů
                                                                                                                                a sladké loučení s XL

Vila Věry Chytilové, Pod Havránkou 22 - Z vily lze vyčíst, že investorka byla dostatečně poučená ve věcech architektury (ostatně ji několik let studovala) a byla si také dostatečně vědoma toho, že má-li být výsledkem kvalitní architektura, nelze architekta znásilňovat. Dodnes se traduje, že zadání ohledně výrazu domu znělo: "aby nevypadal jako trafostanice! ". Vilu nakonec navrhl Emil Přikryl. Postavena byla v letech 1972 - 1974.

Trojský dvůr, Pod Havránkou 10 – Tento hospodářský dvůr postavili Šternberkové koncem 17. století, patrně byl založen společně se zámkem. Jeho nejstarší částí je obytný patrový dům s mansardovou střechou a střešním altánem. V první třetině 19. Století byl dvůr opatřen novou klasicistní branou a přilehlou budovou. Dvůr je památkově chráněn, dnes tu sídlí v něm Jezdecký oddíl Troja.

    1) Císařský mlýn včera                                                                                 4) Císařský mlýn zítra
    2) Císařský mlýn dnes                                                                                   5) Ještě Vás nepustím dovnitř, ještě jsem Vám nepřečetla
                                                                                                                                všechno o Slamníku, natož o španělských rytmech
    3) Císařský mlýn dnes                                                                                   6) Konečně povoluji sucho, teplo, světlo a pivo. Tak a teď se předveďte!

Císařský mlýn - S Královskou oborou sousedí Císařský mlýn s pilou, založený na sklonku 16. století. V roce 1584 ho koupili čeští stavové a darovali svému panovníkovi císaři Rudolfu II. jako poděkování za to, že přesídlil s císařským dvorem do Prahy. Na jeho příkaz zde započaly veliké stavební úpravy. Mimo hlavní budovu byla vystavěna kamenná arkádová chodba s 22 oblouky a ochozem. Hlavní funkcí byla výstavní galerie uměleckých předmětů. Také měla být zřízena stáj pro losa, kterého Rudolf II. hodlal chovat. Přestavba byla hotova v roce 1590. Císařský mlýn patřil ke skvostům rudolfinského stavitelství. V dalších letech byla v mlýně zřízena brusírna a leštírna diamantů, v níž pracoval Ottavio Miseroni (známý obraz Karla Škréty). Asi nejtajemnější stavbou byla ve skále vyhloubená grotta válcového půdorysu, skrytá pohledům zvenčí. Měla podobu krápníkové jeskyně s rybníčkem a byla unikátním architektonickým dílem v manýristickém slohu. Tato grotta byla též nazývána Rudolfovou lázní, neboť podle legendy se zde císař rád koupával, často prý v doprovodu svých dvorních dam. Ještě za Rudolfa II. byla též vystavěna brána datovaná k roku 1606 a původně označená i císařským monogramem R. Když byla v roce 1804 císařská obora otevřena veřejnosti, musel se majitel mlýna zavázat, že v letních měsících umožní přístup veřejnosti do grotty. Ve 30. letech 19. století byla podélná budova rozdělena příčkami a vedle mlýna vznikla velká papírna, v níž byl v provozu údajně první papírenský stroj v českých zemích. V roce 1862 se tady začal vyrábět první cigaretový papír v tehdejším Rakousku. Postupem času začal Císařský mlýn chátrat. Objekt dosluhoval v 70. letech 20. století jako provizorní obydlí nejnižších cenových kategorií. V roce 1989 došlo k asanaci mlýnského prostoru, dnes jsou z bývalého Císařského mlýna trosky. Z mlýna zbyly kromě vstupní brány a z císařské grotty s věžičkou jen základy zdí. Nyní začala jeho rekonstrukce, což v podstatě znamená, že bude postavena jeho replika.

    1) To se nám všichni - obzvláště někteří - pěkně vybarvili                         4) Moji oblíbení hudebníci vyfocení mým oblíbeným Mystikem
    2) uzano, na pódiu svoje jméno z modrých ptáků vysázeno budeš mít     5) Můj oblíbený Mystik perlí se Zpíval kos kosici fistulí, nebo že by to byl
                                                                                                                            Proč ten ptáček svůj zobáček má? Každopádně ptačí sněm zvolna končí
    3) Modrý pták s prvním Z taky stojí, ale mimo záběr                                   6) Good bye, Slamnik

Na Slamníku, Wolkerova 1 – V místech, kde dnes stojí hospoda Na Slamníku, existovala nejméně od počátku 17. století krčma zvaná Dolejší. V roce 1816 koupil hospodu Antonín Kratochvíl a zjednal si do šenku nájemce Františka Albitze, který zde pořádal tak hlučné zábavy, že byl vyhoštěn z Bubenče. Restaurace Na Slamníku existuje dodnes a je památkově chráněna od roku 1964. K původu názvu hostince: Slamník byla velikonoční slavnost pražských krejčí (podobně jako Fidlovačka byla ševcovská slavnost). První zmínky jsou o ní už v roce 1624. V 19. století se ustálila v následující podobě. Krejčí z pevného plátna střihli na slamník a pak jej tovaryši ušili a ozdobili pestrobarevnými mašlemi. Slamník byl nošen od Bruské brány do Podbaby. Když průvod dorazil na místo, máj se slamníkem byla zaražena do země a kolem ní se tancovalo.

« NAHORU

TOPlist