28a. Končíme, zavíráme knihu Usedlostí

neděle 1. 4. 2007
navštíveny: Hadovka, park Hadovka, Proboštský dvůr, Lomená ulice, Na Vyhlídce, Müllerova vila, Ořechovka, Nový svět, Strahovský pivovar, Nebozízek, Kinského zahrada, kostel sv. Michala, letohrádek Kinských, Arest (177)

Pozvánka
A pak už bude následovat jen bonus s názvem "Končíme! Zavíráme knihu Usedlostí", což není apríl, přestože se vycházka bude konat v neděli 1. 4. ve 13:14. Sejdeme se symbolicky na historicky prvním srazu vycházky za usedlostmi, vzpomínáte? Dám Vašim mozkovým buňkám 14 dní na správnou odpověď. Byla bych ráda, kdyby na toto závěrečné bilancování, které bude v cíli následovat, dorazilo co nejvíce absolventů vycházek. Z pátečních prvních tanečních a následné kocoviny se můžete vzpamatovávat celou sobotu, tak přijďte v hojném počtu.

Jaká vycházka byla

    Historicky poslední vycházku za usedlostmi jsme začali na stejném místě jako tu první - na Hadovce, ale pak už bylo všechno jinak. Ostrou zatáčkou vpravo jsme se odstřihli od minulosti a zamířili k E.T. mimozemšťanu. Dobytčí vlak do městských jatek nás minul jen taktak, proto jsme si už ani nelehali na koleje a zamířili rovnou za semaforským bardem. Z téměř čtyřicet let starého dopisu jsme dohledali jeho dům a dali se s ním vyfotit, abychom spočítali účast. Už je to tak, je nás 40 z TAnKu a pes.
    Prokličkovali jsme Ořechovku křížem krážem, a když už se zdálo, že jsme všechny dělostřelce nechali za zády, postavila se nám do cesty vyhlídka na strahovských hradbách, a to nešlo nevystřelit. Po ostré palbě jsme vyrazili přes starý Nový svět do zklidňujícího prostředí kláštera, ale místo toho jsme se ocitli v Babylóně. Vyrazit na Petřín v nádherném prosluněném dni se zdál bejt docela dobrej nápad, jenže ostatní kluci s klukama a holky s holkama se zřejmě taky rozhodli plnit si bobříka "Všichni na Petřín". A tak po definitivně poslední usedlosti Nebozízek a po posledním vzdechu Tu krásu nelze popsat slovy, natož vyfotit, jsme prorazili Hladovou zeď (ne hlavou jen poslední zbylou municí) a zdrhli na Kokořínsko. Před K1 nám zahradní trpaslík udělal poslední skupinové foto a výprava nedočkavě zamířila hasit žízeň.
    Ale... Když zavíráme, tak důsledně. Odvedla jsem zajatce do Arestu a nepustila je z podzemní kobky tak dlouho, dokud všichni nevyfasovali potvrzení o usedlostní převýchově. Zřejmě na důkaz loyality mně pak zástupci vězňů předali nový slušivý mundůr a Usedlovičku. Ovšem chybí mi ta jistota o čistých úmyslech, radši si udělám chemický rozbor, zda po požití lákavě vyhlížejícího likéru neusnu. Poté už byli zajatci podmíněně propuštěni. Ale nemyslete si, že jste ze všeho venku.
Pražské usedlosti jsou sice minulostí, nicméně ať žijí Pražské posedlosti!!
    1) Takhle to všechno začalo - Hadovka 26. 1. 2003                                     4) Park Hadovka - někteří obdivovali sochy,
    2) Po čtyřech letech ve stejný čas na stejném místě, Hadovka 1. 4. 2007   5) některé pindíky
    3) Abychom učinili usedlostem zadost – toto je Hadovka                             6) A toto Proboštský dvůr

Hadovka, Evropská 64 - Stojí na místě bývalé vinice z 16. století. Za třicetileté války byly vinice i s lisem zpustošeny. V roce 1661 pozemek získal císařský notář a právník Ferdinand de Serpente. Obnovil vinici a dal usedlosti název - Serpentka. Pozdější název Hadovka vznikl počeštěním jména vlastníka (serpens = had). Původní budova byla přestavěna v novogotickém slohu podle návrhu architekta Josefa Niklase v letech 1859–1872. Poté se stala sídlem probošta metropolitní kapituly. Od roku 1948 je rezidencí kanadského velvyslanectví.

Park Hadovka – Za administrativní budovou Hadovka Office parku byl vybudován park, který navrhl architekt Luboš Pata, investorem byla městská část Praha 6. Mottem k vytvoření soch bylo Sdílení cesty jako komunikace. Okolo klikatící se cesty jsou umístěny sochy autorů: Michal Gabriel - Cesta, Stefan Milkov - Přelet, El Ňiňo, Jaroslav Róna - Marťánek, František Skála - Vzduchoplavec, Lavice, Jasan Zoubek - Vstřícné kameny.

Proboštský dvůr, Proboštská 1 – Místní dvůr, zřejmě v místech dnešní Proboštského dvora, patřil ve 14. století pražskému purkrabství. V roce 1320 byl statek z rozhodnutí Jana Lucemburského postoupen proboštství sv. Víta. V roce 1619 získal dvůr pražský měšťan Michal Vitman. Ten se však účastnil vzpoury proti císaři, a tak byl roku 1621 popraven, jeho majetek propadl a probošt tak získal znovu dejvický statek. V 60. letech 17. století zde byl založen pivovar. Za války o rakouské dědictví, kdy v Dejvicích a Šárce tábořili Francouzi, byl dvůr zapálen a dokonale vypleněn. Proboštský dvůr byl obnoven a zachoval se v klasicistní podobě, jakou získal kolem roku 1800, ale různými přístavbami byl tento sloh narušen. Počátkem 20. století zde sídlila dětská opatrovna, od 50. let tu sídlí Komunální služby a hlavní základna popelářských vozů.

    1) Z vlaku Orient Express vyhodila neznámá žena tajemnou obálku           4) Vyšetřovací tým úspěšně vypátral bydliště tajemného společníka,
                                                                                                                              ale J. S. se zabarikádoval uvnitř a nechce otevřít
    2) Dostal se nám do rukou dopis záhadně zemřelého dr. J. Š.,                   5) Další nitky zločinu v šantánu nás zavály do staré dobré Anglie
        musíme bezpodmínečně najít jeho společníka J. S.
    3) Náš pes policejní, nad kterého nejni, zachytil stopu v této uličce             6) Policejní fotograf Větrovec o případ už nestará se a diví se světa kráse.
                                                                                                                              Zde kupříkladu zdokumentoval všechny krásy Lomené ulice

Ořechovka – Území dnešní Ořechovky patřilo Strahovskému klášteru. Za třicetileté války vinice zpustla a jako tzv. zpustlou zahradu ji koupil roku 1709 šlechtic Jan Kryštof Bořek. Bořek byl radou dvorské komory a zůstala po něm rozsáhlá sbírka tehdy platných předpisů státní správy, dodnes uložená v archivu Strahovského kláštera. Již roku 1710 zde tento vzdělanec vybudoval honosný letohrádek, obklopený zahradou ve stylu francouzských parků. Ve velkolepě řešené zahradě se rozprostírala vodní nádrž s vodotryskem. Toto přenádherné letovisko však nemělo dlouhého trvání. Zaniklo již roku 1742 při okupaci Prahy, když francouzské vojsko pokácelo stromy, vyvrátilo sochy, zpustošilo altány a v zámečku zřídilo pevnost. Výstavná budova byla nakonec zapálena. Bořek se naštěstí smutného konce Bořekovky nedožil. Jeho dědici vymřeli roku 1744, a tak se Bořekovka ocitla opět v držbě kláštera. V roce 1747 směnil klášter dvě vinice u Andělky za Bořekovku se státem, který zde zřídil zbrojní skladiště a později dělostřelecké laboratoře. Ve 2. polovině 18. století vznikl zkomolený název Vořechovka, který se začal ve spisovném tvaru Ořechovka užívat až po 2. světové válce.

Vilová čtvrť Ořechovka – Po válce byla vypsána soutěž na zastavění tohoto území. Zvítězil urbanistický návrh architektů Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře, jednotlivé ulice pak navrhovali různí architekti. Střídáním typu domků – řadových a izolovaných – se předešlo jednotvárnosti zástavby. Domy v Lomené ulici navrhl Jaroslav Vondrák. Byly stavěny už od roku 1919 ve stylu anglických zahradních měst takzvaných Cottage s jejich typickými trojúhelníkovými štíty, úzkými obdélnými okny, vysokými komíny a hrázděnou vazbou zdiva. Ústřední budova neboli budova „spolková a konzumní“, projektovaná Jaroslavem Vondrákem v roce 1921, stavěná souběžně s obytnými domky, se stala obchodním i společenským střediskem kolonie. Umístění zde našla řada obchodů, tržnice, biograf, restaurace, kavárna s vinárnou i ordinace lékařů.

Kafkova vila, Na Ořechovce 41 - Rodinný dům sochaře Bohumila Kafky byl postaven podle návrhu Pavla Janáka. Architekt se zde nechal inspirovat střízlivou holandskou architekturou z režných červených cihel. Nad původními vstupními dveřmi je kamenné busta Bohumila Kafky. Po pravé straně se nachází sochařský ateliér, jehož strop je využit jako střešní terasa. V zahradě je umístěna Kafkova plastika Orfeus. V ateliéru Kafka deset let od roku 1932 až do své smrti v roce 1942 tvořil koně pro Žižku. Kafkovy deníky přibližují fascinující snahu o absolutní dokonalost a historickou věrnost. V konzultacích se sochařem se vystřídali historikové i hipologové. Po odborných diskusích o typu koně byl vybrán a zapůjčen autorovi Ministerstvem zemědělství norický ryzák Theseus z tlumačovského hřebčína. Socha nebyla přijata jednoznačně, kolem jejího pojetí se rozhořela veřejná pře mezi zadavatelem a autorem. Vzrušené diskuse v tisku se týkaly názorů, zda by Žižka neměl mít v ruce bibli, jestli by jeho ruka neměla být napřažená dopředu, jak mu mají vlát vlasy a tak dále…

Dvojvila Emila Filly a Františka Krejčího, Lomená 10 - Pro kubistického malíře Emila Fillu a psychologa Františka Krejčího byla postavena v letech 1923 -1924 dvojvila , opět podle návrhu Pavla Janáka, opět v oblíbeném holandském stylu.

Dům Vincence Beneše, Cukrovarnická 24 - V domě žil a tvořil malíř Vincenc Beneš. Dům byl postaven podle projektu architekta Pavla Janáka v roce 1923. U všech tří vil se nechal inspirovat holandským stylem s režným zdivem na fasádách.

Vila s ateliérem Václava Špály, Na Dračkách 5 - Projekt střešovické vily si malíř Václav Špála objednal u svého kolegy ze Spolku výtvarných umělců Mánes, architekta Otakara Novotného.

    1) Další „usedlost“ Ořechovka                                                                       4) Někteří sokolíci stojí na hradbách, jiní čile přiložili ruku k dílu
    2) Mezi detektivy se rozhořel profesní spor, co je větší zločin. Starý           5) Tomuto pohledu prostě na zdraví připít musíme!
        praktik Vráťa tvrdil, že zločin je zavřít hospodu v usedlosti Na vyhlídce
    3) Sarkastický komisař Loos jen cedil mezi zuby, že největší zločin je         6) Langweilův model Prahy in natura
        nějaký Ornament

Fotoalbum vycházky

Na Vyhlídce, Pod Vyhlídkou 4 - Původně osamělá usedlost vznikla u důležité dálkové komunikace, vedoucí ze Střešovic do Šárky, Horoměřic a dále na sever. Vzhledem k poloze usedlosti zcela mimo jádro Střešovic se lze domnívat, že se jedná o pozůstatek původní středověké zástavby. V 19. století zde vznikla výletní restaurace. Hostinec tu byl až do počátku 90. let 20. století.

Müllerova vila, Nad hradním vodojemem 14 - Vila od předního architekta moderny Adolfa Loose byla postavená v letech 1929 – 1930. Nechal si postavit stavební podnikatel František Müller, spolumajitel stavební firmy Kapsa a Müller. Loosova koncepce uspořádání obytného prostoru, známá pod názvem „Raumplan“, byla založena na prostorové a výškové diferenciaci vnitřních prostor při zachování vnějšího kubického objemu. Adolf Loos byl také autorem návrhu interiérů včetně svítidel, vestavěného a zčásti i volně stojícího nábytku. Vilu považoval za své nejkrásnější dílo, a dokonce zde oslavil své šedesáté narozeniny. Po válce Müller velmi těžce nesl nucené převádění své firmy státnímu podniku Armabeton. V roce 1952 se František Müller udusil kysličníkem uhelnatým v kotelně své vily, což mohla být nešťastná náhoda, ale stejným způsobem v té době dobrovolně odešlo ze života i mnoho dalších sousedů z Ořechovky. Milada Müllerová přes všechna příkoří a ztrátu osobního majetku žila jako správcová v Loosově vile až do své smrti v roce 1968. Podařilo se jí shromáždit nejrůznější dokumentační materiál a také zachránila alespoň něco z původního vybavení i přesto, že dům obýval Institut marxismu-leninismu, a dokonce tu byla zřízena prominentní ubytovna a bordel. Po pádu komunismu vilu v restituci získala dcera. Od ní dům za 37 miliónů zakoupil Magistrát hlavního města Prahy. Po dvouleté rekonstrukci byla ve vile roku 2000 otevřena stávající expozice. Vila byla prohlášena v roce 1995 za Národní kulturní památku ČR.

Vila Jaroslava Vondráka, Západní 21 - Vilu s prvky jehlancového i obloučkového kubismu, které připomínají do sebe zaklesnuté lodě, si pro sebe naprojektoval architekt celé Ořechovky Jaroslav Vondrák. Svoji vilu navrhl jako solitér ve stylu expresivní moderny. Vstupní halu potom v roce 1930 nechal už ve funkcionalistickém pojetí zastřešit, zároveň tím však umocnil expresionistické vyznění celé vily.

    1) Údajně devátý nejromantičtější hotel v Evropě. V tom případě               4) ale tady zatím panuje obžerství, polonahé ženštiny a prodej pivních
        chceme provizi za našeho malebného psa                                                 odpustků za nekřesťanských 59 Kč
    2) Tento Nový svět je bez víz!!!                                                                    5) Seřadit do dvojstupu! Pochodem vchod! Směr Petřín!
    3) Jdeme rozjímat do kláštera,                                                                     6) Nezbývá než opakovat se zřejmě stále zabarikádovaným klasikem:
                                                                                                                            Tu krásu nelze popsat slovy...

Dům U Raka, Černínská 10 - Dům koupili společně dva spisovatelé a velcí kamarádi Arnošt Lustig a Ota Pavel, Měli s ním velké plány, ty se však nikdy nenaplnily. Ota Pavel zemřel, Arnošt Lustig emigroval. Současný vzhled je výsledkem přestavby, faktické demolice dřevomorkou prožrané roubenky a nové výstavby z poloviny osmdesátých let. Majitelé dům rozvinuli do skutečně rustikální podoby.

Nový Svět – Nazývá se tak z toho důvodu, že se nalézala mimo území města Hradčan, založeného okolo roku 1320. Jedná se vlastně o bývalé hradčanské předměstí, které začalo vznikat přibližně v polovině 14. století a po roce 1360 bylo zahrnuto do hradčanských hradeb. Ulička Nový Svět kopíruje původní cestu podél potoka Brusnice, která těmito místy vedla k osadě Střešovice.

Nový svět 27 - V čele náměstíčka zaujme domeček č. 6, který má jen jedno okno, ale žádné dveře, jen naznačený rám v omítce. Do domku se vchází z přilehlého domu č. 27, kde žil malíř Jiří Anderle, než se odstěhoval do domu na Babě u kostela sv. Matěje. Nyní zde bydlí grafik a malíř Vladimír Suchánek, rodák z Nového Města nad Metují. A milovník jazzu. V roce 1972 založil s přáteli umělci kapelu Grafičanka, ve které hrají nebo hráli Jiří Anderle, Karel Demel, Jan Antonín. Pacák, Jiří Slíva a Vladimír Suchánek na klarinet.

Černínská 5 – V domku s galerií a malým balkónkem v patře s dřevěným zábradlím, na kterém jsou dvě sošky, bydlí filmař a výtvarník Jan Švankmajer. Na ohradní zdi stojí asi od roku 1993 jeho socha Jana Nepomuckého.

Loreta, Loretánské náměstí - V roce 1976 přichází do Lorety nový strážce - básník Ivan Wernisch. "Tehdy se taková místa dědila a já ho získal po historikovi Milanu Jankovičovi.“ Začaly bohatýrské časy. Kromě Wernische tam strážili Bedřich Placák, pozdější mluvčí Charty 77, astrolog Pavel Turnovský, Milan Jakobec, který se stal po roce 1989 ředitelem Diplomatické akademie. "Měli jsme dvě pistole, v každé šest nábojů a dalších tři sta v bedýnce přišroubované k zemi. Když jsem na protějším balkóně ministerstva zahraničí viděl Fidela Castra a jemu podobné panáky, říkal jsem si: Jestli tam tahle pistole dostřelí, to bych se proslavil. Byli jsme schopni lecčehos. Hráli jsme boogie na loretánskou zvonkohru. V noci, samozřejmě - kupodivu si nikdo nestěžoval. Do Lorety proudily návštěvy z Anglie, Německa, Josef Topol přicházel hrát na varhany, pořádali jsme pimprlové divadlo. A zároveň ten klid, který jsem tu měl. Když jsem v devadesátém roce odcházel do redakce Literárním novin, říkám to vážně, nechtělo se mi.“ V ambitu Lorety se nabízí bizarní pohled na obraz vousaté ženy přibité na kříži. O sňatek s portugalskou princeznou Starostou – tajnou křesťankou usiloval sicilský král. Jenže princezna zaslíbila své panenství Hospodinovi, a tak ho snažně prosila, aby ji před svatbou ochránil. Hospodin její přání vyslyšel a během jediné noci ji obdařil hustým plnovousem. Ze svatby sešlo, protože král pochopitelně nestál o fousatou manželku. Nazlobený tatínek, portugalský král nechal dceru ukřižovat.

Loretánské náměstí 6 – Dělové koule zasazené do zdi kapucínského kláštera pocházejí z pruského obléhání Prahy v roce 1757. Prusové tehdy ostřelovali a ošklivě pobořili okolí Černínského paláce. Za první republiky zde byla odbočka Masarykovy studentské koleje. Odsud pocházel předobraz bronzového orla, který zdobí pomník obětem 1. světové války před kostelem sv. Pankráce. Do studentských kolejí se orel dostal jako dar od legionářů z Ruska. Tam za svými bývalými kolegy zavítal autor pomníku sochař Josef Sláma. Věčně hladový orel, který dostal jméno Fanouš, dlouho své ztvárnění do bronzu nepřežil. Na jednom z bujarých studentských večírků přišel někdo na nápad nenechat orla zemřít přirozenou smrtí, tedy neužitečně, ale připravit si z něho chutnou pečínku. Realizace se ovšem vůbec nepovedla. Orel měl tak tuhé maso, že odolalo veškerému vaření i pečení a zůstalo trvale nepoživatelné. Ostatky orla Fanouše byly nakonec zakopány do země. A tak někde v zahradě, dnes již opět funkčního kláštera na Hradčanech, odpočívá ten, který pózoval pro nuselský pomník. Za války byla z kolejí věznice, po roce 1948 obsadilo konvent ministerstvo vnitra. Bylo zde oddělení připravující tzv. nelegály - osoby vysílané do zahraničí pod falešnou identitou. Visutá chodba spojující klášter s Loretou byla uvnitř přehrazena zdí. Jednoho dne ji však strážce Lorety básník Ivan Wernisch - objevil pobořenou. "Někdo se vloupal do Lorety. Ale nic neodnesl. S velkou slávou přijela policie a začala vyšetřovat. A kam vlastně vede ta chodba?, zajímalo je. Když se to dozvěděli, všeho nechali a potichu odjeli. Dále se nedělo nic. Za pár dní zazvonili u dveří Lorety dva vojáčci se zednickým náčiním. Kdepak máte tu díru, zeptali se a navždy ji zazdili".

Klášterní pivovar Strahov - Strahovský klášter byl založen v roce 1143 králem Vladislavem II. První zmínky o pivovaru pocházejí z přelomu 13. a 14. století. O stavbě nového pivovaru, stojícího na místě dnešní restaurace, rozhodl tehdejší opat Kašpar Questenberg v roce 1629. V roce 1907 byl však pivovar zrušen a v roce 1919 přestavěn na byty. V letech 1959 až 1963 byla v západní části budovy stržena klenba a část budovy byla přestavěna na velký sál s jevištěm, které bylo určeno jako zkušebna Armádního uměleckého souboru. Pivovar byl obnoven v roce 2000. Po rozsáhlé rekonstrukci byla v roce 2001 otevřena restaurace s kapacitou 1000 míst a v témže roce byl v bývalé kočárovně zřízen minipivovar s kapacitou 1000 hl ročně. První várka piva byla uvařena 6. června 2001 na svátek patrona premonstrátů svatého Norberta.

Lanová dráha – Zároveň s rozhlednou byla v roce 1891 vybudována i lanová dráha, která fungovala až do roku 1914 na vodní pohon. Do vozu v horní stanici bylo načerpáno tolik vody, aby svou váhou vytáhl vůz s cestujícími z dolní stanice. Na svou dobu nejdelší lanová dráha v celém Rakousku-Uhersku dosahovala délky 383 metrů. Rekonstrukce lanovky v letech 1930-32, spojená s elektrifikací, prodloužila lanovou dráhu o 127 metrů. V červnu 1965 po sesuvu půdy v petřínské stráni byl její provoz zastaven a lanovka byla znovu otevřena po rekonstrukci v roce 1985.

    1) Poslední navštívená usedlost                                                                     4) Můžeme si někam vyrazit,
    2) A první pražské posedlosti                                                                         5) třeba na romantické Kokořínsko
    3) Prokopali jsme se ven, to se musí oslavit                                                   6) Ani jsme se nenadáli a z horolezčete je statný horolezec

Nebozízek, Petřínské sady 14 – V roce 1404 již byla v jižní části Petřínských svahů uváděna vinice. Při prodeji roku 1433 je tato vinice již jmenována „in Nebozez“. Vinohrad byl velmi dlouhý a úzký a po stráni Petřína se v něm táhla serpentina klikatá jako nebozez – odtud název. Na přelomu 16. a 17. století se vinice přeměnila na ovocný sad. V roce 1677 tu vystavěl na místě staršího lisu stavení hrabě Karel Maxmilián Lažanský, pozdější místokancléř. Původní budova byla barokní, později byla klasicistně upravována. V polovině 19. století bydlel v domku těsně sousedícím s Nebozízkem pražský cenzor Armand Berghofer, nepříliš oblíbený jednak automaticky vzhledem k svému úřadu a pak také pro svoji poněkud podivínskou povahu. S celou svou rodinou holdoval na zahradě svého domku tehdy ještě nevídanému nudismu a to u návštěvníků Petřína vzbuzovalo pohoršení. Začátkem dvacátých let 19. století si zažádal František Kurz z Dolní Krče o povolení těžit kamenné uhlí v zahradě nad Nebozízkem. S vidinou rychlého zbohatnutí pronikli svými štolami až pod pozemky vojenského eráru na Strahově a to dokonce pod skladiště střelného prachu. V druhém případě pro rybníčky v Kinského zahradě, takže hrozilo zatopení štol vodou. Přestože mocnost uhelných vrstev byla malá (asi jen 20 centimetrů), horníci ve své práci horečně pokračovali. Celou epizodu dolování černého uhlí na Petříně pak museli z výše uvedených důvodů přerušit a štoly úředně uzavřít přivolaní vojáci. Od roku 1822 je Nebozízek v majetku pražské obce. „Spolek pro povznesení návštěvy cizinců v Praze“ žádal o povolení zřídit nosítkovou stanici na Nebozízku. Turisté měli být za úplatu vynášeni v nosítkách na Petřín, aby se mohli kochat vyhlídkou na město. Na konci 19. století provedl úpravu na městský park František Thomayer, a sice v souvislosti s pořádáním Jubilejní výstavy v roce 1891. Při té příležitosti byla postavena také lanová dráha podél zdi se Seminářskou zahradou a nosítek už nebylo potřeba. Tato zeď byla zbořena až v roce 1930. Budova usedlosti, užívána od 19. století jako populární výletní restaurace, nebyla od sesuvu půdy v roce 1965 využívána a chátrala. V letech 1984-85 došlo k její rekonstrukci, kdy byl objekt v podstatě znova postaven jen s částečným využitím původního zdiva. V roce 1994 byl Nebozízek ještě doplněn o skleněnou část. Od osmdesátých let je zde restaurace.

Magická jeskyně, Petřín - Petřínská Magická jeskyně byla otevřena roku 2005. Sídlí v bývalém zahradnickém domku patřícímu k Nebozízku. K vidění je zde na 80 obrazů v třípodlažním domě, který Reon alias Jan Zahradník pomocí četných originálních skulptur a mnoha tun sádry přeměnil na jeskyni a muzeum své vysněné země Argondie. Petřínská Magická jeskyně je nejen galerie obrazů, ale také unikátní umělecké dílo samo o sobě. Navíc je v Jeskyni místo k posezení a džbány s alkoholickými i nealkoholickými nápoji návštěvníkům po zaplacení vstupného volně k dispozici.

Kinského zahrada - Zahrada se rozkládá na jižní straně petřínského svahu a její rozloha činí 22 hektarů. Roku 1798 Marie Růžena Kinská všechny tyto pozemky vykoupila a v letech 1827 až 1831 zde nechal její vnuk kníže Rudolf Kinský vybudovat anglický park. Budování zahrady dokončila Rudolfova manželka Vilemína po jeho smrti – spadl s koně. Zahrada byla tehdy dvakrát týdně přístupná na vstupenky. Poslední vlastník Ferdinand Kinský chtěl zahradu rozparcelovat a zastavět činžovními domy. Smíchovská obec proto raději společně s pražskou obcí od Kinského zahradu odkoupila a v roce 1901 otevřela pro veřejnost. U horního jezírka je lachtan od Jana Laudy a Boží muka se slunečními hodinami. K vržení stínů na číselnici hodin sloužilo kopí v boku Krista a šíp v těle sv. Šebestiána. Sloup původně stával na paměť morové epidemie na Žižkově před kostelem sv. Prokopa. Celkem stály město úpravy v Kinského zahradě na začátku tisíciletí více než 300 miliónů korun. Horší je to se starou původně barokní hospodou, kterou kdysi koupil skladatel Karel Svoboda a nechal ji totálně zchátrat, dnes tam jsou jen rozvaliny.

    1) Gastonovi postavili pomník s padesátiletým předstihem                       4) Chci se stát menším a ještě menším
    2) Což o to, kostel tu mají pěkný,                                                               5) Musaion Čtrnáctky zvěčněný i s bazénovým trpaslíkem
    3) ale to jste lidi neviděli takového faráře                                                   6) Tak se rozlučte se svou z nejmilejších

Chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada - Kostel byl zbudován ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva v bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Charakteristickým znakem tohoto slohu je členění chrámového půdorysu na tři přibližně čtvercové roubené části, nad nimiž se zvedají roubené věže, střechy jsou kryty šindeli. Budova je přibližně 14 metrů dlouhá a asi 8 metrů široká. Nejvyšší z věží dosahuje 17 metrů a zakrývá prostor ve chrámu určený pro ženy, pro nějž se v lidové slovesnosti vžilo označení babinec. K výzdobě věží a interiéru byly použity tři pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelená a červená. Kostel byl kompletně rozebrán, převezen a následně sestaven do původní podoby hned dvakrát. V roce 1793 jej občané Velkých Louček prodali větší a bohatší vesnici Medvedovcům. Ke druhému stěhování došlo v roce 1929, když Rusíni kostel, jako typickou lidovou stavbu Podkarpatské Rusi, věnovali Praze, která tehdy byla jejich hlavním městem.

Letohrádek Kinských – Roku 1799 zakoupila pozemky zpustlých vinic na jižním svahu vrchu Petřína kněžna Marie Růžena Kinská. Její vnuk kníže Rudolf Kinský je od roku 1823 začal přetvářet na romantickou zahradu s výsadbou vzácných dřevin, vodopádem, potoky, můstky a jezírkem propojenými smyčkou cest. Architekt Heinrich Koch vyprojektoval na dominantní místo zahrady v letech 1827-1831 letní sídlo Kinských, letohrádek jako předměstskou vilu ve stylu pozdního klasicismu. Rudolf Kinský si svého sídla příliš neužil, neboť byl v roce 1833 jako dvorský rada přeložen do Vídně a po třech letech pak předčasně ve 34 letech zemřel. Na počátku 20. století prodal Karel Kinský letohrádek pražské obci. Ta ji neprodleně zpřístupnila veřejnosti a rozhodla se spojit ji s Petřínskými sady. To se podařilo až po půldruhém roce, neboť ministerstvo vojenství údajně z bezpečnostních důvodů nechtělo dát svolení k proražení Hladové zdi. V roce 1902 byly ve vile umístěny exponáty Národopisné výstavy, která se konala v Praze v roce 1895. Od roku 1922 je zde stálá expozice etnografického oddělení Národního muzea.

    1) Už vás čeká jen Justiční palác a … Arest                                                 4) Drobné dárky přijímám ráda. Je to už korupce nebo jen
                                                                                                                                Dobře placená procházka?
    2) Některé propouštěcí listy vzbudily všeobecné veselí, urputná                 5) Po čtyřech letech usedlostních tahanic konečně volní!
        bojovnice proti alkoholismu káže v krimu vodu a sama pije víno
    3) Trestanec číslo 196 (zřejmě protekcí získaných 14 x 14) chce                 6) Zavřená kniha Usedlostí
        zmírnit trest nebo snad že by dokonce toužil nosit civilní šat?

Poděkování a proslovy

    Děkuji svému muži Jirkovi, že už tak nevrčí, když místo praní špinavého prádla doma, vyrážím sama do ulic, že mne pouští ven, i když místo peněz přináším domů jen nové trasy a výdaje za šampaňské a tonery.
    Děkuji svým tolerantním synům Honzovi a především Martinovi, že mne „tiše a ochotně“ pouštějí na náš domácí počítač.
    Děkuji JaVoru, že přišla s myšlenkou a hlavně realizací Vycházek za usedlostmi na našem webu a umožnila mi tak exhibovat nejen v ulicích, ale i na internetu.
    Děkuji plejádě nejlepších Čtrnáctkových fotografů, kteří mne zásobují bohatým dokumentačním materiálem, jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout úlohu dvorního fotografa Zdeňka S. Větrovce, který ve slunci žáru, v bičujícím dešti, v prudkém srázu, balancující nad propastí i s teploměrem v podpaží dokumentuje každý krok druhého cyklu Čtrnáctkových vycházek.
    A nakonec chci poděkovat všem účastníkům vycházek, že se pokaždé dostaví na start, aniž znají profil, převýšení, délku trasy, aniž tuší, kam pod mým vedením vlastně dojdou. Díky, protože bez Vás bych se motala ulicemi velkoměsta jako bludný Ahasver pronásledovaná jen Jirkou a jeho věčným „Pak se, vole, vožeň!"

Šéf :

Po té co Zuzana velice vyčerpávajícím způsobem (obsahově, ne fyzicky) uvedla obsah všech vycházek, nemám již co dodat, jen zopakovat, že bylo celkem 28 velkých, hlavních vycházek a k tomu 8 miniatur všedního (vesměs) dne; vycházek, které by se souhrnně daly nazvat „od Hadovky ke Švihovce“ nebo také „z kraje dětství k Invalidovně“. Ano, tady je třeba se zmínit, že Invalidovna byla do poslední vycházky velice vtipně zařazena. O tom, jak silné zážitky vycházky poskytovaly, svědčí i vzpomínky jejich účastníků, z nichž pro ilustraci uvádím dvě. Že zážitky musely být opravdu silné, svědčí i to, že jsou zaznamenány ve verších.
První se týká šestadvacáté vycházky:
Ach, co to vidí v dáli oko mé?
předmět jakýsi to veliký,
no, to snad né!!
cožpak požila jsem prášek psychiatrický?!
no to je snad ředitel a jeho na chovance kyj!?
Ne !!
Ó, Ó, Ó, ó, ó, ah so!
žádnej ředitel! Jen náměstek, no ten „železnodaróžnyj“

Druhá vzpomínka se v podstatě týká všech vycházek a podle obsahu má zřejmě vztah k jejich polovině:
No v polovině putování zřejmě již jsme,
tedy na chvíli se prosím zastavme,
uf,
a noze ulevme!
vždyť už pomalu únavou padám na koleno
a taky hráz žízni postavme!
avšak běda !!!! běda!
jen jedno pivo je povoleno!!!!!
jen jedno pivo a dost!
vpřed
čeká nás další usedlost!

TAK tedy zážitky opravdu silné a nezapomenutelné. A je to neuvěřitelné, trvalo to celé čtyři roky! Ale, jak už to v našem věku bývá, uběhly strašně rychle.

Tedy, Zuzano, velký DÍK za pozvednutí intelektuální úrovně členů trasy.

Pražské usedlosti jsou sice minulostí, nicméně ať žijí Pražské posedlosti!!

« NAHORU

TOPlist